Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Організація банківського споживчого кредитування за допомогою кредитної картки (2013)

Курсова робота: Організація банківського споживчого кредитування за допомогою кредитної картки (2013)


 Розвиток системи електронних платежів є одним з основоположних елементів сучасної економіки країни. Важко переоцінити важливість платіжних карт в цілому і кредитних зокрема, як для банку, так і для всього суспільства. Питома вага суми безготівкових операцій, що здійснюються із застосуванням кредитних карток на території України, постійно зростає, проте в декілька разів менша, ніж у розвинених країнах.
 Питання активізації застосування кредитних карток в сфері безготівкових розрахунків обговорюються не перший рік. Проте нинішня ситуація у країні, при якій платіжна карта застосовується в основному для отримання готівки, свідчить про недостатній розвиток «пластикового» кредитного ринку. Зазначені аргументи доводять актуальність обраної теми роботи.
 Метою курсової роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів організації споживчого кредитування з використанням кредитних карток. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
 надати змістовну характеристику поняттю споживчого кредитування;
 дослідити сутність та еволюцію розвитку кредитної картки, як форми споживчого кредитування;
 проаналізувати загальний механізм споживчого кредитування;
 дослідити практичні аспекти механізму розрахунків за допомогою кредитних карток;
 провести аналіз механізму формування резервів за операціями споживчого кредитування;
 проаналізувати фактори, що впливають на ринок споживчого кредитування в Україні;
 провести аналіз основних тенденцій ринку кредитних карток в Україні.
 Об’єктом курсової роботи є процес організації споживчого кредитування в банку.
 Предметом дослідження є операції банку зі споживчого кредитування з використанням кредитних карток.
 Методологічну основу курсової роботи склали прийняті у вітчизняній науці способи і форми наукового пізнання. Як науково-пізнавальні інструменти та прийоми використані загальнонаукові методи, такі як системно-логічний (при дослідженні сутності споживчого кредитування та механізму його проведення), історичний (під час розгляду еволюції розвитку кредитної картки у системі електронних розрахунків), а також прогностичний (при аналізі майбутніх перспектив зміни масштабів споживчого кредитування). Протягом всього дослідження для вирішення кожного з поставлених завдань використовувалися методи  аналізу і синтезу. Також у процесі дослідження використовувалися методи статистичних досліджень та системного аналізу (під час проведення аналізу факторів та основних тенденцій ринку кредитних карток в Україні).
 До складу інформаційної бази проведеного дослідження увійшли численні наукові публікації як вітчизняних науковців, так і зарубіжних теоретиків та практиків банківської справи. При виконанні роботи враховано основні погляди провідних науковців, відображені у монографічних виданнях та інших збірниках. Емпіричні результати дослідження були отримані на основі використання статистичного матеріалу та інформації про банківський нагляд, представленої у звітах Національного банку України. Також використовувалися дослідницькі матеріали, опубліковані деякими інформаційними агентствами, зокрема компанією «Простобанк Консалтинг».


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНИХ КАРТОК ЯК ФОРМИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
1.1. Споживчий кредит, його суть та характеристика
1.2. Сутність та еволюція розвитку кредитної картки, як форми споживчого кредитування
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕДИТНИХ КАРТОК
2.1. Загальний механізм споживчого кредитування з використанням кредитних карток
2.2. Механізм розрахунків за допомогою кредитних карток
2.3. Формування резервів за операціями споживчого кредитування
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РИНКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
3.1. Аналіз факторів, що впливають на ринок споживчого кредитування в Україні
3.2. Аналіз основних тенденцій ринку кредитних карток в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


  • Схема взаємодії головних учасників операції з використання кредитної картки 
  • Проходження операцій в чужій мережі за картками міжнародних систем Visa Int. та MasterCard Int., емітованих українськими банками
  • Географічна структура обсягів кредитування та активних кредитних карток в Україні у 2012 році 
  • Відображення залежності користування кредитними картками від рівня доходів населення в Україні у 2012 році 
  • Відображення залежності користування кредитними картками від рівня розвитку інфраструктури для їх використання в Україні у 2012 році 
  • Динаміка кількості активних кредитних карток в обігу та загальна кількість емітованих карток в Україні протягом 2006-2012 років 
  • Характеристика основних карткових продуктів провідних банків на вітчизняному ринку споживчого кредитування станом на початок січня 2013 року
  • Регіональна структура використання кредитних карток в Україні протягом 2012 року 

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   56
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (13.06.2014)
Переглядів: 112 | Теги: Споживчий кредит, споживче кредитування, кредитна картка
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru