Головна » Навчальні матеріали » Дипломні роботи » Інформаційні системи та технології

Порядок роботи персоналу з конфіденційними документами: зміст та напрямки (2013)

Дипломна робота: Порядок роботи персоналу з конфіденційними документами: зміст та напрямки (2013)


 Актуальність проблеми. Конфіденційна інформація – інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та по-ширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.
 До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інфор-мації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини (Ст.11 ЗУ "Про інформацію" від 10.08.2012).
 Актуальність полягає у тому, що в кожній установі (державній, не державній) циркулює інформація, розголошення, якої завдасть шкоду роботі   підприємства, починаючи від витоку відомостей конкурентам, закінчуючи не спроможністю персоналу працювати з документами відповідно до встановлених інструкцій. І на цьому ґрунті виникає необмежена кількість не вирішених питань. Головне з яких – людський фактор, як головна загроза усій діяльності організації. Необхідно висвітлити ці питання, адже вони потребують нагального вирішення.
 На сучасному етапі робота з документами, які становлять комерційну таємницю відіграє значну роль у діяльності управлінських органів будь-якого підприємства. Конфіденційне діловодство поширюється на документи, які містять у собі відомості, що складають комерційну і службову таємницю. Комерційна таємниця прямо пов'язана з комерційною діяльністю, і є необхідною умовою її існування. Її оббіг на підприємствах залежить саме від персоналу, що забезпечує рух таємних документів.
 Організація і технологія конфіденційного діловодства не  досить  чітко регла-
ментовані державними нормативними актами. Їх повинен визначати власник кон-фіденційних документів, з огляду на специфіку діяльності підприємства. Однак при цьому йому необхідно керуватися визначеними нормами і правилами роботи з кон-фіденційними документами, що забезпечують потрібний рівень функціонування пі-дприємства, збереженість документів і конфіденційність інформації, що міститься в них. Керівник повинен контролювати виконання інструкцій і наказів серед праців-ників, які працюють з цим видом документів. Небезпеку представляє собою поява нових форм злочинної діяльності, які раніше не були відомі. З ними досить складно вести ефективну боротьбу як з точки зору кримінального переслідування, так і за-стосування організаційно-управлінських і кримінологічних заходів з метою їх попе-редження. До таких злочинних посягань слід віднести незаконне збирання, викори-стання та розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю.
І тому дослідження цієї теми є актуальною, адже ці проблеми вже існують на кожному підприємстві, і вони є загрозою для нормального існування та перспективного розвитку будь-якої організації, а тому потребують ефективних методів, способів і ідей для їх вирішення. Адже людський фактор є самою небезпечною загрозою для документообігу в державних та не державних установах. Це досить складна і тонка справа, бо кожна людина є особистістю і до неї потрібен індивідуальний підхід, різні мотиваційні і заохочувальні методи.
 Метою дослідницької роботи є висвітлення наявних проблем організації роботи персоналу з конфіденційними документами, пов’язаними з охороною і захистом інформації з обмеженим доступом. 
 Для розв‘язання поставленої мети були поставлені і вирішені наступні завдання:

  1. За даними доступної літератури дослідити науково-практичні роз-робки стосовно сутності проблеми, нормативно-методичного забезпечення та людського фактору у системі захисту конфіденційної інформації.
  2. Дослідити організаційне проектування системи захисту, управління персоналом по забезпеченню обігу конфіденційних документів і визначити основні показники діяльності персоналу конфіденційної інформацією.
  3. Обґрунтувати комплексний підхід роботи з кадрами, дослідити формування внутрішньої нормативної бази і внести пропозиції щодо вдосконалення моделі захисту конфіденційної інформації
  4. На підставі матеріалів дослідження обґрунтувати висновки і запропонувати адекватні пропозиції.

 Об‘єкт дослідження – Локомотивне депо Іловайськ, Державного підприємства «Донецька залізниця».
 Предметом дослідження  –  порядок роботи персоналу з конфіденційними документами, а також безпосередньо і самим видом інформації.
 Інформаційно-методичне забезпечення. Інформаційною базою дослі-дження стали нормативні акти, що регламентують діяльність суб‘єктів господарю-вання з організації роботи персоналу з конфіденційними документами (Конституція України, Закон України «Про інформацію» від 10.08.2012, «Про доступ до пу-блічної інформації» від 19.11.2012, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних  носіїв інформації, які містять службову інформацію» від 01.11.2011, також стаття 263 митного кодексу від 01.06.2012 року), а також наукова література, предмет дослідження яких тісно пов’язаний з тематикою даного дослідження.
 Структура та обсяг роботи: бакалаврська робота складається із змісту, вступу, трьох розділів, кожен з яких містить по три підрозділи і висновки до них, загальний висновок до усієї роботи і використана література. Робота складає 56 сто-рінок.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1.1. Сутність проблеми, глосарій, ознаки 
1.2. Нормативно-методичне забезпечення захисту конфіденційних документів
1.3. Людський фактор у системі захисту конфіденційної інформації
Висновки
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З КОНФІДЕНЦІЙНИМИ ДОКУМЕНТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: КАДРОВИЙ АПЕКТ
2.1. Організаційне проектування системи захисту
2.2. Управління персоналом по забезпеченню обігу конфіденційних документів
2.3. Основні показники діяльності 
Висновки
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ З КОНФІДЕНЦІЙНИМИ ДОКУМЕНТАМИ СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ
3.1. Обґрунтування комплексного підходу роботи з кадрами 
3.2. Формування внутрішньої нормативної бази 
3.3. Вдосконалення моделі захисту конфіденційної інформації
Висновки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  Тип роботи:   дипломна робота
  Кількість сторінок:   56
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Інформаційні системи та технології | Добавив: great_scientist (05.04.2014)
Переглядів: 455 | Теги: керівник, захист, Підприємство, персонал, установа, кадри, працівник, Конфіденційна інформація, конфіденційний документ, організація
Форма входа
Що шукаємо?
Податкова система
Митна справа
Менеджмент
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Банківська справа
Інформаційні системи та технології
Бухгалтерський облік
Фінанси
Професійна оссвіта
Різне
Історія
Туризм
Машинобудування
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru