Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження виробничої практики у приватно – орендному сільськогосподарському підприємстві імені Москаленка (2009)

Звіт про проходження виробничої практики у приватно – орендному сільськогосподарському підприємстві імені Москаленка Новобузького району (2009)​


 Бухгалтерський облік — це одне з основних джерел інформації про виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств і об'єднань, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. Науково впорядкований облік на підприємстві є основою для реалізації функції контролю і аналізу господарської діяль¬ності. Облік покликаний забезпечувати повсякденний контроль за правильним і цільовим використанням коштів, матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, їх збереженням, а також на базі аналізу сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяль¬ності підприємств і організацій.
 Мета бухгалтерського фінансового обліку – забезпечити управлінський апарат, відповідні служби необхідними достовірними даними про господарські процеси , які відбуваються на підприємстві та його фінансовий стан на певну дату.
 Для досягнення повноти у процесі  обліку повинні бути виявлені всі господарські операції, що відбулись і призвели до зміни фінансового стану підприємства. Необхід¬но здійснити їх вимірювання та обчислення, зареєструвати, систематизувати, і нагромадити за певний період таким чином, щоб адміністрація підприємства, його власники та акціонери мали інформацію про ефективність діяльності підприє¬мства в цілому, про виконання окремих угод із тим, щоб своє-часно прийняти рішення щодо доцільності їх реалізації. Якщо окремі господарські операції не будуть виявлені та не відоб¬ражені в обліку, це призведе до перекручення окремих показників фінансової звітності, внаслідок чого користувач і можуть прийняти необґрунтовані рішення.
 Метою ведення обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності (прибутки і збитки) та рух грошових коштів підприємства.
 Перед бухгалтерським обліком стоять такі основні завдання: своєчасне і правильне проведення необхідних розрахунків; повне і оперативне відображення в облікових регістрах необхідної інформації; проведення у встановлений термін інвентаризації; недопущення простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості; контроль за веденням  облікового процесу. 
 Основна мета роботи полягає у вивченні критичної оцінки стану обліку зобов’язань, розрахунків по податкам та обов’язковим платежам, оплати праці, облік операцій по соціальному страхуванню, а також стан бухгалтерської звітності, який склався у ПОСП ім. Москаленка.
 Нашою метою було закріплення та поглиблення здобутих знань, здобуття практичних навичок з бухгалтерського та фінансового обліку. 
 Предметом досліджень являється сукупність теоретичних, методологічних і практичних питань обліку. Об’єктом дослідження було ПОСП ім. Москаленка Новобузького району.
 У процесі проведення дослідження був використаний наступний матеріал: річні фінансові звіти за 2005 – 2008 роки, статистична звітність, данні первинного бухгалтерського обліку за цей же період у ПОСП ім. Москаленка Новобузького району.
 Загальний обсяг роботи складає 68 сторінок комп’ютерного тексту і містить 8 таблиць та 4 рисунки.


ЗМІСТ

ВСТУП 
РОЗДІЛ І: ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВАТНО -  ОРЕНДНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ІМЕНІ МОСКАЛЕНКА НОВОБУЗЬКОГО РАЙОНУ
1.1. Фінансово – економічна характеристика підприємства 
1.2. Аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства 
РОЗДІЛ ІІ:  ІНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ З ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ГОСПОДАРСТВІ 
2.1.Організація облікової політики підприємства 
2.2. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку в Україні 
2.3. Робочий План рахунків ПОСП ім. Москаленка Новобузького району 
2.4. Облікові регістри і форма бухгалтерського обліку 
2.5. Організація документообігу на підприємстві 
РОЗДІЛ ІІІ: ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ 
3.1. Облік зобов'язань за розрахунками з постачальниками    та підрядниками 
3.2. Облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками та іншими позиками 
3. 3. Облік розрахунків за податками 
3.4. Облік податку на додану вартість 
3.5. Фіксований сільськогосподарський податок 
РОЗДІЛ IV: ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
4.1. Зміст, форми та системи оплати праці в господарстві 
4.2.Організація документування праці та її оплати 
4.3.Організація нарахування та виплати заробітної плати 
4.4. Облік утримань з заробітної плати 
4.5. Організація обліку операцій з внесками до соціальних фондів 
ВИСНОВКИ 

Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   69
  Рік захисту:   2009
  Ціна роботи:   40 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (14.05.2014)
Переглядів: 1114 | Теги: звіт виробництво, практика на підприємстві, Звіт про проходження, сільськогосподарське підприємство, звіт з практики
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru