Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження виробничої практики на прикладі сільськогогосподарського підприємства ТОВ «Хмільницьке» (2015)

Звіт про проходження виробничої практики на прикладі сільськогогосподарського підприємства ТОВ «Хмільницьке» (2015)​


 Фінанси підприємств – це система грошових відносин, які виникають у процесі створення підприємства, отримання і розподілу грошових доходів і накопичень, формування і використання фондів грошових коштів. Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності, тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передусім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. 
 Дослідження ефективності фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності. Враховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок. 
 Підготовка фахівців вимагає послідовного та органічного поєднання теоретичних знань з практичним досвідом, що дозволяє сформувати уміння використання науково-теоретичних знань з практичною роботою при вирішенні різноманітних завдань і формування прийняття самостійних рішень.
 Метою виробничої практики є збирання необхідного матеріалу що використовується для, поглиблення та розвитку теоретичних знань. Під час проходження практики та написання звіту розвиваються навички самостійної роботи в проведенні досліджень з різних напрямків по підприємству, вміння правильно та лаконічно обґрунтувати та висловити свої думки, робити висновки.
 Виробнича практика проводилась на прикладі ТОВ «Хмільницьке». Метою написання звіту з виробничої практики є теоретичне та практичне висвітлення господарської діяльності ТОВ «Хмільницьке».
 На період проходження практики були поставлені такі завдання: 
•дослідити організаційно-економічну ТОВ «Хмільницьке»;
•його структури та організації;
•проаналізувати внутрішню структуру підприємства;
•оцінити економічну ефективність виробництва;
•дослідити організацію фінансів на підприємстві.
 Предметом дослідження є процес аналізу господарської діяльності підприємства.
 Об’єктом дослідження є ТОВ «Хмільницьке».
 Теоретичною і методологічною базою для написання звіту стала внутрішня документація та звітні матеріали про діяльність ТОВ «Хмільницьке». В процесі написання роботи застосовувався діалектичний метод пізнання, а також конкретно-економічні методи – економічного і статистичного аналізу, групування, аналітичного порівняння та інші.


ЗМІСТ


Вступ
Розділ 1. Фінанси підприємства
• Організаційно-економічна характеристика підприємства
• Організація фінансів на підприємстві
Таблиця 1.1 Оцінка фінансового стану ТОВ «Хмільницьке»
• Грошові кошти та організація розрахунків на підприємстві
• Фінансові результати діяльності підприємства, їх зміст, розрахунок і розподіл
Таблиця 1.2 Показники рентабельності ТОВ «Хмільницьке»  за 2012-2014 рр.
• Оподаткування підприємства
Таблиця 1.3. Система оподаткування та обов’язкових платежів ТОВ «Хмільницьке» за 2012-2014 рр.
• Оборотні активи підприємства та джерела їх формування
• Фінансування відновлених основних фондів
• Кредитування підприємств
• Фінансове планування на підприємствах
• Фінансовий стан підприємства та його оцінка
Таблиця 1.6. Показники ліквідності ТОВ«Хмільницїке» за 2012-2014 рр. 
Таблиця 1.7. Показники фінансової стійкості ТОВ «Хмільницьке»  за 2012-2014 рр.
Таблиця 1.8. Оцінка ділової активності ТОВ «Хмільницьке» за 2012-2014 рр.
• Фінансова санація та банкрутство підприємств
Таблиця 1.9 Рівень імовірності банкрутства
Таблиця 1.10 Аналіз ймовірності банкрутства ТОВ «Хмільницїке» за 2012-2014 рр.
Розділ 2. Аналіз господарської діяльності підприємства
• Аналіз соціально-економічних умов діяльності підприємства
Таблиця 2.1. Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності ТОВ «Хмільницьке»
• Аналіз витрат і собівартості виробництва та реалізації продукції
• Аналіз ресурсного потенціалу та ефективності його використання
• Аналіз виробництва та реалізації продукції
• Аналіз конкурентоспроможності та конкурентних позицій підприємства
• Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств
• Аналіз інвестиційної привабливості підприємства
Розділ 3. Бухгалтерський облік
• Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
• Облік необоротних активів підприємства
• Облік запасів підприємства
• Облік касових операцій та операцій по розрахунках в банку
• Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань
• Облік поточних зобов’язань підприємства
• Облік витрат підприємства
• Облік доходів і результатів діяльності
• Бухгалтерська звітність підприємства
Висновок
Список використаної літератури


  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   62
  Рік захисту:   2015
  Ціна роботи:   48 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (12.02.2016)
Переглядів: 4624 | Теги: звіт сільське господарство, сільськогосподарське підприємство, практика сільськогосподарське підпр
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru