Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження виробничої практики на прикладі ПрАТ «Бершадський комбінат» (2008)

Звіт про проходження виробничої практики на прикладі ПрАТ «Бершадський комбінат» (2008)


 Рівень управління економікою підприємств і об’єднань значною мірою залежить від повноти, обґрунтованості і достовірності інформації, яка міститься в бухгалтерському обліку і звітності. Від того, як організовано бухгалтерський облік на підприємстві, як він виконує свої контрольні функції, значною мірою залежить рівень економічної роботи. Чим раціональніше організовано бухгалтерський облік у господарстві, чим менше він потребує затрат праці облікових працівників, тим більше залишається у них часу для аналізу і контролю. Раціональною вважають таку організацію, за якої облік може найбільш успішно виконувати поставлені перед ним завдання при найменших затратах засобів і праці.
 Вивчення структури підприємства, умов роботи його виробничих підрозділів, постачальницької і збутової діяльності забезпечує правильну організацію обліку господарських процесів, встановлення взаємовідносин окремих підрозділів підприємства з бухгалтерією, визначення порядку документації господарських операцій і документообороту, реєстрації господарських операцій в системі рахунків синтетичного й аналітичного обліку, методики калькулювання собівартості продукції, порядок узагальнення облікової інформації. При цьому визначають також технічні засоби одержання облікової інформації, використання обчислювальної техніки, склад і кваліфікацію облікового персоналу та інші конкретні умови ведення обліку на підприємстві.
 Бухгалтерський облік на підприємствах і в організаціях є складовою ланкою в загальній системі народногосподарського обліку. Тому він повинен здійснюватися відповідно до чинних законодавчих актів, затверджених урядом, та нормативних актів Міністерства фінансів і Держкомстату України про порядок організації обліку на окремих ділянках (наприклад, про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку; про ведення касових операцій; про порядок складання звітів і балансів тощо), а також галузевих інструкцій (наприклад, щодо планування, обліку і калькулювання собівартості продукції тощо). Тільки у такому випадку буде забезпечена єдність методології обліку й одержання звітної інформації, необхідної для контролю, аналізу й оперативного управління як окремим господарством, так і економікою країни в цілому.
 Бухгалтерія як складова частина управлінського апарату тісно взаємопов’язана з усіма виробничими підрозділами і службами підприємства. Вона одержує від них потрібну для обліку і контролю документацію і, в свою чергу, забезпечує їх економічною інформацією про результати їхньої роботи. 
 Базовим підприємством для проходження виробничої практики і складання звіту є ПрАТ «Бершадський комбінат», яке здійснює виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, займається торгівельною діяльністю для задоволення потреб юридичних та фізичних осіб в товарах з метою отримання прибутку.
 Метою написання звіту з виробничої практики на базовому підприємстві є поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасними формами та методами економічної та контрольної роботи, формування професійних умінь та навичок практики бухгалтерського обліку для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретної роботи в сучасних умовах господарювання, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
 Завданням виробничої практики є набуття професійних умінь за спеціальністю, закріплення, розширення і систематизація знань з бухгалтерського обліку на підставі вивчення особливостей діяльності підприємства.


ЗМІСТ

ВСТУП.
1 Загальне ознайомлення із підприємством та організацією бухгалтерського обліку
2 Облік грошових коштів 
3 Облік дебіторської заборгованості
4 Облік необоротних активів
5 Облік виробничих запасів
6 Облік зобов'язань
7 Облік праці та її оплати
8 Облік витрат діяльності підприємства
9 Облік готової продукції
10 Облік доходів і фінансових результатів
11 Облік власного капіталу
12 Узагальнення облікової інформації, порядок та методика складання звітності
13 Організація охорони праці на ПрАТ «Бершадський комбінат»
13.1 Нормативні документи в галузі охорони праці
13.2 Організація і структура служби охорони праці на ПрАТ «Бершадський комбінат»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   32
  Рік захисту:   2008
  Ціна роботи:   15 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (16.05.2012)
Переглядів: 3781 | Теги: товари народного споживання, практика комбінат, звіт комбінат, товари, торгівля товарами, комбінат
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 580

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru