Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження виробничої практики на прикладі ПАТ КБ «Правекс-Банк» (2011)

Звіт про проходження виробничої практики на прикладі ПАТ КБ «Правекс-Банк» (2011)


 В Україні діє банківська система у якій забезпечено рівні умови для реєстрації та функціонування банків з вітчизняним та іноземним капіталом. За роки незалежності вона зазнала суттєвих змін, насамперед у тому, що до 1991 року банки були в основному спеціалізовані за галузями. Після здійснення акціонування та створення комерційних банків вони стали розширювати сферу свого впливу на інші галузі економіки, зі спеціалізованих переходити до рангу універсальних, які обслуговують різних клієнтів, значно розширюючи коло надаваних послуг. Все активніше стали надавати не лише традиційні послуги (організація безготівкових і готівкових грошових розрахунків, кредитування, залучення депозитних коштів, валютне обслуговування тощо), а й нетрадиційні (факторингові, лізингові операції, надання гарантій, консультацій). 
 Запровадження ринкових принципів діяльності банків, широке використання зарубіжного та накопичення власного досвіду, організація ефективної системи банківського нагляду сприяли перетворенню банківської системи на важливу складову фінансово-кредитної системи.        
 Сучасне кредитно-грошове і фінансове господарство країни пе¬реживає серйозні структурні зміни. Перебудовується кредитна систе¬ма, модифікується взаємовідносин центральних банків і фінансово-кредитних інститутів, складаються інші пропорції в динаміці держав¬ного і приватного секторів.
 Суттєві зміни відбуваються і в функціонуванні банків:
- підвищується самостійність і роль банків в народному госпо¬дарстві;
- розширюються функції діючих та створюються нові фінансово-кредитні інститути;
-вишукуються шляхи зростання ефективності банківського обслуговування внутрішньогосподарських та зовнішньоекономіч¬них зв'язків;
- іде   пошук   оптимального   розмежування   сфер  діяльності   та функцій спеціалізованих фінансово-кредитних і банківських ус¬танов;
- розробляється нове банківське законодавство у відповідності з задачами сучасного господарського розвитку.
 Серед великої кількості різноманітних банків, що відрізняються і за своєю організаційною структурою і за структурою капіталу, за формою власності, для проходження виробничої практики було обрано ПАТ КБ “Правекс Банк”. Адже це один із найбільш потужних банків України, який не вступає іншим банкам у своїй діяльності.
 У відповідності з концепцією розвитку ПАТ КБ “Правекс Банк” на найближчу перспективу його діяльність спрямована на освоєння сучасних банківських технологій, запровадження новітніх та подаль¬ший розвиток традиційних фінансових продуктів, підвищення рівня фахової підготовки персоналу до світових стандартів, переобладнання та модернізацію всієї матеріально-технічної бази банку, суттєве поліпшення якості банківського обслуговування населення.
 Метою практики є закріплення теоретичних знань з банківських дисциплін та набуття практичних навиків.
 Відповідно до поставленої мети, основними завданнями практики є:

 - ознайомлення зі структурою і організацією управління бази практики;
- дослідження на практиці основних принципів, етапів та методології здійснення окремих банківських операцій;
 - набуття навиків самостійного узагальнення аналітичного матеріалу, сформованого в період проходження практики;
- вивчення порядку приймання, перевірки, оформлення первинних та зведених документів, що мають місце в різних підрозділах установи банку.


ЗМІСТ


І. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК»
1.1. Вивчення організаційної роботи ПАТКБ «Правекс-Банк»
ІІ. ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» ТА ЇХ ОБЛІК
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ, РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
3.1. Вивчення організації платіжного обороту
3.2. Вивчення розрахунково-касового обслуговування клієнтів
VI. КАСОВО-ЕМІСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
4.1. Ознайомлення з касово-емісійною діяльністю
4.2. Дослідження обліку касових операцій
V. АКТВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
5.1. Вивчення активних операцій ПАТ КБ «Правекс-Банк»
5.2. Вивчення організації і обліку кредитних операцій


  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   30
  Рік захисту:   2011
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (31.05.2015)
Переглядів: 1429 | Теги: звіт банк, практика в банку
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru