Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження виробничої практики на прикладі КБ «ПриватБанк» (2010)

Звіт про проходження виробничої практики на прикладі КБ «ПриватБанк» (2010)​


 Тож, за результатами даних досліджень ПАК КБ ПриватБанк можемо констатувати наступне:
 На початку 2010 року загальні активи/пасиви за даними балансу Банку складали 86 066 131 тис. грн. Джерелами фінансування активних операцій був власний капітал у розмірі 10 270 719 тис. грн. та привернення коштів клієнтів 61 615 075 тис. грн. (зменшились на 4 210 028 тис. грн. в порівнянні з 2008р.); коштів банків 5 185 787 тис. грн. (збільшились на 2 991 557 тис. грн. в порівнянні з 2008р.); субординованого боргу 1 299 878 тис. грн. Обсяг високоліквідних активів станом на кінець дня 31 грудня 2009 року становив 9 251 245 тис. грн., або 10,75 % від загальних активів банку.
 Аналіз нормативів ліквідності банку станом на кінець дня 31.12.2009р. засвідчує, що банк на зазначену дату здатен забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань , що визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку, а також строками і сумами інших джерел та напрямків використання коштів.
 Активи та зобов’язання за строками погашення: на вимогу та менше одного місяця; від одного та до трьох місяців; від трьох до п’яти років мають негативний розрив ліквідності, який в основному збалансовується позитивним розривом: від дванадцяти місяців до п’яти років та понад п’ять років.
 Станом на кінець дня 31.12.2009р. нормативи Банку наступні:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) – 60,07%; 
  • норматив поточної ліквідності (Н5) – 80,52%; норматив
  • короткострокової ліквідності (Н6) – 45,44%.

 Отримані дані свідчать про достатню збалансованість за строками погашення та розміщення активів та зобов’язань Банку; активи і пасиви за строками погашення між собою у цілому узгоджені; рівень ліквідності є достатнім.
 Загальна сума активів Банку за 2009 рік збільшилась на 5 900 666 тис. грн.
Послідовна реалізація грошово-кредитної політики Банку сприяла значному зменшенню обсягів кредитування, кредитний портфель Банку зменшився за звітний період на 4 210 028 тис. грн. і станом на кінець дня 31.12.2009р. складав 61 615 075 тис. грн.
 Кошти в інших банках складали 5 185 787 тис. грн., що на 2 991 557 тис. грн. більше в порівнянні з 2008 роком.
 Загальна структура активів Банку свідчить про виважене ставлення Банку до якості своїх активів. Такий підхід дозволяє Банку ефективно управляти ними та досягати позитивного результату за кожною активною операцією.
 Управління активами вирішило проблему прибутковості, дотримання нормативів ліквідності та контролю, притаманних Банку ризиків. Протягом року постійно здійснювалась диверсифікація активів з метою оптимізації їх структури та адекватного реагування на зміну економічних умов діяльності самого Банку, потреб клієнтів, перспектив розвитку окремих сегментів ринку послуг та бізнесу в Україні.
 У 2009 році відбулось збільшення сум зобов’язань на 3 825 630 тис. грн. і складали 75 795 412 тис. грн., в основному, за рахунок збільшення коштів банків - на 1 511 452 тис. грн. (складали 11 379 815 тис. грн.); інших фінансових зобов’язань – на 6 709 308 тис. грн. (складали 7 488 368 тис. грн.).
 Станом на 01.01. 2010 рік якість управління активами і пасивами Банку є задовільною.  В цілому, управління активами та пасивами Банку спрямоване на отримання максимального прибутку від проведення банківських операцій при забезпеченні виконання зобов’язань вчасно та в повному обсязі.
 У порівнянні з 01.01.2009 р., станом на 31.12.2009 р. кредитний портфель зменшився на 4 210 028 тис. грн.
 Станом на кінець дня 31.12.2009 р. кредити диверсифіковані в галузевому розрізі, тому ризик погіршення якості кредитного портфелю через окремі галузеві кризи є помірним.
 Станом на кінець дня 31.12.2009 р. обсяг фактично сформованого резерву під заборгованість за кредитами становить 13 376 837 тис. грн., що складає 21,71 % від загальної заборгованості за кредитними операціями. 
 Станом на кінець дня 31 грудня 2009 року, за даними Банку, значення нормативів кредитного ризику відповідно становлять:

  • норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7(нормативне значення не більше 25%) – 23,69%;
  • норматив великих кредитних ризиків Н8 (нормативне значення не більше 800%) – 298,34%;
  • норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру Н9 (нормативне значення не більше 5%) – 2,17%;
  • норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам Н10 (нормативне значення не більше 30%) – 12,38%.

 Станом на кінець дня 31 грудня 2009 року у балансі Банку портфель цінних паперів складає:

  • цінні папери в портфелі банку на продаж – 59 457 тис. грн. (резерв 14 795 тис. грн.);
  • цінні папери в портфелі банку до погашення – 371 683 тис. грн. (резерв 2 тис. грн.).

 Операції з цінними паперами, які здійснювались у звітному році, проводились з додержанням основних принципів оцінки і обліку за обачливістю та перевагою суті операцій над формою.
 Тож, якість портфеля цінних паперів банку задовільна. 
 Стан та якість дебіторської заборгованості не несуть значного ризику для фінансового стану Банку, дебіторська заборгованість становить 6 147 964 тис. грн., що складає 7,14% в загальній сумі активів.
Негативно класифікована дебіторська заборгованість станом на кінець дня 31.12.2009 р. складає 37 643,7 тис. грн., під яку сформовано 100% резерву. 
 Тож, наприкінці 2009 року ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» став першим з українських банків, отримавши статус «Загальновідомого». За результатами дослідження ринку банківських послуг, що здійснювались компанією GFK Ukraine, Банк зайняв лідируючі позиції серед українських банків (рівень знання бренду без підказки сягнув 73%, з підказкою 91%).
 Характеризуючи банківську діяльність за результатами роботи у 2009 році - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за діючими угодами обслуговує 8 936 394 клієнти, у тому числі 355 013 корпоративних клієнтів та 343 178 приватних підприємців. На 1 січня 2010 року банком емітована 18 643 651 пластикова картка, національна мережа банківського обслуговування 7 421 банкоматів та 44 450 терміналів (торгівельні точки, пункти видачі готівки, BASS-термінали). На міжбанківському рівні, не дивлячись на світову фінансову кризу, складну економічну ситуацію в Україні, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в 2009 році своєчасно та в повному обсязі погасив свої планові запозичення перед іноземними кредиторами: банками та інвесторами [15,42]. 


ЗМІСТ


Тема 1. Основи організації практики 
Тема 2. Організаційно-фінансова характеристика комерційного банку та основні напрямки його  діяльності 
Тема 3. Кредитні та інвестиційні операції банків
Тема 4. Розрахунково-касові операції банків 
Тема 5. Формування ресурсів комерційного банку
Тема 6. Операції банків із цінними паперами 
Тема 7. Операції банків у іноземній валюті та надання банківських послуг  
Тема 8. Аналіз і оцінка фінансового стану комерційного банку 
Тема 9. Основи бухгалтерського обліку в комерційному банку, відносини з податковою системою та НБУ
10. Пояснювальна записка


Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   49
  Рік захисту:   2010
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (08.04.2014)
Переглядів: 678 | Теги: про, прикладі, практики, Звіт, виробничої, проходження, на, «ПриватБанк», (2010), КБ
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 580

Статистика

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru