Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження переддипломної виробничої практики на прикладі СТОВ «Добробут» (2012)

Звіт про проходження переддипломної виробничої практики на прикладі СТОВ «Добробут» (2012)


 Основним завданням бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах є забезпечення численних користувачів релевантною інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень. Без чіткої організації обліку та контролю і врахування особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств не можна досягти раціонального та економічного використання виробничих і трудових ресурсів, запобігти виникненню непродуктивних витрат і втрат, забезпечити збереження матеріальних цінностей підприємства.
 Докорінна перебудова економічних відносин в агропромисловому комплексі на сучасному етапі потребує раціональної організації бухгалтерського обліку та підвищення його ролі в управлінні господарською діяльністю. Бухгалтерський облік створює передумови до максимального використання виявлених резервів, цільового та економного витрачання коштів відповідно до затверджених кошторисів витрат.
 Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах повинен бути організований таким чином, щоб забезпечити повноту даних про наявність основних засобів, тварин, насіння та кормів, пального та мастил, запасних частин, сировини, інших матеріалів на будь яку дату, а також про всі їх надходження і вибуття за певний проміжок часу; своєчасність проведення розрахунків з постачальниками за придбані запаси чи надані послуги, а також по сплаті податків і кредитів; чітке відображення витрат виробництва, повне оприбуткування виробленої продукції, достовірність її калькуляції і оцінку при переробці та реалізації для визначення фінансових результатів; чіткий контроль за виконанням договірних зобов'язань щодо обсягів і строків реалізації продукції, правильності застосування реалізаційних цін, знижок і націнок до них, складання точної, повної та своєчасної звітності.
 Всі сільськогосподарські підприємства незалежно від організаційно-правових форм і форм власності зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність у відповідні органи з наданням повної неупередженої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства.
 Питання організації бухгалтерського обліку в сільськогосподарському підприємстві належить до компетенції власника. Власник несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності впродовж встановленого терміну.
 Об’єктом для проходження переддипломної практики обрано СТОВ «Добробут», що розташоване в с. Волиця Андрушівського району. Виробничим напрям господарства є рослинництво з розвинутим скотарством. 
 Метою переддипломної виробничої практики є закріплення і поглиблення теоретичних знань з бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку,  розвинути практичні навики пошуку конкретних шляхів вирішення проблеми ефективного використання обмежених матеріальних і людських ресурсів в галузях АПК для максимального задоволення потреб суспільства.
 Основні завдання виробничої практики:

  • Проаналізувати організаційно-економічні умови господарювання  аграрного підприємства на прикладі СТОВ „Добробут”, дати їм оцінку.
  • На основі використання нормативних, довідкових матеріалів та статистичної звітності підприємства визначити : а) процес організації бухгалтерського обліку; б) економічну ефективність використання його виробничого потенціалу; в)економічну ефективність господарства в цілому; г) сучасний рівень ефективності функціонування його основних і допоміжних галузей.

ЗМІСТ


Вступ
1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства за КОАТУУ, КФК, КОПФГ, КВЕД: та іншими класифікаційними ознаками, що визначені в Статуті
2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку на СТОВ «Добробут»
3. Організація первинного обліку та документообороту на підприємстві 
4. Облік необоротних активів та запасів
5. Облік грошових коштів 
6. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань
7. Облік доходів і витрат діяльності
8. Організація обліку розрахунків з покупцями та постачальниками
9. Організація обліку праці персоналу та її оплати на підприємстві
10. Ситема аналітичного та синтетичного обліку на підприємстві 
11. Організація управлінського обліку та калькулювання собівартості продукції на підприємстві
12. Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства 
13. Організація інвентаризації на підприємстві 
14. Методика складання балансу та звіту про фінансові результати підприємства
15. Організація статистичної звітності на підприємстві 
16. Організація податкового обліку на підприємстві
17. Система зовнішнього і внутрішнього контролю на підприємствії 
18. Побудова системи аудиторської діяльності на підприємстві
19. Організація роботи облікового персоналу  
20. Аналіз наявності та стану ресурсів підприємства 
21. Аналіз і оцінка ефективності використання ресурсів підприємства 
22. Аналіз формування витрат та доходів підприємства 
23. Фінансовий план підприємства 
24. Профорієнтаційна робота по формуванню студентів на спеціальності університету 
25. Апробація матеріалів за темою бакалаврської роботи
Висновки
Список використаної літератури


Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   84
  Рік захисту:   2012
  Ціна роботи:   35 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (10.04.2014)
Переглядів: 1463 | Теги: переддипломної, СТОВ, на, проходження, виробничої, Звіт, «Добробут», практики, прикладі, про
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru