Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі ВАТ «Снятинський райавтодор» (2014)

Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі ВАТ «Снятинський райавтодор»  (2014)


 Становлення ринкових відносин в Україні характеризується здійсненням ефективного планування діяльності та організації виробництва на підприємстві. Не менш важливе значення відводиться контролю, що забезпечує дотримання та виконання складених планів та сприяє досягненню цілей і завдань, які ставить перед собою підприємство.
 Під час проходження практики та написання звіту з практики студент повинен:
– закріпити теоретичні знання з фахових дисциплін;
– удосконалити практичні вміння та навички;
– навчитися підбирати і систематизувати матеріал практичної діяльності підприємств (організацій, установ);
– застосовувати отриману інформацію і набутий досвід при оформленні додатків до звіту;
– конкретизувати отримані дані в схемах, таблицях, діаграмах;
– вміти викладати в письмовій формі зібрану інформацію
– навчитись аналізувати діяльність підприємства (організації, установи), робити самостійні висновки та пропозиції щодо покращення їх роботи.
 Під час проходження практики на державному підприємстві філія «Снятинський райавтодор», яке є філією дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України»(див. дод. 14) ми ознайомилися із методикою управління потенціалом підприємства.
 Об’єктом практики є державне підприємство філія «Снятинський райавтодор».  Місцезнаходження підприємства: Івано-Франківська обл., м. Снятин, вул. Воєводи Коснятина, 18в.
 Предметом дослідження є діяльність підприємства, установчі і фінансові документи, виробничий процес і всі питання, що пов’язані з організацією виробничого процесу та процесу планування на підприємстві, здійснення ефективного та виваженого внутрішнього контролю.
 Організація діяльності філії «Снятинський райавтодор» покладена на вище керівництво підприємства.
 Філія створена з метою забезпечення економічних інтересів та задоволення потреб держави, населення та оборони країни в удосконаленні та розвитку автомобільних доріг загального користування, розширення можливостей виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів на основі спільної діяльності, розподілу праці і кооперації.
 Мета практики – систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, одержаних  під час навчання, щодо управління потенціалом підприємства, розвиток і набуття практичних навичок реального досвіду самостійної роботи за обраною спеціальністю, формування професійного вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах.
 Основні завдання практики: 
 1. Ознайомитись з організацією та економічним змістом ресурсного потенціалу підприємства та його класифікацією.
 2. Ознайомитися з виробничою потужністю та функціями потенціалу підприємства.
 3. Провести економічну оцінку ефективності використання потенціалу підприємства.
 4. Вивчити основи управління потенціалом підприємства
 5. Виокремити фактори зростання потенціалу підприємства.
 6. Ознайомитися з функціями та визначити шляхи покращення роботи основних підрозділів підприємства.
 7. Опрацювати і систематизувати необхідні матеріали для написання звіту з практики відповідно до чинних вимог. 
 Методологічною основою проведення дослідження є загальнонаукові прийоми пізнання дійсності, серед яких можна виділити наступні:
 –  аналіз – метод пізнання за допомогою розчленування або розкладання предметів дослідження (об'єктів, властивостей і т.д.) на складові частини;
 – синтез – поєднання частин в єдине ціле;
 –  вимірювання – це фізичний процес визначення чисельного значення деякої величини шляхом порівняння її з еталоном;
 –  узагальнення – визначення загального поняття, в якому знаходить віддзеркалення головне, основне, характеризуючи об'єкти даного класу;
 –  графічний метод – спосіб наочного подання і викладання числових величин та їх співвідношень за допомогою геометричних знаків, фігур, ліній та інших графічних засобів з метою їх узагальнення і аналізу;
 –  табличний метод – спосіб раціонального, компактного, наочного викладення систематизованої інформації про досліджуваний об'єкт у цифровій формі та у певному порядку розміщення.
 Інформаційною базою при проходженні фахової практики стали різні нормативно-законодавчі документи, такі як Закони України, інструкції, установчі документи підприємства, первинні документи, зведені регістри аналітичного та синтетичного обліку а також звітність досліджуваного підприємства.
 Основними напрямками дослідження у даному звіті з практики будуть визначення основних характерних рис та особливостей планування, контролю та організації виробництва на державному підприємстві філія «Снятинський райавтодор».


ЗМІСТ

ВСТУП
Тема 1. Економічний зміст ресурсного потенціалу підприємства, його класифікація.
Тема 2. Виробнича потужність і функції потенціалу підприємства.
Тема 3. Основи управління потенціалом підприємства.
Тема 4. Обґрунтування виробничої програми використання потенціалу підприємства.
Тема 5. Економічний аналіз використання потенціалу підприємства.
Тема 6. Економічна оцінка ефективності управління потенціалом підприємства.
Тема 7. Аналіз використання виробничих потужностей підприємства, становлення невикористаних резервів та їх задіяння у виробничий процес.
Тема 8. Управління виробничою інфраструктурою підприємства.
Тема 9. Виробнича програма підприємства та механізм її формування
Тема 10. Баланс матеріальних ресурсів підприємства.
Тема 11. Концептуальні основи управління потенціалом підприємства.
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   50
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   33 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (19.05.2014)
Переглядів: 840 | Теги: райавтодор, Звіт автодор, звіт райавтодор, практика райавтодор, практика автодор
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru