Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі сільськогосподарського підприємства СТОВ «Макарівське» (2008)​

Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі сільськогосподарського підприємства СТОВ «Макарівське» (2008)​


 Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприемства зобов′язані на основі даних бухгалтерського обліку складати фінансову звітність.
 Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовій стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприемства за звітній період.  Мета, склад, принципи фінансової звітності та вимоги до визнання й розкриття її елементів визначаються П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
 Метою складання звіту є надання користувачам для прийняття рішень повної, прадивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Зокрема, забезпечує інформаційні потреби коритувачів щодо: придбання, продажу та володіння цінними паперами; участі у капіталі підприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов′язання; забезпеченості зобов′язань підприємства; визначення суми дивідентів, що підлягають розподілу; регулювання діяльності підприємств.
 Завданням даного звіту є розкриття діяльності підприємства та його основних економічних показників: організаційно – економічна характеристика СТОВ   «Макарівське» Іванівського району, Київської області, характеристика обліково – фінансової служби, організація обліку у внутрішньо – господарських підрозділах, організація обліку в бухгалтерії. 
 Аби звіт був зрозумілий користувачам, він повинен містити дані про:
підприємство; дату звітності на звітній період; валюту звітності та одиницю її виміру; відповідну інформацію щодо звітнього та попереднього періоду; облікову політику підприємства та її зміни; консолідацію фінансових звітів; припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності; обмеження щодо володіння активами; участь у спільних підприємствах; виявленні помилки минулих років та пов′язані з ними коригування; переоцінку статей фінансових звітів.
 Звіт підприємства формується з дотриманням таких принципів:
    Автономності підприємства, за яким може підприємство розглядатися як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов′язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства.
    Безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов′язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі.
    Періодичності, що його припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.
    Історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріорітет оцінки активів, виходячи з витрат на їх воробництво та придбання.
    Нарахування та відповідності доходів і витрат, за якими для визначення фінансового результату звітнього періоду слід зіставити доходи звітнього періоду з витратами, які було здійснено для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення і сплати грошей.
    Повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, що може вплинути на рішення, які приймаються на її основі.
    Послідовності, яка передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності.
    Обачності, згідно з якою методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати зниженню оцінки зобов′язань та витрат і завищенню оцінки та доходів підприємства.
    Єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.


ЗМІСТ


Вступ 
 1. Організаційно – економічна характеристика СТОВ   «Макарівське» Іванівського району, Київської області
 2.  Характеристика обліково – фінансової служби 
 3. Організація обліку у внутрішньо – господарських підрозділах

3.1. Організація обліку на фермі і в бригаді 
3.2. Організація обліку на складі   
4. Організація обліку в бухгалтерії
4.1. Організація фінансового обліку 
4.2. Організація податкового обліку 
4.3. Організація управлінського обліку
4.4. Методика складання звітності 
Висновки і пропозиції     
Список використаних джерел
Додатки


Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   62
  Рік захисту:   2008
  Ціна роботи:   45 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (08.04.2014)
Переглядів: 853 | Теги: переддипломної, СТОВ, на, проходження, Звіт, підприємства, практики, сільськогосподарського, прикладі, про
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 577

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru