Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі Івано-Франківського ОДОСП «Княгинин» (2015)

Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі Івано-Франківського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості торгова марка «Княгинин» (2015)


 Метою переддипломної практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, отримати  професійні вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах, надбання практичного досвіду, оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі майбутньої спеціальності. 
 Завданнями переддипломної практики є наступні:
– закріпити теоретичні знання з фахових дисциплін;
– удосконалити практичні вміння та навички;
– навчитися підбирати та систематизувати матеріал практичної діяльності підприємств (організацій, установ);
– застосовувати отриману інформацію і набути досвід при оформленні додатків до звіту;
– конкретизувати отримані дані в схемах, таблицях, діафрагмах;
– вміти викладати в письмовій формі зібрану інформацію;
– навчитись аналізувати діяльність підприємства (організації, установи), робити самостійні висновки та пропозиції щодо покращення їх роботи.
 Об’єктом дослідження, в межах проходження практики є фінансово-господарська діяльність Івано-Франківське ОДОСП «Княгинин».
 Предметом дослідження є фінансові відносини, що виникають в результаті управління фінансами на підприємстві з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.
 Івано-Франківське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості засновано на основі державної власності і входить до складу Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, входить до сфери управління Міністерства аграрної політики України і є підзвітним йому.
 Основними напрямами діяльності об’єднання є реалізація виробленої продукції, запровадження нових технологій, форм організації виробництва, задоволення потреб у спирті та алкогольної продукції, а також іншій продукції і наданні послуг, виходячи виробничих можливостей і отримання на цій основі прибутку.
 Об’єднання самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства. 
 Майно об’єднання є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Майно об’єднання становлять виробничі та невиробничі фонди, оборотні кошти, нематеріальні активи, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі об’єднання.    '
 Чистий прибуток об’єднання, що залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплату податкових платежів, інших платежів передбачених чинним законодавством залишається у повному його розпорядженні.
 Дана робота складається із вступу, дванадцяти розділів, висновків та пропозицій, результати аналізу якої підтверджуються додатками.
 До основних методів аналізу, що використовується в роботі, відносяться внутрішній та зовнішній аналіз, використана розроблена система показників, які відображають фінансовий стан та його динаміку. Проводився структурний та динамічний аналіз показників підприємства. 
 У процесі проведеного аналізу використано законодавчі та нормативні акти у сфері управління фінансами на підприємстві, матеріали бухгалтерської та статистичної звітності підприємства, а також праці вітчизняних та зарубіжних вчених.
 Проаналізуємо діяльність Іввано-Франківського ОДОСП «Княгинин» у наступних темах.


ЗМІСТ


ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГОМЕНЕДЖМЕНТУ
3. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
5. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
7. ВАРТІСТЬ І ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
9. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
11. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ
12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДРПИЄМСТВІ
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   46
  Рік захисту:   2015
  Ціна роботи:   35 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (03.03.2015)
Переглядів: 1115 | Теги: лікеро-горілчана продукція
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru