Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі Фастівського відділеня міліції України в Київській області (2015)

Звіт про проходження переддипломної практики на прикладі Фастівського відділеня міліції України в Київській області (2015)


 Під час проходження практики у Фастівському відділі міліції України в Київській області з 13 квітня 2015 року по 25 червня 2015 року, я дослідила рівень розвитку сучасних технологій, збереження документів та набула практичних навичок щодо збору, обробки та використання інформації.
 Діловодство в системі МВС ведеться українською мовою, крім випадків, передбачених законодавством про мови в Україні. Документи, які надсилаються іноземним адресатам, оформлюються українською мовою або мовою держави-адресата, або однією з мов міжнародного спілкування.
 Діловодство в Робочому апараті Укрбюро Інтерполу ведеться українською мовою з використанням на бланках символіки Інтерполу відповідно до вимог цієї Інструкції з урахуванням рекомендацій Генерального секретаріату Інтерполу. Технології автоматизованого опрацювання задокументованої інформації повинні відповідати вимогам відповідної Інструкції (Інструкція з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України).
 Документообіг - це рух документа від суб’єкта до об’єкта управління і навпаки, рух документа всередині об’єкта управління з метою його виконання або встановлення взаємозв’язку.
 Документальне оформлення управління і документообіг з метою його реалізації здійснюється через діловодство. Стан діловодства в органі внутрішніх справ характеризує стиль роботи керівників, дотримання законності і дисципліни, рівень професійної підготовки працівників, наукову організацію управлінської праці.
 Залежно від змісту і призначення документа вказується гриф обмеження доступу до документа,терміновість виконання, гриф погодження, гриф затвердження, код форми документа за класифікатором управлінської документації (КУД).
 Керівники органів внутрішніх справ повинні враховувати, що:
- робота з документами обмеженої, або закритої інформації має своє правове регулювання;
- в державі визначено осіб, які формують політику щодо державної таємниці (Президент України, Голова Верховної Ради, Прем'єр-міністр України), які є Державними експертами;
- Указом Президента міністр внутрішніх справ України, перший заступник міністра та два заступники на­ділені правами Державних експертів;
- право ліцензування діяльності, пов'язаної з держа­вною таємницею, надано Державному Комітету з питань державних секретів.
 На кожного працівника органів внутрішніх справ, який працює з документами, що містять секретну інформацію, має бути оформлений спеціальний допуск, а допуск (ліцензію) установам, організаціям і органам влади на здійснення діяльності, що містить державну таємницю, видає Державний Комітет з питань державних секретів.
 Законодавче передбачені також порядок допуску громадян до державної таємниці, відмова у наданні допуску, перевірка осіб у зв'язку з державною таємницею, скасування допуску, а також оскарження громадянином відмови від надання допуску до державної таємниці.
 Окрім того, Постановою Кабінету Міністрів України № 779 від 16 листопада 1994 р. встановлено письмову форму трудового договору з працівниками, діяльність яких пов'язана з державною таємницею.
 Закон встановлює обмеження громадян у праві виїзду на постійне проживання в іноземну державу, яке може реалізуватися не раніше ніж через п'ять років з часу скасування допуску.
 Не обмежується виїзд на постійне проживання в держави, з якими Україна має угоди про взаємну охорону державних таємниць або інші міжнародні угоди, які пере­дбачають такий виїзд.
 Працівникам, які допущені до державної таємниці, за роботу з особливо важливими, цілком таємними і таємними носіями інформації до посадового окладу доплачую­ться спеціальні надбавки.
 За науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з обмежувальними грифами також встановлюється доплата.
 При здійсненні судових, наглядових, контрольно-ревізійних функцій усі державні органи повинні дотримуватись вимог Закону «Про державну таємницю», а якщо зазначені органи не дотримуються встановленого порядку або не мають для цього відповідних умов, органи внутріш­ніх справ вправі відмовити їм у наданні таємної інформації.
 Слід особливо підкреслити, що начальники органів та підрозділів внутрішніх справ несуть персональну відповідальність за відповідність режиму секретності норматив­ним документам і зобов'язані здійснювати постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.
 Документи управління мають свої особливості в оформленні та організації при розгляді пропозицій, заяв, скарг громадян, при роботі з кадровою, фінансовою та матеріально-технічною документацією.
 Керівникам та працівникам органів внутрішніх справ необхідно розуміти, в яких ситуаціях найбільш доцільно застосовувати той чи інший вид документального оформлення управлінських рішень.
 Згідно статті 1 Закону України міліція - це державний озброєний орган виконавчої влади, що захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, навколишнє середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.
 До завдань міліції відносять :
• забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав і законних інтересів;
• забезпечення безпеки дорожнього руху;
• попередження правопорушень і їхнє припинення;
• виявлення і розкриття злочинів;
• охорона і забезпечення громадського порядку;
• захист власності від злочинних зазіхань;
• виконання накладених адміністративних стягнень.
 Міліція здійснює адміністративну, профілактичну,оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну функції.
 Принципи - це основні положення, закріплені в Конституції й інших законах України, на яких базується устрій, порядок функціонування і повноваження органів міліції.
 Існують такі принципи на яких ґрунтується діяльність міліції:
• принцип законності;
• принцип гуманізму і поваги до особистості;
• принцип соціальної справедливості;
• принцип взаємодії міліції  з трудовими колективами, громадськими організаціями і н населенням;
• принцип гласності;
• принцип невтручання в діяльність міліції з боку політичних партій, рухів та  інших громадських об’єднань.
 Міліція, як і будь-який інший державний орган, має свою чітко визначену законом структуру.  У відповідності зі спеціалізацією, згідно із Законом України „ Про міліцію" в структурі міліції виділяються такі підрозділи:
 Кримінальна міліція веде боротьбу із загальнокримінальною злочинністю. Для цього співробітники міліції наділені пра¬вом проведення оперативно-розшукової діяльності, невідклад¬них слідчих дій. Основу кримінальної міліції становлять підрозділи карного розшуку, кримінальної міліції у справах не¬повнолітніх, Державної служби по боротьбі з економічною зло¬чинністю, боротьби з незаконним обігом наркотиків.
 Міліція громадської безпеки здійснює охорону громадсь¬кого порядку, а її основою є служба охорони громадського по¬рядку, до якої входять підрозділи патрульно-постової служби, дільничні інспектори міліції, служба паспортної та міграційної роботи, реєстрації фізичних осіб і дозвільної системи.
Державна автомобільна інспекція здійснює контроль за дотриманням правил безпеки дорожнього руху, регулює рух транспорту і пішоходів на вулицях та автомобільних шляхах. При цьому ДАІ зобов'язана контролювати і технічний стан автотранспортних засобів, здійснювати їх облік тощо.
 Міліція охорони забезпечує охорону власності юридич¬них і фізичних осіб незалежно від форм власності. Даний підрозділ є єдиним підрозділом міліції, що здійснює свою діяльність на основі госпрозрахунку (договірні відносини).
 Спеціальні підрозділи міліції покликані забезпечувати охорону громадського порядку на об'єктах і територіях, що ма¬ють особливе значення чи потерпілих від стихійних, техно¬генних нещасть або катастроф. До них також відносяться спецпідрозділи міліції, "Сокіл", "Титан", тощо.
 Отже, міліція - це державний орган основним завданням якого є дотримання законодавства України усіма суб’єктами держави.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
РОЗДІЛ 2.  ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ МІЛІЦІЇ
РОЗДІЛ 3. СЛУЖБА В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 


  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   25
  Рік захисту:   2015
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (02.06.2015)
Переглядів: 1611 | Теги: відділення міліції, практика у відділі міліції, звіт відділ міліції
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru