Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Звіт про проходження контрольно-аналітичної практики на ПАТ «Полтавакондитер» (2012)

Звіт про проходження контрольно-аналітичної практики на ПАТ «Полтавакондитер» (2012)


 Сільське господарство – це одна з основних галузей господарської діяльності України, від розвитку якої в значній мірі залежить нормальна життєдіяльність людей, створення економічних та побутових умов діяльності підприємств, які відносяться до інших галузей господарства. У довгостроковій перспективі в Україні необхідно створити багатоукладну конкурентоспроможну аграрну економіку з домінуючим у ній сектором національного капіталу, запровадити стимули до швидкої концентрації капіталу на пріоритетних напрямках розвитку сільського господарства, створити систему захисних інвестицій, страхування діяльності кредитно- фінансових структур, що обслуговують АПК, розробити механізми фінансово-кредитного обслуговування сільських товаровиробників, які б утримували грошову масу у виробничій сфері, забезпечити умови і рівень правового та економічного поля для всіх суб’єктів господарювання з різними формами власності на ринку[3,c.111].
 В умовах ринкової економіки контрольно-аналітична робота набула особ¬ливого значення, роль результатів дослідження суттєво зростає, оскільки завдя¬ки ним приймаються рішення про зміни напрямків виробництва, його оновлен¬ня, переміщення капіталу, підвищення ефективності господарської діяльності, запобіганню втрат активів, зменшенню фінансових санкцій, а в цілому стабілі¬зації економіки та фінансового стану. Для виконання такої роботи потрібні фахівці економічного напрямку, які мають глибокі теоретичні та практичні знан¬ня, можуть забезпечити ефективну організацію аналітичної роботи в господа-рюючих суб'єктах.
 Саме тому важливе практичне застосування отриманих теоретичних знань в процесі проходження виробничої практики на базі ПАТ «Полтавакондитер». 
 Метою виробничої практики з «Контрольно - аналітичної роботи» є набуття вмінь та практичних навичок проведення ревізійної та аналітичної роботи да¬них фінансово-господарської діяльності, виявлення відхилень від норм, норма¬тивів та вимог господарського законодавства, виявлення резервів підвищення ефективності діяльності та поліпшення фінансового стану підприємства. Ре¬зультати фінансового контролю та фінансового аналізу є основою для прийнят¬тя конкретних управлінських рішень, фінансової частини бізнес-планів, виконання планово-прогнозних, фіпансово-аналітичних та інших управлінських функцій, спрямованих на забезпечення фінансової стійкості підприємств в ринковому економічному середовищі.
 Основні завдання проходження виробничої практики на :
 - освоєння методики господарського контролю;
 - набуття практичних навичок по проведенню контрольно-ревізійної роботи;
 - оцінка поточного фінансового стану підприємства за напрямами: харак-теристика майна та джерел формування капіталу, фінансова стійкість, ліквід¬ність, платоспроможність, ефективність використання капіталу, ділова актив¬ність, стан розрахунків з дебіторами і кредиторами;
 - виявлення змін у фінансовому стані в динаміці та з'ясування факторів, що обумовили ці зміни;
 - комплексне дослідження фінансових результатів і рентабельності роботи підприємства;
 - обгрунтування системи невідкладних і стратегічних заходів, які спрямо-вані на забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів і зміцнен¬ня фінансового стану підприємства.
 Таким чином, під час проходження практики і написання звіту використовувалися такі загальнонаукові методи дослідження, як спостереження за процесом господарського контролю. На підставі чого за методом аналізу, узагальнення та систематизації наведено наочні схеми, розрахункові таблиці, а також здійснені висновки щодо проведеної роботи з дослідження діяльності та контрольно – аналітичної роботи на ПАТ «Полтавакодитер».


ЗМІСТ

ВСТУП
1.1 Організація контрольно – ревізійної роботи та внутрішньогосподарського контлю
1.2. Контрольно – аналітична робота операцій з готівкою
1.3. Контрольно – аналітична робота операцій за безготівковими рахунками: з постачальниками та підрядниками, покупцями та замовниками; за податками і платежами з органами соціального страхування, з підзвітними особами та кредитними операціми
1.4. Контрольно – аналітична робота операцій за наявністю та рухом оборотних та необоротних активів 
1.5. Контрольно – аналітична робота за організацією та веденням складського  господарства 
1.6. Контрольно – аналітична робота операцій з обліку праці та її оплати
1.7. Контрольно – аналітична робота операцій за доходами від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг
2.1. Аналіз майна та джерел формування капіталу підприємства 
2.2. Аналіз основних і оборотних засобів
2.3. Аналіз трудових ресурсів, продуктивності і оплати праці
2.4. Аналіз виробництва і реалізації продукції
2.5. Аналіз собівартості продукції
2.6. Аналіз фінансових результатів і рентабельності
2.7. Аналіз фінансової стійкості підприємства 
2.8. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
2.9. Аналіз грошових потоків
2.10. Аналіз ділової активності підприємства, дебіторської та кредиторської заборгованості
2.11.Аналіз та прогнозування банкрутства підприємства
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Таблиця 2.1. Динаміка та структура майна ПАТ «Полтавакондитер» за 2009-2011 рр.
Таблиця 2.2 Динаміка та структура джерел формування капіталу ПАТ «Полтавакондитер» за 2009- 2011 рр.
Таблиця 2.3 Горизонтальний і вертикальний аналіз оборотних активів ПАТ «Полтавакондитер» за 2009– 2011 рр.
Таблиця 2.4 Аналіз структури витрат ПАТ «Полтавакондитер» за 2009-2011 рр.
Таблиця 2.5 Аналіз формування, структури та динаміки фінансових результатів діяльності ПАТ «Полтавакондитер» за 2009 – 2011 рр.
Таблиця 2.6 Показники оцінки фінансової стійкості ПАТ «Полтавакондитер» за 2009 – 2011рр.
Таблиця 2.7 Показники ліквідності балансу ПАТ «Полтавакондитер» за 2009 - 2011 рр.
Таблиця 2.8 Розрахунок і аналіз руху грошових коштів від операційної діяльності в ПАТ «Полтавакондитер» за 2009 – 2011 рр., тис, грн.
Таблиця 2.9 Оцінка руху грошових коштів ПАТ «Полтавакондитер» від інвестиційної діяльності за 2009 – 2011 рр., тис. грн.
Таблиця 2.10 Аналіз ділової активності підприємства за показниками оборотності активів і пасивів ПАТ «Полтавакондитер» за 2009-2011 рр.
Таблиця 2.11 Аналіз прогнозування та оцінка банкрутства ПАТ «Полтавакондитер» за 2009-2011 рр.


Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   58
  Рік захисту:   2012
  Ціна роботи:   33 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (23.05.2014)
Переглядів: 952 | Теги: анаілз кондитерського підприємства, кондитерські вироби, полтавакондитер, кондитерська
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru