Головна » Навчальні матеріали » Звіти » Про проходження практики

щоденник з практики, календарний план, обочі записи під час практики 
Дослідження автоматизованої інформаційної системи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2014)

 Характерною рисою сучасного стану розвитку людства є постіндустріальна трансформація суспільства, становлення інформаційного суспільства. Головною ознакою постіндустріальної технології є її гнучкість, яка досягається за рахунок використання сучасних методів обробки інформації. Таким чином, сучасна організація не може існувати без оперативного та адекватного реагування на швидкі зміни зовнішнього середовища, а тому управління такою установою набуває нових рис. В діяльності сучасних організацій роль інформації, як основного джерела прийняття зважених рішень, має тенденцію неухильного росту. Така ситуація характеризується не просто різко зростаючим обсягом інформації, але, головне, її доступністю і швидкістю доступу до неї. Однак використання сучасних засобів обробки інформації не гарантує достовірності інформації, що обробляється, та готовності кінцевих користувачів вчасно її приймати та використовувати.
 Загально відомо, що зниження ризиків при прийнятті управлінських: рішень суттєво залежить від обсягу та достовірності інформації про об'єкт управління та його оточення, а бізнес-процеси, в ході яких приймаються такі рішення, не можуть існувати у відриві від відповідної інформаційної моделі. Таким чином, необхідність використання інформаційної технології для управління об'єктом, тобто створення автоматизованої системи управління цим об'єктом диктується частотою прийняття складних управлінських рішень. За умови використання індустріальної парадигми поведінки будь-яка організація повинна функціонувати у сталому режимі, тобто основним постулатом цієї парадигми є припущення про наявність для всіх видів бізнес-процесів стаціонарного режиму. Завдання управлінця тоді полягає саме у виведенні об'єкту управління у стаціонарний режим та підтриманні умов цього режиму. Звідси випливає, що індустріальна парадигма поведінки грунтується на припущенні про постійність зовнішнього відносно організації середовища.
 На відміну від цього, як вже відзначалося вище, сьогодні зовнішні фактори є швидко змінними, тому всі бізнес-процеси організації не встигають перейти в стаціонарний режим. Це призводить до того, що слідуванні індустріальній парадигмі поведінки при управлінні організацією призводить до її занепаду.
Постіндустріальна ж парадигма поведінки постулює необхідність адаптивного в широкому розумінні управління організацією, тому забезпечення оперативного прийняття рішень на основі достовірного та своєчасного інформаційного зворотного зв'язку є основним завданням управлінця. Управління інформацією в рамках цієї парадигми є основною функцією управлінців різного рівня.
 Двома головними складовими процесу управління інформацією є:
–    одержання достовірної й актуальної інформації;
–    обробка цієї інформації та передача її необхідних частин іншим учасникам процесу управління.
 Зважаючи на великі обсяги обробки необхідної інформації для забезпечення постіндустріальної парадигми поведінки організації, можна стверджувати, що тільки інтегрована автоматизована система управління, що реалізована на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, дозволяє забезпечити вчасний доступ до управлінської інформації, систематизувати базові дані, організувати їх у необхідні звіти.
 Задача розроблення ефективної інформаційно-аналітичної системи управління вищим навчальним закладом є однією з найбільш актуальних задач загальної проблеми інформатизації освіти.
 Оскільки ВНЗ є найактивнішими джерелами та споживачами інформації, теоретичні проблеми побудування та практичні реалізації ефективних інформаційно-аналітичних систем у галузі освіти завжди були у центрі уваги відповідних підрозділів та спеціалістів ВНЗ.
 В силу різних причин численні інформаційні системи, розроблені у ВНЗ власними силами, розв’язують різноманітні конкретні проблеми, пов’язані з окремими задачами автоматизації управління освітніми процесами. Це, наприклад, задачі управління кафедрою, деканатом, задачі бухгалтерії, навчального відділу тощо.
Інформаційні системи, які експлуатуються у ВНЗ, розроблені в різні часи, на різних платформах та з використанням різних технологій, різними за складом та кваліфікацією колективами розробників. Вони можуть бути охарактеризовані як експериментальні проблемно-орієнтовані системи або як функціональні прототипи окремих підсистем загальної інформаційних автоматизованих систем (ІАС) ВНЗ.
 Ці системи, як правило, орієнтовані на задачі управління навчальним закладом, тобто є реалізаціями класу автоматизованих систем управління підприємством (АСУП).
 В той же час основним технологічним процесом ВНЗ є академічний (навчальний) процес. Відомо, що ефективність будь-якої системи управління прямо пов’язана з тим, наскільки повно вона розв’язує задачі основного процесу цієї системи. З нашої точки зору, саме академічний процес у ВНЗ країни є поки що поза увагою як теорії, так і практики інформаційно-аналітичних систем у галузі освіти.
 Актуальність теми дослідження.
 Автоматизація повсюдно вважається головним, найперспективнішим напрямом розвитку будь-якого підприємства чи організації. Завдяки мінімізуванню участі людини у виробничих процесах, а також високій концентрації основних операцій значно поліпшуються умови праці та економічні показники.
 Сьогодні системи автоматизованого керування є об’єктами активних досліджень.  Дослідники, використовуючи новий технологічний рівень, повернулись до створення моделей комплексної автоматизації процесів управління. Для цього активно розробляється системно незалежне програмне забезпечення.
 Метою роботи є підвищення ефективності ФМБ (факультет менеджменту та бізнесу) ПолтНТУ шляхом розвитку інформаційної підсистеми у складі автоматизованої системи управління (АСУ).
 Для досягнення поставленої мети необхідно дослідити та вирішити такі задачі:
1. Дослідити автоматизовану система управління вищого навчального закладу;
2. Дослідити автоматизовану система управління Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка
3. Сформувати технічне завдання, для подальшої оптимізації існуючої автоматизованої системи управління;
4. Провести аналіз системи управління охороною праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях
 Об’єкт дослідження є – Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка.
 Предмет дослідження – автоматизована система управління Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка.


ЗМІСТ


Вступ
1. Автоматизована система управління (АСУ) вищого навчального закладу. Характеристика основних ВНЗ    
2. АСУ Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка
 2.1. АСУ університету
  1.Приймальна комісія    
  2.Деканат (кафедра)    
  3.Навчальна частина (проректор з навчальної роботи). 
  4.Особистий кабінет викладача    
  5.Кадровий облік
  6.Інтеграція та інформаційні сервіси    
 2.2. Можливості які мають АРМ користувачів    
 2.3. Інформаційні системи, які використовує ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка    
3. Опис структури БД університету ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка.    
4. Технічне завдання    
5. Безпека у надзвичайних ситуаціях
Висновок    
Література    
ДОДАТКИ


Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту, тому більш детальну інформацію про роботу можна дізнатись у автора цієї роботи.

  Тип роботи:   звіт з практики
  Кількість сторінок:   59
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Про проходження практики | Добавив: great_scientist (31.03.2014)
Переглядів: 362 | Теги: технічного, системи, автоматизованої, університету, національного, імені, Дослідження, Юрія, Полтавського, інформаційної
Форма входа
Що шукаємо?
Про проходження практики
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru