Головна » Навчальні матеріали » Задачі

Задачі по податковій системі

Податок на прибуток підприємств
Задача № 1
Меблева фабрика «Бартекс» протягом другого кварталу 2011 року реалізувала продукцію на суму 1920 тис. грн. (у т.ч. ПДВ) платнику ПДВ.
Собівартість реалізованої протягом даного періоду продукції склала 990 тис. грн. Прямі витрати на оплату праці – 103 тис. грн. Розмір ставки єдиного соціального внеску для підприємства складає 38,1 %. 
Амортизація виробничих основних засобів (безпосередньо пов’язаних з виробництвом продукції), нарахована протягом звітного періоду, склала 310 тис. грн.
Розрахуйте суму податку на прибуток, яку повинне сплатити підприємство за другий квартал 2011 року.
Задача № 2
Підприємство протягом другого кварталу 2011 року здійснило наступні фінансово-господарські операції:
1)    передало право власності на виготовлену продукцію покупцю на суму 310 тис. грн. (без ПДВ);
2)    отримало аванс за продукцію, яка має бути реалізована у третьому кварталі 2011 року у сумі 120 тис. грн. (без ПДВ);
3)    отримало дивіденди від нерезидентів у розмірі 15 тис. грн.
Вартість сировини та основних матеріалів, затрачених на виробництво реалізованої протягом звітного періоду продукції, склала 197 тис.грн. (у т.ч. зворотних відходів – 7 тис. грн.). 
Амортизація виробничих основних засобів (безпосередньо пов’язаних з виробництвом продукції), нарахована протягом звітного періоду, склала 50 тис. грн.
Розрахуйте суму податку на прибуток, яку повинне сплатити підприємство за другий квартал 2011 року.
Задача № 3
Акціонерне товариство «Альфа» протягом другого кварталу 2011 року виготовило та реалізувало продукцію на суму 408 тис. грн. (в т. ч. ПДВ). Витрати на виробництво даної продукції склали 150 тис. грн. Витрати на організацію та проведення презентації склали 25 тис. грн. 
У травні 2011 р.  акціонерним товариством отримано прямі інвестиції у корпоративні права в сумі 100 тис. грн. та виплачено дивіденди акціонерам-юридичним особам у розмірі 130 тис. грн. 
Розрахуйте суму податку на прибуток, яку повинне сплатити акціонерне товариство «Альфа» за другий квартал 2011 року.
Задача 4
У другому кварталі 2011 року підприємство виготовило та реалізувало партію товару вартістю 1240 тис. грн. (у т.ч. ПДВ). Крім того, було отримано авансовий платіж від покупців в сумі 500 тис.грн. за продукцію, яка буде реалізована у третьому кварталі 2011 року.
Витрати підприємства протягом звітного періоду склали    2000 тис. грн., у т.ч.: 1) прямі матеріальні витрати на виготовлення продукції, реалізованої протягом звітного періоду – 690 тис.грн.; 2) витрати на придбання електричної енергії – 95 тис.грн.; 3) витрати на придбання основних засобів – 1000 тис. грн.; 4) амортизація виробничих основних засобів – 112 тис. грн.; 5) інші витрати не пов’язані з провадженням господарської діяльності – 103 тис. грн.
Розрахуйте суму податку на прибуток, яку повинне сплатити підприємство за другий квартал 2011 року.
Задача 5
Текстильний завод протягом другого кварталу 2011 року реалізував продукцію на суму 410 тис. грн. (без ПДВ). 
Собівартість реалізованої протягом даного періоду продукції склала 135 тис. грн. Прямі витрати на оплату праці – 96 тис. грн. Розмір ставки єдиного соціального внеску для підприємства складає 38,24 %.
У тому ж періоді підприємством отримано дивіденди від резидентів в сумі 120 тис. грн.
Амортизація виробничих основних засобів (безпосередньо пов’язаних з виробництвом продукції), нарахована протягом звітного періоду, склала 64 тис. грн.
Розрахуйте суму податку на прибуток, яку повинне сплатити підприємство за другий квартал 2011 року.
Задача 6
У другому кварталі 2011 року підприємство виготовило та реалізувало партію товару вартістю 2,97 млн. грн. (у т.ч. ПДВ). Крім того, нараховано дохід за надання у користування об’єктів інтелектуальної власності у сумі 0,92 млн.грн.
Витрати підприємства протягом звітного періоду склали  2, 49 млн грн., у т.ч.: 1) прямі матеріальні витрати на виготовлення продукції, реалізованої протягом звітного періоду – 1,19 млн. грн.; 2) витрати на придбання сировини у фізичної особи – підприємця, що сплачує єдиний податок – 0,15 млн грн.; 3) амортизація виробничих основних засобів – 0,9 млн.грн. 4) інші витрати операційної діяльності, безпосередньо пов’язані з виробництвом товарів – 0,25 млн грн..
Розрахуйте суму податку на прибуток, яку повинне сплатити підприємство за другий квартал 2011 року.
Задача № 7
 Акціонерне товариство «Diamond» протягом другого кварталу 2011 року виготовило та реалізувало продукцію на суму 938 тис. грн. (без ПДВ). Витрати на виробництво даної продукції склали 650 тис. грн., в тому числі фактична вартість остаточно забракованої продукції – 13 тис. грн. 
Протягом звітного періоду акціонерне товариство передало покупцю право власності на іноземну валюту у сумі 73 тис. грн. 
У квітні 2011 р. виплачено дивіденди акціонерам-юридичним особам у розмірі 87 тис. грн. 
Розрахуйте суму податку на прибуток, яку повинне сплатити акціонерне товариство «Diamond» за другий квартал 2011 року.
Задача № 8
 Підприємство «Зоря» протягом третього кварталу 2011 року виготовило та реалізувало 5 800 одиниць товару. Ціна одиниці товару склала 230 грн. (у т.ч. ПДВ).
Прямі виробничі витрати на виробництво одного виробу склали 184 грн. 
Прямі витрати на оплату праці – 120 000 грн. Амортизація виробничих основних засобів, безпосередньо пов’язаних із виробництвом даного товару – 80 000 грн. Інші витрати, безпосередньо пов’язані із виробництвом продукції  склали 25 000 грн.
У даному періоді підприємство також отримало дивіденди від нерезидента у сумі 300 000 грн.
Розмір ставки єдиного соціального внеску для підприємства складає 38,24%.
Розрахуйте суму податку на прибуток, яку повинне сплатити підприємство «Зоря» за третій квартал 2011 року.
ПДВ
Задача 1.
 Визначити суму податку на додану вартість, належну до сплати в бюджет та терміни сплати такого зобов'язання за березень  2011 року.
Підприємством було здійснено наступні фінансово-господарські операції:
1. 02.03.2011 року зі складу підприємства відвантажено продукцію на суму 53 тис. грн. (без ПДВ), кошти за яку підприємство отримає у червні місяці поточного року.
2. 06.03.2011 року на розрахунковий рахунок підприємства надійшли кошти за продукцію на суму 12500 грн. (в т.ч. ПДВ).
3.   11.03.2011 року на підприємство надійшла сировина і матеріали на суму 17 тис гри., оплата за які відбулася 22.02.2011 року.
4.   18.03.2011 року на підприємство надійшла сировина для виробництва продукції на суму 32000 грн. (в т.ч. ПДВ), за яку у попередньому періоді було сплачено 11000 грн. (в т.ч. ПДВ) авансових платежів.
Задача 2. 
Визначити суму податку на додану вартість, належну до сплати в бюджет та терміни сплати такого зобов'язання за квітень 2011 року.
Підприємством було здійснено наступні фінансово-господарські операції:
1.  5.04.2011 року на розрахунковий рахунок підприємства поступили авансові платежі за продукцію в сумі 162 тис. грн. (у т.ч. ПДВ);
2. 9.04.2011 року підприємством отримано орендну плату за наданий у користування об’єкт нерухомості у сумі 17 тис. грн.;
3.   11.04.2011 року закуплено сировину і матеріали на суму 21000 грн. (без ПДВ) у платника ПДВ.
4.  18.04.2011 року на підприємство надійшла сировина для виробництва продукції на суму 19000 грн. (в т.ч. ПДВ), за яку у попередньому періоді було сплачено 12000 грн. (в т.ч. ПДВ) авансових платежів.
5. 27.04.2011 року закуплено сировину і матеріали в обсязі 13 одиниць, звичайна ціна одиниці продукції становить 8000 грн. (у т.ч. ПДВ), договірна цін 7500 грн. (без ПДВ).
Задача 3.
Визначити суму податку на додану вартість, належну до сплати в бюджет та терміни сплати такого зобов'язання за лютий 2011 року.
Підприємством було здійснено наступні фінансово-господарські операції:
1) 03.02.2011 року отримано сировину і матеріали у платника податку на додану вартість на суму 78 тис. грн. (в т.ч. ПДВ), 44% вартості продукції підтверджено податковою накладною;
2) 05.02.2011 року на розрахунковий рахунок даного підприємства надійшли кошти за відвантажену продукцію на суму 28,7 тис. грн. (в т.ч. ПДВ).
3) 14.02.2011 року зі складу підприємства вивантажено продукцію на суму 24,7 тис. грн. (в т.ч. ПДВ), кошти за яку підприємство отримає у квітні місяці поточного року.
4) 20.02.2011 року на розрахунковий рахунок підприємства надійшли кошти за продукцію на суму 11000 грн. (в т.ч. ПДВ).
Задача 4. 
Визначити суму податку на додану вартість, належну до сплати в бюджет та терміни сплати такого зобов'язання за січень 2011 року.
Підприємством було здійснено наступні фінансово-господарські операції:
1. 03.01.2011 року на підприємство надійшла сировина і матеріали на суму 27 тис грн. (без ПДВ), оплата за які відбулася 22.12.2010 року.
2. 14.01.2011 року отримано сировину і матеріали у платника податку на додану вартість на суму 13,5 тис. грн. (в т.ч. ПДВ); 27% вартості сировини підтверджено податковою накладною.
3. 16.01.2011 року на розрахунковий рахунок підприємства надійшли кошти за продукцію на суму 87300 грн. (в т.ч. ПДВ).
4. 28.01.2011 року на підприємство надійшла сировина для виробництва продукції на суму 48300 грн. (в т.ч. ПДВ), за яку у попередньому періоді було сплачено 12000 грн. (в т.ч. ПДВ) авансових платежів.
Задача 5. 
 Визначити суму податку на додану вартість, належну до сплати в бюджет та терміни сплати такого зобов'язання за березень  2011 року.
Підприємством було здійснено наступні фінансово-господарські операції:
    01.03.2011 року на підприємство надійшла сировина і матеріали на суму 27 тис грн. (без ПДВ), оплата за які відбудеться 22.04.2011 року.
    2. 04.03.2011 року отримано сировину і матеріали у платника податку на додану вартість на суму 13,5 тис. грн. (в т.ч. ПДВ); 27% вартості сировини підтверджено податковою накладною.
    06.03.2011 року на розрахунковий рахунок підприємства надійшли кошти за продукцію на суму 17300 грн. (в т.ч. ПДВ).
    22.03.2011 року зі складу підприємства відвантажено продукцію на суму 67 тис. грн. (без ПДВ), кошти за яку підприємство отримає у травні місяці поточного року.
Задача 6. 
Визначити суму податку на додану вартість, належну до сплати в бюджет та терміни сплати такого зобов'язання за квітень 2011 року.
Підприємством було здійснено наступні фінансово-господарські операції:
1) 02.04.2011 року на розрахунковий рахунок підприємства надійшли кошти за продукцію на суму 15600 грн. (без ПДВ);
2) 04.04.2011 року зі складу підприємства вивантажено продукцію на суму 14,7 тис. грн. (в т.ч. ПДВ), кошти за яку підприємство отримає 25.05.2011 р.;
3) 14.04.2011 року отримано кошти від експорту продукції на суму 93 тис. грн.;
4) 17.04.2011 року отримано сировину і матеріали у платника податку на додану вартість на суму 57 тис. грн. (в т.ч. ПДВ), 57% вартості продукції підтверджено податковою накладною.
Задача 7.
Визначити суму податку на додану вартість, належну до сплати в бюджет та терміни сплати такого зобов'язання за березень  2011 року.
Підприємством було здійснено наступні фінансово-господарські операції:
1)    8.03.2011 р. відвантажено покупцю 1200 одиниць товару, вартість одиниці – 310 грн. (у т. ч. ПДВ);
2)    12.03.11 р. реалізовано продукти дитячого харчування на суму 300 000 грн. (без ПДВ);
3)    17.03.11 р. отримано сировину та матеріали на суму 420 тис. грн. (у т.ч. ПДВ), оплата за які була здійснена 28.02.2011 р.;
4)    19.03.11 р. перераховано постачальнику 285 тис. грн. (у т.ч. ПДВ) в рахунок оплати сировини та матеріалів, які будуть отримані 01.04.2011 р.;
Задача 8.
Виробничим підприємством протягом лютого 2011 року було виготовлено 20 одиниць продукції. Ціна одиниці – 630 грн. (без ПДВ). У даному періоді відвантажено покупцю 50 % виготовленого товару. 
Також, у лютому 2011 р. підприємством від постачальників отримано: 1) станок вартістю 17 000 грн. (у т.ч. ПДВ), 35 % вартості якого було оплачено у січні поточного року; 2) сировину та матеріали, вартістю 3 000 грн. (без ПДВ) оплата за які відбулася 12.02.2011 р. 
У цьому ж періоді підприємством отримано аванс за продукцію у розмірі 8 345 грн. (у т.ч. ПДВ) та виручку від реалізації цінних паперів – 12 678 грн.
Визначити суму податку на додану вартість, належну до сплати в бюджет та терміни сплати такого зобов'язання за лютий  2011 року.
Податок на доходи фізичних осіб
Задача 1. 
Штатним працівникам підприємства «Оріон» за лютий 2011 р. була нарахована заробітна плата у розмірі:
•    громадянину Іванову В.П. – 1000 грн.;
•    громадянці Васильченко З.М. (мати одиночка – на утриманні двоє дітей віком до 18 років) – 1300 грн.; 
Визначити (для кожного із працівників): розмір податку на доходи фізичних осіб.
Задача 2.
Штатним працівникам підприємства «Арес» за квітень місяць 2011 р. була нарахована заробітна плата у розмірі:
•громадянці Тарнавській О.Д.  –  1677 грн. (крім того нараховано премію у розмірі 300 грн.);
•громадянину Вітко С.В. – 2030 грн. (утримує двох дітей віком до 18 років). 
Визначити (для кожного із працівників): розмір податку на доходи фізичних осіб.
Задача 3.
Виконавчому директору підприємства «Seltic» Поворознику Д.П. нараховано за лютий 2011 року заробітну плату у сумі 11 385 грн. В цьому ж періоді йому нараховано премію за інтенсивність праці у розмірі 320 грн. Поворозник Д.П. працює на даному підприємстві за основним місцем роботи та має на утриманні трьох дітей віком 8, 14 та 16 років.
Визначити:
•розмір єдиного соціального внеску, що утримує роботодавець із нарахованого ним доходу;
•граничний розмір доходу, що дає право на отримання соціальної пільги (у даному випадку);
•розмір соціальної пільги;
•розмір податку на доходи фізичних осіб;
Задача 4.
Фінансовому аналітику ТОВ «Ostin» Гримайленко Д.В. нараховано за березень 2011 року заробітну плату у сумі 5 500 грн. В цьому ж періоді йому нараховано винагороду у розмірі 890 грн. Гримайленко Д.В. працює на даному підприємстві за основним місцем роботи та має на утриманні п’ятеро дітей віком до 18 років.
Визначити:
•розмір єдиного соціального внеску, що утримує роботодавець із нарахованого ним доходу;
•граничний розмір доходу, який дає право Гримайленко Д.В. на отримання соціальної пільги;
•розмір соціальної пільги;
•розмір податку на доходи фізичних осіб.
Акцизний збір та мито
Задача 1.
Підприємство ввезло на митну територію України товар – бензин моторний авіаційний, придбаний в ОАЕ. Розмір партії – 1000 т. Вартість 1 т товару – 900 USD. Курс національного банку України на момент подання ВМД становить: 8,15 UAN за 1 USD; 11,77 UAN за 1 EUR . 
Витрати із завантаження товару становили 1500 USD, витрати на перевезення товару – 1700 USD, витрати на страхування – 250 USD.
Ставка ввізного мита становить 10 %. Ставка акцизного податку – 28 EUR за 1000 кг.
Визначити суму ввізного мита та акцизного податку.
Задача 2.
На митну територію України було ввезено транспортний засіб – легковий автомобіль «VOLVO», придбаний у Німеччині. Робочий об’єм циліндрів двигуна автомобіля 3000 куб.см. Митна вартість автомобіля становить 25 000 EUR. На дату подання вантажно-митної декларації  курс становив 1 EUR = 9,3 UAN.
Ставка ввізного мита становить 10 %. Ставка акцизного податку – 2,5 EUR за 1 куб. см.
Визначити суму ввізного мита та акцизного податку.
Задача 3.
На митну територію України з Німеччини ввезено товар – сигарети без фільтра. Вартість однієї пачки сигарет (20 шт.) – 3  EUR, розмір партії – 35 000 блоків (в одному блоці – 10 пачок).
 Курс національного банку України на момент подання ВМД становив 12,10 UAN за 1 EUR.
Витрати із завантаження товару становили 150 EUR, витрати на перевезення товару – 500 EUR. Витрати на страхування склали 100 EUR.
Ставка ввізного мита становила 1,5 євро за 1000 шт.
Ставка акцизного податку – 20 % від митної вартості та 43,03 грн. за 1000 шт. Мінімальне акцизне податкове зобов’язання складає – 61,47 грн. за 1000 шт.
Визначити суму ввізного мита та акцизного податку.
Задача 4.
На митну територію України поставляють з Франції товар – вино ігристе (шампанське). Вартість однієї пляшки вина (0,5 л.) – 15 EUR. Розмір партії – 20 000 ящиків (в 1-му ящику – 20 пляшок).
Курс національного банку України на момент подання ВМД становив 10,35 UAN за 1 EUR.
Витрати із завантаження товару становили 130 EUR, витрати на перевезення товару – 750 EUR. Витрати на страхування склали 200 EUR.
Ставка ввізного мита становить 1,5 євро за 1 л., ставка акцизного податку – 3,1 грн. за 1 л.
Визначити суму ввізного мита та акцизного податку.
Задача 5.
На митну територію України поставляють з Фінляндії товар – коньяк. Вартість однієї пляшки (0,35 л., 42 % спирту) – 25 EUR, розмір партії – 15 000 ящиків (в 1-му ящику – 20 пляшок). Курс національного банку України на момент подання ВМД становив 12,15 UAN за 1 EUR.
Витрати із завантаження товару становили 250 EUR, витрати на перевезення товару – 1000 EUR. Витрати на страхування склали 300 EUR.
Ставка ввізного мита становить 3,5 євро за 1 л. 100-% спирту, ставка акцизного податку – 42,12 грн. за 1 л. 100-% спирту.
Визначити суму ввізного мита та акцизного податку.


  Тип роботи:   задачі
  Кількість сторінок:   14
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   5 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Задачі | Добавив: great_scientist (03.06.2015)
Переглядів: 2337 | Теги: задачі податки, задачі податкова система
Форма входа
Що шукаємо?
Журнали
Курсові роботи
Дипломні роботи
Підручники
Звіти
Шпаргалки
Реферати
ІНДЗ (КПІЗи)
Лекції
Задачі
Інше
Дисертації
Лабораторні роботи
Презентації
Задачі
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru