Головна » Навчальні матеріали » Підручники » Стратегічне управління

Гончарова С.Ю., Отенко І.П. Стратегічне управління: Навчальний посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 172 с.

  Зміст

Вступ
Розділ 1. Діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства
Тема 1.1. Еволюція розуміння та передбачення         майбутнього організації
1.1.1. Бюджетування та фінансовий контроль
1.1.2. Довгострокове планування
1.1.3. Стратегічне планування
1.1.4. Стратегічне управління
Контрольні запитання
Тема 1.2. Передумови застосування стратегічного управління в організаціях
1.2.1. Трансформаційні процеси в економіці України. Визначення пріоритетів діяльності підприємства як реакція на зміни 
1.2.2. Підприємство як відкрита система ринкової економіки
1.2.3. Роль стратегічно¬го мислення у формуванні стратегічного рівня підприємства
Контрольні запитання 
Тема 1.3. Середовище господарської організації
1.3.1. Характеристика і мета аналізу зовнішнього середовища підприємства
1.3.2. Аналіз проміжного (галузевого)  середовища організації
1.3.3. Аналіз внутрішнього середовища організації, її стратегічний потенціал
Контрольні запитання
Тема 1.4. Визначення конкурентоспроможності підприємства
1.4.1. Сутність понять "конкуренція” і "конкурентоспроможність”
1.4.2. Конкурентоспроможність підприємства, її оцінка
1.4.3. Конкурентоспроможність продукції і методи її оцінки
1.4.4. Конкурентні переваги. Ромб конкурентних переваг Портера
Контрольні запитання
Тема 1.5. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації
1.5.1. Сутність SWOT-аналізу
1.5.2. Стратегічний аналіз підприємства за допомогою                 SPACE-матриці
1.5.3. Розробка сценаріїв розви¬тку подій (основні етапи)
1.5.4. Прогнозування в системі стратегічного управління
Контрольні запитання
Розділ 2. Процес стратегічного управління та його складові
Тема 2.6. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу
2.6.1. Цільовий підхід в управлінні
2.6.2. Сутність та особливості стратегічного управління  
2.6.3. Принципи та функції стратегічного управління. Стратегічні рішення
2.6.4. Об’єкти та етапи стратегічного управління
2.6.5. Переваги та недоліки стратегічного управління
2.6.6. Види стратегічного управління. Шкала нестабільності І. Ансоффа
Контрольні запитання
Тема 2.7. Мета в стратегічному управлінні
2.7.1. Сутність категорії "мета в стратегічному управлінні"
2.7.2. Місія та бачення організації
2.7.3. Класифікація цілей у стратегічному управлінні
2.7.4. "Дерево цілей підприємства" та його застосування
Контрольні запитання
Тема 2.8. Сутність стратегії та "стратегічного набору”
2.8.1. Сутність та основні елементи стратегії
2.8.2. "Стратегічний набір" як система стра¬тегій підприємства
2.8.3. Загальні (базові) стратегії, їх взаємозв’язок з життєвим циклом підприємства
2.8.4. Загальноконкурентні стратегії підприємства
2.8.5. Функціональні стратегії підприємства
2.8.6. Ресурсні стратегії підприємства
2.8.7. Товарні стратегії підприємства
2.8.8. Застосування методів стратегічного аналізу при виборі та оцінці стратегічного набору 
Контрольні запитання
Тема 2.9. Сутність стратегічного планування
2.9.1. Еволюція розвитку та особливості стратегічного планування
2.9.2. Етапи стратегічного планування
2.9.3. Переваги та недоліки стратегічного планування
Контрольні запитання
Тема 2.10. Стратегічні плани, проекти та програми
2.10.1. Стратегічні плани та їх характеристика
2.10.2. Технологія розробки стратегічних планів
2.10.3. Короткострокові та довгострокові стратегічні плани
2.10.4. Інші планові документи
Контрольні запитання
Розділ 3. Форми та методи забезпечення стратегічного управління
Тема 3.11. Організаційне забезпечення стратегічного управління
3.11.1. Визначення поняття "організаційна структура управління” (ОСУ) і принципи її побудови
3.11.2. Ієрархічний тип організаційних структур управління
3.11.3. Органічний тип структур управління
3.11.4. Вибір організаційної структури управління
3.11.5. Вдосконалення організаційних структур управління
Контрольні запитання
Тема 3.12. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм
3.12.1. Роль фінансово-економічного забезпечення у стратегічному управлінні
3.12.2. Сутність фінансової стратегії підприємства
3.12.3. Фінансове планування і бюджетування в процесі реалізації стратегічного набору
Контрольні запитання
Тема 3.13. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління і формування "стратегічної поведінки" персоналу
3.13.1. Характеристика системи соціально-психологічного забезпе¬чення стратегічного управління
3.13.2. Управління змінами в організації
3.13.3. Система мотивації у стратегічному управлінні
Контрольні запитання
Тема 3.14. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління
3.14.1. Сутність стратегічної інформації. Інформаційні потреби підприємства
3.14.2. Інформаційні управлінські системи та бази стратегічних даних
3.14.3. Система стратегічного контролю
Контрольні запитання
Використана література

скачать Гончарова С.Ю., Отенко І.П. Стратегічне управління: Навчальний посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 172 с.

Подібні роботи


Категорія: Стратегічне управління | Добавив: admin (22.12.2012)
Переглядів: 1144 | Теги: Харків:, гончарова, навчальний, І.П., С.Ю., посібник., Отенко, стратегічне, Вид., управління:
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківський менеджмент
Банківські операції
Банківська сапрва
Бізнес планування
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Гроші та кредит
Державне регулювання
Економіка підприємств
Економіка праці і СТВ
Економіко-математичне моделювання
Історія економіки та економічної думки
Політологія
Політекономія
Правознавство
Макроекономіка
Маркетинг
Математика
Митна справа
Міжнародна економіка
Мікроекономіка
Місцеві фінанси
Психологія і педагогіка
РПС
Соціологія
Стратегічне управління
Страхові послуги
Філософія
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Центральний банк і грошово кредитна політика
Історія української культури
Казначейська система
Податкове право
Цивільне право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru