Головна » Навчальні матеріали » Підручники » Мікроекономіка

Отенко В. І., Попов О. Є. Мікроекономіка. Навч. посібник / І. М. Колесниченко, А. В. Литвиненка, Н. О. Степаненко - Х.: ХНЕУ, 2012, — 339 с.

ЗМІСТ

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки
1.1. Мікроекономіка як складова частина економічної теорії. Мета, завдання та функції навчальної дисципліни.
1.2. Предмет, об’єкти та суб’єкти мікроекономіки. 
1.3. Методи мікроекономічного аналізу.

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача
2.1. Корисність в економічній теорії: поняття, проблеми виміру.
2.2. Сукупна та гранична корисність. Перший закон Г. Госсена.
2.3. Основні постулати теорії споживчого вибору. 
2.4. Рівновага споживача з кардиналістських позицій, у т. ч. в умовах споживання набору благ. Другий закон Г. Госсена.

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача
3.1. Вибір споживача з ординалістських позицій. Криві байдужості. Карта байдужості.
3.2. Гранична норма заміщення благ.
3.3. Бюджетне обмеження і можливості споживача.
3.4. Рівновага (оптимум) споживача в ординалістській теорії поведінки споживача

Тема 4. Аналіз поведінки споживача
4.1. Поведінка споживача. Лінія «дохід – споживання» та побудова кривої Енгеля. Закони Енгеля.
4.2. Лінія «ціна – споживання» та побудова кривої індивіду-ального попиту.
4.3. Ефект доходу і ефект заміщення. Парадокс Гіффена.

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини
5.1 Попит і пропозиція  як основні важелі ринкового механізму.
5.2. Закон попиту. Цінові і нецінові детермінанти попиту.
5.3. Закон пропозиції. Цінові і нецінові детермінанти пропозиції.
5.4. Ринкова рівновага: механізм встановлення, умови формування та шляхи досягнення.
5.5. Еластичність попиту та пропозиції, умови формування та шляхи досягнення.

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства
6.1. Підприємство як суб’єкт економічних відносин на мікрорівні.
6.2. Сукупний, середній та граничний продукт.
6.3. Виробнича функція, її поняття, параметри, види. 

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника
7.1. Поняття та структура факторів виробництва.
7.2. Ізокванта та ізокоста: суть, графічне та алгебраїчне зображення.
7.3. Ефект масштабу та його вплив на визначення оптимального розміру підприємства.

Тема 8. Витрати виробництва
8.1. Витрати, їх сутність та структура.
8.2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді: види, практичне значення. 
8.3. Витрати виробництва у довгостроковому періоді.

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції
9.1. Поняття досконалої конкуренції. Ринковий попит на продукцію конкурентної фірми.
9.2. Графічне зображення попиту конкурентної фірми, середнього, граничного і сукупного доходу.
9.3. Поведінка конкурентної фірми в короткостроковому та довгостроковому періодах.
9.4. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

Тема 10. Монопольний ринок
1. Характерні риси ринку чистої монополії. Види монополій.
2. Крива попиту монополіста. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. 
3. Монополія і монопольна влада. Цінова дискримінація: поняття, умови та види.
4. Переваги та недоліки монополій. Ефективність монополістичного ринку.
Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція
11.1. Олігополістичний ринок: його ознаки та особливості. Види олігополій. Теорія класичної дуополії. 
11.2. Поведінка фірм на олігополістичному ринку. Цінові війни. Картелі.
11.3. Ринок монополістичної конкуренції, його характеристики. Поняття диференціації продукту.
11.4. Особливості нецінової конкуренції на олігополістичному ринку та ринку монополістичної конкуренції. 

Тема 12. Загальна характеристика факторних ринків
12.1. Попит на товари та попит на ресурси.
12.2. Фактори, які впливають на попит на ресурси.
12.3.  Попит та пропозиція праці, визначення її ціни.
12.4. Капітал, як ресурс тривалого використання. Рівновага на ринку капіталу.
12.5. Земля, як фактор виробництва. Рента, ціна землі.
12.6. Підприємницькі здібності, їх характеристика, як фактора виробництва.
12.7. Концепції прибутку. Основні функції та види прибутку.

Тема 13. Загальна економічна рівновага та економіка добробуту
13.1.Загальна економічна рівновага.
13.2.Ефективність виробництва, випуску, обміну.
13.3.Добробут: сутність, критерії, показники.

Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства
14.1.Економічні інститути та їх роль у ринковій економіці.
14.2.Зовнішні ефекти та проблема їх вирішення. Теорема Коуза.
14.3.Суспільні блага: їх види та особливості. Ефективний обсяг виробництва суспільних благ.
скачать Отенко В. І., Попов О. Є. Мікроекономіка. Навч. посібник / І. М. Колесниченко, А. В. Литвиненка, Н. О. Степаненко - Х.: ХНЕУ, 2012, — 339 с.

Подібні роботи


Категорія: Мікроекономіка | Добавив: admin (17.03.2014)
Переглядів: 1116 | Теги: Попов, Отенко, І., посібник, Мікроекономіка., О., В., Є., Навч.
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківський менеджмент
Банківські операції
Банківська сапрва
Бізнес планування
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Гроші та кредит
Державне регулювання
Економіка підприємств
Економіка праці і СТВ
Економіко-математичне моделювання
Історія економіки та економічної думки
Політологія
Політекономія
Правознавство
Макроекономіка
Маркетинг
Математика
Митна справа
Міжнародна економіка
Мікроекономіка
Місцеві фінанси
Психологія і педагогіка
РПС
Соціологія
Стратегічне управління
Страхові послуги
Філософія
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Центральний банк і грошово кредитна політика
Історія української культури
Казначейська система
Податкове право
Цивільне право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru