Головна » Навчальні матеріали » Шпаргалки » Макроекономіка

Шпаргалка з макроекономіки (питання на екзамен) ТНЕУ (2013)

Безробіття: суть, форми, рівні та соціально-економічні наслідки. Закон А. Оукена, Державне регулювання зайнятості та безробіття.       16
Валютний ринок і валютні курси. Система гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність макроекономічної політики. 48
Взаємозв’язок зовнішньої торгівлі, валютних курсів і платіжного балансу. 49
Гроші та їх функції. Грошова маса і грошові агрегати. Поняття грошової бази. Рівень монетизації економіки.  35
Грошово-кредитна система, її зміст, структура, об'єкти і суб’єкти. Центральний банк, комерційні банки і небанківські фінансово-кредитні установи. 34
Державний борг, його структура та вплив на економіку. Управління держ. боргом. 33
Державний бюджет, структура його доходної та видаткової частин. Податки, їх види і функції. Крива А. Лаффера. 31
Економічні цикли: поняття, фази та види. Теорії макроекон. циклічності: кейнсіанська, монетаристська, теорії недосконалої інформації та реального бізнес-циклу. Інструменти держ. антициклічного регулювання.    15
Загальна макроекономічна рівновага: модель АD-AS. 20
Зміст, цілі, види та інструменти монетарної (грошово-кредитної) політики. 37
Зовнішньоторговельна політика та її інструменти. Економічний протекціонізм і вільна торгівля (фритредерство). 45
Інвестиційні мультиплікатор і акселератор та їх значення. 14
Інфляція: суть, форми, рівні та соціально-економічні наслідки. Крива А. Філліпса та її варіанти. Антиінфляційна політика держави. 17
Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги та її варіанти. План. і факт. видатки. «Кейнсіанський хрест».   21
Класична і кейнсіанська теорії попиту на гроші. Моделі пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор. Рівновага грошового ринку.        36
Коливання рівноважного обсягу випуску в кейнсіанській моделі. Мультиплікатор автон. видатків. Рецесійний та інфляційний розриви. Парадокс ощадливості. 22
Макроекономічна модель кругообороту ресурсів, продуктів, витрат і доходів та її варіанти. 3
Макроекономічна рівновага на товарному і грошовому ринках. Модель ІS-LM. 23
Макроекономічні показники потоку. ВВП і ВНД та методи їх обчислення. 5
Макроекономічні показники запасу. Національне багатство, його суть і структура. 6
Методологія макроекономіки. Економічне моделювання як основний інструмент макроекономіки. Макроекон. моделі та їх види. Екзог. та ендогенні параметри мод. 2
Міжнародний поділ праці, його суть та чинники. Зовнішня торгівля її фактори та показники. 42
Модель економічного зростання Р. М. Солоу. 27
Модель життєвого циклу споживання і заощадження Ф. Модільяні.  11
Необхідність і межі державного втручання в економіку. Неспроможність ринку та неспроможність держави. 28
Неокласичні моделі економічного зростання та їх особливості. Виробничі функції Кобба -Дугласа та Кобба -Дугласа- Тінбергена. 26
Об’єкт, предмет і функції макроекономіки. Позитивна і нормативна макроекономіка. Макроекономіка як теоретична основа державної економічної політики. 1
Особливості кейнсіанської моделі економічного зростання. Неокейнсіанські моделі економічного зростання Р. Гаррода, О. Домарата, Дж. Гікса. 25
Передавальний механізм та ефективність монетарної політики. 38
Платіжний баланс країни, його структура і значення. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу. Стан платіжного балансу. Дефіцит і криза платіжною балансу. 47
Показники макроекономічної кон’юнктури: індекси цін (Ласпейреса, Пааше, Фішера) та рівень безробіття. 7
Поняття відкритої економіки. Модель відкритої економіки Мандсла-Флемінга. 46
Проблеми здійснення стабілізаційної політики. Активна і пасивна політика. Політика твердого курсу та політика оперативної реакції на зміни. Гармонізація фіскальної та монетарної політики. 40
Рівноважний рівень-світових цін і вигоди від зовнішньої торгівлі. Зовнішня торгівля і розподіл доходів. 44
Соціальна політика: необхідність, суть і форми. 41
Споживання і заощадження: суть, вимір та чинники. 8
Сукупна пропозиція (АS) в короткострок. та довгостроковому періодах: особливості, чинники та графічне зображення. 19
Сукупний попит (АD), його структура, цін. і не цін. чинники. Крива сук. попиту. 18
Суть та види бюджетного дефіциту, його вплив на економіку і джерела фінан. 32
Суть, види та чинники інвестицій. 13
Суть, показники і види макроекономічної динаміки. Економічне зростання: суть, чинники та типи. 24
Суть, цілі та засоби фіскальної (податково-бюджетної) політики. Види фіскальної політики (стимулювальна і обмежувальна, дискреційна і недискреційна). 30
Суть, цілі, методи та форми економічної політики держави. 29
Теоретична модель споживання Дж. М. Кейнса. 9
Теоретичні засади та принципи побудови системи національних рахунків (СНР). 4
Теорії міжнародної торгівлі: А. Сміта. Д.Рікардо, Гекшера-Оліна, М. Портера. 43
Теорія міжчасового вибору І. Фішера та її значення для пояснення спож. витрат. 10
Теорія перманентного доходу М. Фрідмена та її знач. для пояснення спож. витрат. 12
Фіскальна і монетарна політика у класичній (неокл.) та кейнсіанській моделях. 39

скачать Шпаргалка з макроекономіки (питання на екзамен) ТНЕУ (2013) скачать Шпаргалка з макроекономіки (питання на екзамен) ТНЕУ (2013)

Подібні роботи


Категорія: Макроекономіка | Добавив: admin (17.06.2013)
Переглядів: 3569 | Теги: макроекономіки, шпаргалка, (2013), ТНЕУ, на, екзамен), (питання
Форма входа
Що шукаємо?
Митна справа
Контроль та ревізія в митних органах
Страхові послуги
БЖД
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Українська мова
Політологія
Стратегічне управління
Політекономія
Макроекономіка
Менеджмент
Податковий менеджмент
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru