Головна » Навчальні матеріали » Шпаргалки » Макроекономіка

Питання до ДЕКу з дисципліни “Макроекономіка”

1. Рівноважний ВВП в умовах неповної та повної зайнятості.
2. Інвестиції та фактори інвестування.
3. Характеристика системи національних рахунків.
4. Розкрийте зміст функції заощадження (за допомогою графіка).
5. Структура економічного циклу.
6. Джерела економічного зростання в моделях Харрода-Домара та Солоу.
7. Теорії економічного зростання: маржиналізм та структуралізм
8. Зміст кривої Лоренца.
9. Особливості безробіття в Україні.
10. Модель економічного зростання Солоу. "Золоте правило”.
11. Кейнсіанський механізм державного регулювання економіки.
12. Суть, характеристика та відмінні риси ВВП і ВНП.
13. Фінансові посередники на грошово-кредитному ринку.
14. Вплив держави на економічний кругообіг.
15. Теорія "постійного доходу” М. Фрідмена.
16. Фактори інвестиційного попиту. Крива сукупного попиту на інвестиції.
17. Гранична схильність до споживання та заощадження.. Недоходні фактори споживання і заощадження.
18. Аналіз потоків витрат, доходів та продуктів в моделі кругообігу в умовах чистого ринку та змішаної економіки.
19. Позитивна і нормативна  функції макроекономіки.
20. Відображення механізму функціонування сучасної економіки у класичній, кейнсіанській та монетаристській теорії.
21. Аналіз основних факторів, які впливають на споживання та заощадження.
22. Розходження між кейнсіанською та монетаристською теоріями.
23. Напрямки здійснення програмного методу регулювання зайнятості населення.
24. Роль окремих міжнародних організацій у системі міжнародних економічних відносин.
25. Економічне зростання і економічний розвиток.
26. Перспективи вступу України в ЄС та ЄЕП.
27. Теоретичні засади макроекономіки: класична та кейнсіанська теорії.
28. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
29. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання.
30. Індикатори циклічних коливань в економіці.
31. Пізнавальна і практична функції макроекономіки.
32. Зміст функції споживання, її графік.
33. Макроекономіка в системі економічних наук. Об’єкт і предмет макроекономіки
34. Макроекономічний кругообіг в умовах ринку. Модель взаємодії між суб’єктами ринку
35. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції.
36. Вплив збільшення державних закупок на ВВП (поясніть за допомогою графіка).
37. Основні причини та особливості інфляції в Україні.
38. Історичний розвиток макроекономічної теорії.
39. Вплив невідсоткових факторів на інвестиційний попит.
40. Поняття ліквідності грошей. Співвідношення ліквідності та доходності.
41. Зовнішні фактори сукупного попиту на інвестиції.
42. Фіскальна політика, спрямована на пропозицію.
43. Кейнсіанська теорія державного регулювання економіки.
44. Соціальний захист населення в Україні та його особливості.
45. Ринок праці: суб’єкти, об’єкти, фактори.
46. Зовнішньоекономічна діяльність та її структура.
47. Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків.
48. Повна та неповна зайнятість
49. Витратні моделі економічної рівноваги. Вплив сукупних витрат на ВВП.
50. Ринок праці. Попит і пропозиція на ринку праці. 
51. Класична теорія макроекономічного регулювання.
52. Темпи зростання та приросту ВВП. 
53. Вплив цін на зростання ВВП.
54. Перехідна економіка, її сутність та особливості.
55. Складний мультиплікатор витрат.
56. Методи обчислення ВВП. Попит на гроші для угод. Рівняння обміну.
57. Кінцеве національне споживання: визначення, зміст, значення.
58. Номінальний та реальний ВВП. Індекс цін та дефлятор ВВП.
59. Грошово-кредитне регулювання економіки. Механізм антиінфляційної політики.
60. Сукупний попит та його фактори. Крива сукупного попиту
61. Фіскальна політика та бюджетний дефіцит.
62. Умови економічної рівноваги.
63. Моделі сукупної пропозиції.
64. Кінцева та проміжна продукція в системі національних рахунків.
65. Автоматична фіскальна політика.
66. Суть та особливості понять "матеріальні потреби” і "економічні ресурси”.
67. Безподатковий доход та його значення в економіці.
68. Типи економічного зростання: сутність та ознаки
69. Основні фактори економічного зростання.
70. Особливість впливу нецінових факторів на сукупний попит.
71. Характеристика перехідної економіки.
72. Суть теорії порівняльних переваг Д.Рікардо, неокласичної та неотехнологічної теорій.
73. Суб’єкти змішаної економіки. Роль держави в економіці.
74. Грошовий ринок. Попит і пропозиція на грошовому ринку.
75. Види економічних циклів. Причини циклічних коливань.
76. Створення  "нових грошей” банківською системою.
77. Валовий випуск та ВВП. Методи обчислення ВВП.
78. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Вплив безробіття на обсяг виробництва. 
79. Методи грошово-кредитної політики та їх зміст.
80. Рецесійний  розрив та методи його усунення.
81. Суперечність між суспільними потребами і економічними ресурсами та ефективність економіки
82. Повна зайнятість та потенційний рівень виробництва. Закон Оукена.
83. Простий мультиплікатор витрат.
84. Інфляційний розрив та методи його усунення.
85. Модель "витрати-випуск”.
86. Платіжний баланс та його структура.
87. Економічна рівновага за умов різного рівня зайнятості.
88. Державна політика зайнятості в Україні, її зміст та напрямки здійснення.
89. Сутність та структура економічного циклу.
90. Основні причини та особливості інфляції в Україні.
91. Роль держави в змішаній економіці. Економічні функції держави.
92. Роль автоматичних чистих податків як  вмонтованих стабілізаторів.
93. Фактори, від яких залежить попит на гроші як активи.
94. Особливості формування ринку праці України.
95. Державна програма соціального захисту населення.
96. Модель економічного зростання Харрода-Домара.
97. Механізм досягнення рівноваги в економіці.
98. Дискреційна фіскальна політика.
99. Держава як суб’єкт соціального захисту населення. Межа бідності.
100. Грошова пропозиція. Графік грошової пропозиції. 
101. Обмеження ринку та головні економічні функції держави.
102. Сутність кривої Лаффера та її недосконалість.
103. Макроекономіка та економічна  політика.
104. Банківські резерви та кредитні гроші.
105. Методологічні принципи системі національних рахунків.
106. Характеристика окремих розділів платіжного балансу та його особливостей в умовах України.
107. Вплив фіскальної політики на ВВП.
108. Державне регулювання економіки та його обмеження.
109. Модель "вилучення- ін’єкції.
110. Рівень безробіття ,сутність та методи обчислення
111. Система національних рахунків. Поняття національної економіки.
112. Проблема нерівності в розподілі доходу. Крива Лоренца.
113. Соціально-економічні наслідки інфляції
114. Кейнсіанський механізм державного регулювання економіки.
115. Зв’язок безробіття з інфляцією. Крива Філіпса.
116. Макроекономічна нестабільність економіки України.
117. Основні причини та особливості інфляції в Україні.
118. Етапи становлення світової валютної системи.
119. Принципу акселерації.
120. Інфляція: сутність та види. 

скачать Питання до ДЕКу з дисципліни “Макроекономіка”

Подібні роботи


Категорія: Макроекономіка | Добавив: admin (17.06.2013)
Переглядів: 625 | Теги: до, Питання, ДЕКу, дисципліни, “Макроекономіка”
Форма входа
Що шукаємо?
Митна справа
Контроль та ревізія в митних органах
Страхові послуги
БЖД
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Українська мова
Політологія
Стратегічне управління
Політекономія
Макроекономіка
Менеджмент
Податковий менеджмент
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru