Головна » Навчальні матеріали » Лекції » Статистика

Курс лекцій із статистики у вигляді презентацій

ЗМІСТ

Тема 1. Предмет, метод і завдання статистики
Предмет і метод статистики. Основні категорії статистичної науки.
Історія розвитку статистики.
Сучасна організація статистичної діяльності.

Тема 2. Статистичне спостереження
Статистичне спостереження – перша стадія статистичного дослідження. Організаційні форми статистичного спостереження.
Програмно-методологічні та організаційні питання спостереження.
Види та способи проведення спостереження.
Помилки спостереження та контроль його результатів.

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних
Зведення як друга стадія статистичного дослідження. Суть та види зведення.
Групування, його суть, завдання та види.
Основні методологічні питання групування. Інтервал групування.
Вторинні групування.
Статистичні таблиці.

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники
4.1. Абсолютні та відносні величини
Статистичні показники, їх суть та види.
Абсолютні величини, їх види та одиниці виразу.
Відносні величини: економічний зміст та форми виразу.
Види відносних величин.

Тема 4. Узагальнюючи статистичні показники
4.2. Середні величини
Суть та умови використання середніх величин. Види середніх.
Середня арифметична величина: методика розрахунку та властивості.
Середня гармонійна величина.
Інші види середніх величин. Методика визначення середнього значення відносної величини.
Структурні середні – мода і медіана.

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники
4.3. Показники варіації
Суть варіації та завдання її статистичного аналізу.
Абсолютні показники варіації: економічний зміст та способи обчислення.
Відносні показники варіації.
Міжгрупова та внутрішньогрупова дисперсії. Правило додавання дисперсій.

Тема 5. Аналіз рядів розподілу
Поняття про ряди розподілу. Види рядів розподілу.
Правила побудови рядів розподілу. Види частот. Щільність розподілу.
Інтерполяція в рядах розподілу.
Графічне зображення рядів розподілу.
Характеристики форми розподілу.
Криві розподілу.

Тема 6. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків
Види взаємозв’язків між явищами та процесами.
Балансовий та графічний методи.
Метод порівняння паралельних рядів даних.
Метод аналітичного групування.
Парний кореляційно-регресійний аналіз.
Множинна регресія і кореляція.
Оцінка тісноти взаємозв’язку між атрибутивними ознаками.

Тема 7. Аналіз інтенсивності динаміки та тенденцій розвитку.
Поняття про ряди динаміки. Види рядів динаміки та правила їх побудови.
Аналітичні показники динаміки.
Методи обробки рядів динаміки.
Інтерполяція та екстраполяція в рядах динаміки.
Вивчення  сезонних коливань.

Тема 8. Індексний метод
Загальне поняття про статистичні індекси. Види індексів.
Індивідуальні індекси: методика визначення і економічний зміст.
Агрегатний індекс як основна форма загального індексу.
Середньозважені індекси.
Індекси середніх величин (змінного складу, постійного складу, структурних зрушень).
Факторний індексний аналіз.

Тема 9. Вибірковий метод
Суть вибіркового спостереження. Характеристика генеральної та вибіркової сукупностей.
Види та способи відбору.
Помилки вибіркового спостереження: зміст та методика розрахунку.
Визначення обсягу вибірки та способи  поширення результатів вибіркового спостереження.

скачать Курс лекцій із статистики у вигляді презентацій скачать Курс лекцій із статистики у вигляді презентацій

Подібні роботи


Категорія: Статистика | Добавив: (01.04.2013)
Переглядів: 2505
Форма входа
Що шукаємо?
БЖД
Банківський менеджмент
Банківські операції
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Гроші та кредит
Економіка праці і СТВ
Економічний аналіз
ЕММ
Контроль та ревізія в митних органах
Історія економіки та економічної думки
Інформаційні системи і технології
Страхові послуги
Страхування
Культурологія
Макроекономіка
МВФКВ (Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини)
Менеджмент
Митна справа
Міжнародна економіка
Міжнародні біржові ринки
Мікроекономіка
Місцеві фінанси
Правознавство
РПС
Облік і аудит
Основи наукових досліджень
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Фінансове регулювання ЗЕД
Фіскальна безпека
Фіскальне адміністрування
Інвестування
Соціальне страхування
Політологія
Економіка і фінанси страхових фірм
Стратегічне управління
Менеджмент персоналу
Патентознавство
Історія української культури
Психологія і педагогіка
Основи наукових досліджень (ОНД)
Професійна етика
Податковий менеджмент
Статистика
Економіка підприємств
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru