Головна » Навчальні матеріали » Лекції » Мікроекономіка

Мікроекономіка: консп. лекц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 357 с.

ЗМІСТ


Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки 
Мікроекономіка як наука та основні етапи її історичного розвитку.
Мікросистема: поняття та структура.
Предмет та методи мікроекономічних досліджень.
Тема 2. Основи теорії поведінки споживача. Гранична корисність блага
Потреби людини, їх суть та структура. Закон зростання потреб.
Корисність та її функції. Гранична корисність блага. Перший закон Госсена.
Поняття рівноваги споживача. Другий закон Госсена. 
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача
Споживчий вибір з ординалістських позицій та аксіоми раціональної поведінки споживача.
Криві байдужості (індиферентності) та їх властивості. 
Бюджетні обмеження споживача та їх графічне відображення. Рівняння лінії бюджетного обмеження. 
Оптимум споживача у забезпеченні раціонального споживчого вибору.
Тема 4. Аналіз поведінки споживача
Реакцію споживача на зміну обсягу власного доходу. Крива "дохід-споживання". Криві Енгеля. 
Реакцію споживача на зміну цін товарів. Криві "ціна-споживання" та індивідуального попиту на товар.
Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіффена.
Тема 5. Ринковий попит і пропозиція та їх  еластичність
Попит, фактори попиту. Закон попиту. 
Пропозиція, фактори пропозиції. Закон пропозиції.
Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. 
Еластичність попиту: показники і чинники впливу.
Еластичність пропозиції.
Державне регулювання ринку товару і його рівноважного функціонування.
Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства
Фірма і підприємство: відмінні риси мікроекономічної характеристики.
Підприємство як складова мікроекономічної системи. Види підприємств.
Миттєвий, короткотривалий і довготривалий ринкові періоди функціонування підприємства.
Поняття виробничих функцій, їх властивості, види і форми представлення.
Тема 7. Варіація факторів виробництва та оптимум товаровиробника
Виробнича функція з одним змінним фактором. Сукупний, середній та граничний продукт.
Виробнича функція з двома змінними факторами. Крива однакового продукту – ізокванта. Гранична норма технічного заміщення ресурсів. 
Вибір комбінації виробничих факторів за критерієм мінімізації витрат чи максимізації випуску. Ізокоста.  
Оптимум виробника: графічна, алгебраїчна та економічна форми інтерпретації його рівноважного функціонування.
Тема 8. Витрати і доходи підприємства
Поняття і види витрат підприємства. Економічний та бухгалтерський підходи до визначення витрат. 
Витрати підприємства у короткостроковому ринковому періоді. 
Витрати підприємства у довгостроковому ринковому періоді. Вибір комбінацій виробничих факторів за критерієм мінімізації витрат. 
Концепція мінімального ефективного розміру підприємства і структура галузі.
Сутність та форми доходу підприємств у мікроекономіці.
Тема 9. Ринок досконалої конкуренції
Ознаки та умови функціонування конкурентної моделі ринку. 
Попит на товари, дохід і прибуток конкурентної фірми.
Максимізація прибутку фірми за умов досконалої конкуренції.
Короткострокові рівновага і пропозиція товарів фірми та галузі в моделі досконалої конкуренції.
Рівновага конкурентної фірми в довгостроковому періоді.
Ефективність ринку досконалої конкуренції.
Тема 10. Монопольний ринок
Модель чистої монополії та її відмінні риси;
Попит на продукцію фірми-монополіста і її дохід;
Короткострокова і довгострокова рівноваги монопольного ринку у контексті максимізації прибутку;
Монопольне ціноутворення, цінова дискримінація;
Економічні наслідки монополізації ринку, необхідність та методи антимонопольного регулювання.
Тема 11. Монополістична конкуренція і олігополія
Ознаки монополістичноконкурентного ринку;
Рівновагу монополістичноконкурентного виробника в короткостроковому і довгостроковому ринковому періодах;
Нецінові форми конкуренції;
Суспільну ефективність монополістичної конкуренції;
Характерні риси олігополії;
Теорію ігор в олігополістичній стратегії;
Моделі некооперованої олігополії, зокрема моделі кількісної олігополії Курно і Штакельберга та модель цінової олігополії Бертрана;
Модель «ламаної кривої попиту»;
Моделі кооперованих олігополій, серед них модель картелю та модель домінуючої фірми;
Суспільна ефективність олігополії.
Тема 12. Ринок факторів виробництва
Фактори (ресурси) виробництва, їх суть і класифікація. Похідний характер попиту на ресурси виробництва. 
Попит на ресурси виробництва за умов досконалої і недосконалої конкуренції. Правило використання ресурсу.
Оптимальність використання виробничих ресурсів у довготривалому ринковому періоді. 
Особливості функціонування ринку праці: попит, пропозиція і рівновага  ринку. 
Ринок праці за умов монопсонії, монополії та двобічної монополії.
Капітал як виробничий ресурс тривалого використання. Форми капіталу. 
Обґрунтування інвестиційних рішень використання факторів виробництва у довготривалому ринковому періоді.
Тема 13. Загальна рівновага та економіка добробуту
Поняття та аналіз ринкової рівноваги. Часткова і загальна рівновага.
Рівновага в економіці обміну та ефективність розподілу ресурсів.
Економіка добробуту в контексті загальної ринкової рівноваги.
Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового середовища
Інституціональне середовище ринкової економіки. Трансакційні витрати.
Зовнішні ефекти та їх корекція. Теорема Коуза.
Особливості суспільних благ та умови їх ефективного використання.
Значення теорії суспільного вибору в інституціональному забезпеченні ринкової економіки.

скачать Мікроекономіка: консп. лекц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 357 с.

Подібні роботи


Категорія: Мікроекономіка | Добавив: admin (21.11.2012)
Переглядів: 3968 | Теги: ТНЕУ, лекц., С., Мікроекономіка:, Тернопіль, 357, консп., 2012.
Форма входа
Що шукаємо?
БЖД
Банківський менеджмент
Банківські операції
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Гроші та кредит
Економіка праці і СТВ
Економічний аналіз
ЕММ
Контроль та ревізія в митних органах
Історія економіки та економічної думки
Інформаційні системи і технології
Страхові послуги
Страхування
Культурологія
Макроекономіка
МВФКВ (Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини)
Менеджмент
Митна справа
Міжнародна економіка
Міжнародні біржові ринки
Мікроекономіка
Місцеві фінанси
Правознавство
РПС
Облік і аудит
Основи наукових досліджень
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Фінансове регулювання ЗЕД
Фіскальна безпека
Фіскальне адміністрування
Інвестування
Соціальне страхування
Політологія
Економіка і фінанси страхових фірм
Стратегічне управління
Менеджмент персоналу
Патентознавство
Історія української культури
Психологія і педагогіка
Основи наукових досліджень (ОНД)
Професійна етика
Податковий менеджмент
Статистика
Економіка підприємств
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru