Головна » Навчальні матеріали » Лекції » Історія економіки та економічної думки

Історія економіки та економічної думки [Електронний ресурс] : консп. лекц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 178 с.

ЗМІСТ

Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки
1. Предмет і методологія історії економіки та економічної думки, її місце в системі економічних наук
2. Проблеми періодизації історії розвитку економіки та економічної думки. Цивілізаційна парадигма суспільного розвитку 
3. Мета і завдання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Тема 2. Природа та еволюція господарства общинного суспільства
1. Господарство та господарська діяльність у первіснообщинному суспільстві. Неолітична революція
2. Господарство суспільств первісної історії України
Тема 3. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій
1. Становлення господарської сфери суспільств ранніх цивілізацій
2. Господарський розвиток та економічна думка в Месопотамії
3. Господарський розвиток Стародавнього Єгипту та його відображення в економічній думці
4. Суспільство Кріто-Мікенської цивілізації та особливості його господарського розвитку
5. Господарство населення доби бронзи та раннього заліза на території України
Тема 4. Господарський розвиток та економічна думка суспільств традиційних цивілізацій у VIII ст. до н. е. – V ст. н. е. Становлення суспільств Східної та Західної цивілізацій
1. «Осьовий час» і формування сучасних цивілізацій 
2. Східна цивілізація та її характеристика в «осьовий час» 
3. Західна цивілізація та господарський розвиток античних держав
4. Господарство та економічна думка Стародавньої Греції
5. Господарство та економічна думка Стародавнього Риму
6. Господарство населення на території України в «осьовий час». Господарство давніх слов’ян
Тема 5. Господарство та економічна думка Середньовіччя (кінець V−XV ст.)
1. Загальна характеристика економічного розвитку та економічної думки цивілізацій Середньовіччя 
2. Господарство та економічна думка держав Західноєвропейської цивілізації
3. Періодизації феодальної економіки на території України (VI−XV ст.)
Тема 6. Господарство та економічна думка у країнах Європейської цивілізації (XVI − середина XVIII ст.)
1. Формування Європейської цивілізації. Вплив цивілізаційних факторів на господарство країн Європейської цивілізації
2. Становлення ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації. Меркантилізм
3. Становлення класичної політичної економії (В. Петті , П. Буагільбер, Ф. Кене, А. Тюрго, А. Сміт)
Тема 7. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації (кінець XVIII ст. – середина XIX ст.). Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки
1. Утвердження ринкового господарства. Еволюція класичної політичної економії
2. Особливості розвитку ринкового господарства у провідних країнах Європейської цивілізації та його висвітлення в економічній думці (Д. Рікардо, Т. Мальтус, Н. Сеніор, Дж.С. Мілль, Ж.-Б. Сей, Ф. Бастіа, С. Сісмонді). «Стара» історична школа
3. Марксистська економічна теорія
Тема 8. Становлення ринкових форм господарства та економічна думка України в XVI ст. – cередині XIX ст
1. Економічний розвиток українських земель в XVI ст. – середині XVIII ст
2. Меркантилізм в суспільно-економічній думці України. Започаткування основних засад демократичної течії української суспільної думки
3. Господарство України в останній третині XVIII ст. – середині XIX ст
4. Поширення ідей економічного лібералізму в суспільній економічній думці. Розвиток класичної політичної економії 
Тема 9. Господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині XIX ст. – на початку XX ст. Розвиток економічної думки
1. Загальні тенденції господарського розвитку країн Європейської цивілізації. Перша хвиля глобалізації
2. Маржиналізм. Становлення неокласичної економічної теорії. Австрійська школа маржинплізму. Математична школа в економічній теорії
3. Втрата Великою Британією світового економічного лідерства. Кембриджська школа неокласики
4. Перетворення США на провідну індустріальну державу світу. Американська школа неокласики
Тема 10. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки України (кінець XIX – початок XX ст.)
1. Утвердження ринкових форм господарства в Україні
2. Основні напрямки економічної думки України. Місце української економічної думки у світовій економічній теорії
3. Вітчизняні класифікції економічної теорії та економічної науки. Питання предмета, методології та кризи політичної економії
4. Розвиток ідей маржиналізму в дослідженнях українських економістів
5. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства
Тема 11. Ринкові економічні системи країн Європейської цивілізації в першій половині XX ст. (1914–1940-і рр.)
1. Економічні наслідки Першої світової війни 
2. Уповільнення економічного розвитку провідних індустріальних країн Європи та США в 1918–1928 рр
3. Зародження інституціонального напряму економічної думки як обґрунтування соціального контролю суспільства над економікою
4. Світова економічна криза (1929-1933 рр.). Виникнення кейнсіанства. Теоретична система Дж.М. Кейнса 
5. Розвиток неокласичних теорій ринку недосконалої конкуренції
6. Еволюційна теорія Й. Шумпетера. Соціологічна школа інституціоналізму. Ф. Перру
7. Виникнення, сутність, методологічні засади та школи неолібералізму
8. Економічний розвиток європейських країн і США в період Другої світової війни та її вплив на структуру господарства
Тема 12. Еволюція ринкових економічних систем провідних країн світу та основні напрями економічної думки в 50–80-х рр. XX ст
1. Системоутворюючі фактори розвитку світової системи господарства та їх вплив на національні економіки
2. Економічна політика зростання. Теорії економічного зростання
3. Особливості змішаних економічних систем індустріально розвинених країн світу 
4. Економічний розвиток у 1970 – середині 1980-х рр. Актуалізація неокласики
Тема 13. Господарство України та його трактування в економічній думці (1914–1991 рр.)
1. Господарство України у міжвоєнний період в умовах ринкової економіки (1914-1939 рр.)
2. Особливості радянської соціалістичної економіки України
3. Спроби реформування соціалістичної економіки в 1985–1991 рр 
4. Україна в народногосподарському комплексі СРСР
Тема 14. Функціонування національних господарств у системі глобальної економіки (90-ті рр. XX ст. – початок XXI ст.) 
1. Глобалізація та інформаційне суспільство
2. Еволюція моделей економічного зростання у 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст
3. Сучасний інституціоналізм та зростання його значення під впливом змін у господарській практиці
Тема 15. Економіка незалежної України
1. Державна економічна політика, її роль у становленні ринкової економіки в Україні
2. Ринкова трансформація економіки України, її результативність

скачать Історія економіки та економічної думки [Електронний ресурс] : консп. лекц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 178 с. скачать Історія економіки та економічної думки [Електронний ресурс] : консп. лекц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 178 с.

Подібні роботи


Категорія: Історія економіки та економічної думки | Добавив: admin (10.09.2013)
Переглядів: 3646 | Теги: історія, економічної, лекц., економіки, Тернопіль, думки, та, Електронний, ресурс, консп.
Форма входа
Що шукаємо?
БЖД
Банківський менеджмент
Банківські операції
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Гроші та кредит
Економіка праці і СТВ
Економічний аналіз
ЕММ
Контроль та ревізія в митних органах
Історія економіки та економічної думки
Інформаційні системи і технології
Страхові послуги
Страхування
Культурологія
Макроекономіка
МВФКВ (Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини)
Менеджмент
Митна справа
Міжнародна економіка
Міжнародні біржові ринки
Мікроекономіка
Місцеві фінанси
Правознавство
РПС
Облік і аудит
Основи наукових досліджень
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Фінансове регулювання ЗЕД
Фіскальна безпека
Фіскальне адміністрування
Інвестування
Соціальне страхування
Політологія
Економіка і фінанси страхових фірм
Стратегічне управління
Менеджмент персоналу
Патентознавство
Історія української культури
Психологія і педагогіка
Основи наукових досліджень (ОНД)
Професійна етика
Податковий менеджмент
Статистика
Економіка підприємств
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru