Головна » Навчальні матеріали » Лекції » Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч.-метод. компл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 320 с.

ЗМІСТ

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
1. Поняття економічної системи. Суб’єктна структура економічної системи.
2. Поняття "суб’єкта господарювання” як організованої форми продуктивної діяльності окремих громадян, колективів підприємств, організацій, установ та державних інституцій. 
3. Основні ознаки суб’єктів господарювання. Наявність і повнота господарської компетенції. Майновий статус та властивість відповідати за своїми зобов'язаннями в межах належного їм майна. 
4. Організаційно-правова форма. Функціонування суб’єктів господарювання з правами або без прав юридичної особи.
5. Поділ суб’єктів господарювання за видами.
6. Поняття фінансової діяльності підприємств: поточна діяльність, інвестиційна діяльність. 
7. Методи фінансування суб’єктів господарювання.
Тема 2.Формування власного капіталу суб’єктів господарювання (підприємств).
1. Капітал підприємства. Власний капітал підприємства, його функції та складові. Функції власного капіталу підприємства. 
2. Статутний капітал, його економічний зміст та порядок формування. Початкове формування статутного фонду підприємств різних форм організації бізнесу.
3. Збільшення статутного капіталу підприємства: цілі та джерела. Збільшення статутного капіталу за рахунок коштів інвесторів та власних коштів підприємства. 
4. Методи збільшення статутного фонду акціонерного товариства і унітарного підприємства. 
5. Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи та порядок проведення. Способи зменшення статутного капіталу унітарних та корпоративних підприємств.
Тема 3. Самофінансування суб’єктів господарювання (підприємств).
1. Значення самофінансування. Види самофінансування.
2. Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств. 
3. Вплив оподаткування підприємств на формування прибутку. Розподіл і використання прибутку підприємства (товариства).
4. Кошти прирівняні до власних (стійка кредиторська заборгованість) як джерело самофінансування підприємства. 
Тема 4. Дивідендна політика суб’єктів господарювання (підприємств).
1. Дивідендна політика акціонерного товариства. Характерні ознаки дивідендної політики основні завдання дивідендної політики. 
2. Методи нарахування дивідендів. Джерела та форми виплати дивідендів. Інструменти виплати дивідендів. 
3. Оподаткування дивідендів підприємств платників і не платників податку на прибуток.
4. Оподаткування дивідендів, які отримують нерезиденти. Виплати доходів у вигляді дивідендів у випадку проведення спільної діяльності на території України без створення юридичної особи. 
Тема 5. Позичковий капітал суб’єктів господарювання (підприємств).
1. Економічна доцільність використання у господарському обороті позичених коштів.
2. Самофінансування як необхідна  умова отримання позики та засіб її погашення.
3. Методика встановлення доцільності залучення кредитних ресурсів. Встановлення загальної фінансової структури підприємства і ступеня його залежності від кредиторів та інвесторів. 
4. Моніторинг платоспроможності підприємства. Комерційні кредити.
Тема 6. Фінансові аспекти реорганізації суб’єктів господарювання (підприємств).
1. Економічний зміст реструктуризації підприємства. Елементи і форми реструктуризації.
2. Види фінансової реорганізації підприємств: укрупнення (злиття, приєднання, поглинання); подрібнення підприємства (поділ, виділення); перетворення (без змін розмірів підприємства).
Тема 8.  Фінансова діяльність суб’єктів господарювання (підприємств) у сфері зовнішньоекономічних відносин.
1. Правове забезпечення укладання зовнішньоекономічних угод і доручень.
2. Структура міжнародного господарського контракту. 
3. Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій. 
4. Розрахунки при зовнішньоекономічних операціях.
Тема 9. Фінансова й інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання (підприємств). 
1. Поняття фінансових інвестицій. Класифікація фінансових інвестицій.
2. Довготермінові фінансові інвестиції. Поточні фінансові інвестиції
3. Поділ фінансових інвестиції за метою здійснення (придбання). Грошова оцінка фінансових інвестицій: первісна, балансова та справедлива вартість. 
4. Розрахунок прибутку на акцію.
5. Оподаткування доходів від фінансових інвестицій.
Тема 10. Фінансовий контролінг. 
1. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу.  Стратегічний фінансовий контролінг. Оперативний фінансовий контролінг.
2. Функції фінансового контролінгу. Основні методи контролінгу: опитування; бенчмаркінг; вартісний аналіз; портфельний аналіз; АВС-аналіз; аналіз точки беззбитковості та інші.
3. Контролінг і система раннього прогнозування банкрутства. Поняття поточної неплатоспроможності підприємства. Вітчизняні та зарубіжні методики прогнозування й оцінки можливих негативних сценаріїв розвитку підприємства, що можуть призвести до його неплатоспроможності та втрати ліквідності. 
Тема 11. Бюджетування на підприємстві. 
1. Організація фінансового планування на підприємстві. Завдання фінансового планування. 
2. Середньострокове планування  складання бізнес-плану підприємства. 
3. Бюджетування як форма фінансового планування на підприємстві –технологія планування, обліку та контролю за грошовими потоками та фінансовими результатами. 
4. Характеристика головного бюджету підприємства як сукупності операційних (функціональних) бюджетів: продажу,  виробництва, виробничих витрат, витрат на оплату праці, плану витрат на оплату робіт і послуг, основних активів, інвестицій, кредитного плану, податкового бюджету та бюджету руху грошових коштів.

скачать Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч.-метод. компл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 320 с.

Подібні роботи


Категорія: Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва | Добавив: admin (21.11.2012)
Переглядів: 1237 | Теги: ТНЕУ, суб'єктів, Фінансова, Тернопіль, Навч.-метод., компл., 320, господарювання:, 2012., діяльність
Форма входа
Що шукаємо?
БЖД
Банківський менеджмент
Банківські операції
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Гроші та кредит
Економіка праці і СТВ
Економічний аналіз
ЕММ
Контроль та ревізія в митних органах
Історія економіки та економічної думки
Інформаційні системи і технології
Страхові послуги
Страхування
Культурологія
Макроекономіка
МВФКВ (Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини)
Менеджмент
Митна справа
Міжнародна економіка
Міжнародні біржові ринки
Мікроекономіка
Місцеві фінанси
Правознавство
РПС
Облік і аудит
Основи наукових досліджень
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Фінансове регулювання ЗЕД
Фіскальна безпека
Фіскальне адміністрування
Інвестування
Соціальне страхування
Політологія
Економіка і фінанси страхових фірм
Стратегічне управління
Менеджмент персоналу
Патентознавство
Історія української культури
Психологія і педагогіка
Основи наукових досліджень (ОНД)
Професійна етика
Податковий менеджмент
Статистика
Економіка підприємств
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru