Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Зовнішньо-економічна діяльність

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2014)

Курсова робота: Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2014)


 Актуальність теми. В останні роки держави вступають у все більш тісні взаємозалежні економічні відносини. Така взаємозалежність стає необхідною. Більше того, характер світової економічної системи об’єктивно впливає на економічний стан окремих країн. 
 В умовах глобалізації світової економіки та поглиблення інтеграції України у світовий економічний простір, особливої актуальності набуває питання забезпечення сприятливих умов для здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Визначальною першоосновою для створення таких умов є наявність сприятливого законодавчого поля, що регулює дан сферу правовідносин, та характеризується ознаками гармонійності, взаємоузгодженості його правових норм.
 На жаль, законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність містить ряд недоліків, зокрема недостатню системність нормативно-правових актів; наявність великої кількості нормативно-правових актів, що регламентують подібну сферу правовідносин; численні прогалини та колізії правових норм. 
 Ступінь наукової розробки проблеми. Аналіз наукової літератури свідчить, що проблеми правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності були предметом дослідження багатьох учених-юристів: Н. Саніахметової, М. Карліна, О. Вінник, В. Щербини, А. Пелиха, О. Яворської, Р. Сивого, В.  Кравчука, Д. Задихайло та ін. Основні інструменти державного регулювання ЗЕД детально проаналізовані О. Вишняковим 27, правові основи здійснення господарських операцій з іноземними контрагентами та підстави відповідальності перед державою за порушення законодавства визначені С. Коломацькою, А. Мазаракі, І. Михасюком 32;35; 46. Інтерес представляють практичні посібники з організації та здійснення ЗЕД, в яких систематизовані предметні аспекти її регулювання і особливості притягнення суб'єктів підприємництва до відповідальності при порушенні ними певних норм законодавства.
 Але, як свідчить практика, у процесі здійснення такої діяльності, зокрема, при виникненні спорів між суб’єктами ЗЕД та вирішенні цих спорів уповноваженими органами відкривається масив не врегульованих питань, що звісно не сприяє подальшому розвитку ЗЕД у нашій державі та захисту прав її суб’єктів.
 Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз особливостей правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності у нашій державі, виявлення проблем у вказаній сфері та визначення шляхів їх усунення.
 Завдання роботи:
проаналізувати поняття зовнішньоекономічної діяльності та особливості статусу її суб’єктів;
дослідження особливості правового забезпечення захисту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
охарактеризувати правовий механізм захисту національного товаровиробника;
проаналізувати проблемні аспекти правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та визначити шляхи удосконалення такого регулювання.
 Об'єктом дослідження в роботі є суспільні відносини, пов’язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності. 
 Предметом дослідження є правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
 Методи дослідження. У ході проведення дослідження використовувались як загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання: формально-догматичний, порівняльно-правовий, системно-структурний та ін. 
 Структура роботи складається зі вступу, двох розділів, які містять чотири підрозділи, висновків та списку використаних джерел.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
1.1. Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
1.2. Особливості правового забезпечення захисту прав суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
2.1. Правовий механізм захисту національного товаровиробника у зовнішньоекономічних відносинах
2.2. Аналіз проблем правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі та їх усунення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   35
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   33 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Зовнішньо-економічна діяльність | Добавив: great_scientist (25.04.2014)
Переглядів: 1183 | Теги: захист товаровиробника, зовнішньоекономічна діяльність, правове регулювання, регулювання ЗЕД, ЗЕД
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru