Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Податкова система

Податок з доходів фізичних осіб як інструмент наповнення дохідної частини бюджету (2013)

Курсова робота: Податок з доходів фізичних осіб як інструмент наповнення дохідної частини бюджету (2013)


 Податок на доходи фізичних осіб, як і податкова система загалом, має свої особливості в кожній країні. Держава при встановленні ставок оподаткування має на меті, з одного боку, забезпечення стабільності доходів своїх громадян, а з іншого – можливість впливати на обсяги їхніх заощаджень.
 У сучасних умовах посилюється бюджетне і соціальне значення податку з доходів фізичних осіб: податок розглядають не лише як інструмент наповнення дохідної частини бюджету, але й як важливий соціально-економічний чинник. Удосконалення податкової системи України потребує подальшого розвитку цієї сфери оподаткування, зокрема її реформування (запровадження нової ефективнішої прогресивної шкали оподаткування, підвищення ролі неоподаткованого мінімуму при оподаткуванні доходів фізичних осіб та  зменшення навантаження на фонд оплати праці).
 Теоретико-методологічні засади оподаткування розроблені в працях таких видатних вчених як А. Вагнер, Д. Кейнс, А. Лаффер, Д. Міль, Ф. Нітті,   Д. Рікардо, А. Сміт та ін.  Податкові теорії, що висунуті та обґрунтовані класиками економічної теорії, зокрема, А. Смітом, Д. Рікардо відповідали фінансовим системам держав середньовіччя та відображали особливості їх державного устрою.
 Дослідженню проблем сучасної податкової системи в цілому, а також податкової політики в сфері оподаткування доходів фізичних осіб присвячені роботи вітчизняних вчених: О. Василика, В. Вишневського, М. Дем’яненка,     С. Каламбет, П. Лайка, В. Мартиненка, А. Поддерьогіна, В. Синчака, А.Соколовської, Л. Шаблистої, І. Чугунова, С. Юрія та інших.
 Проте, в сучасних умовах, коли надходження від оподаткування доходів фізичних осіб стають визначальним джерелом формування бюджетних доходів, малодослідженими залишилися проблемні питання обґрунтування напрямів реформування механізму оподаткування особистих доходів та оцінка його регулюючих і фіскальних можливостей. 
 Мета і завдання  курсової роботи.  Метою дослідження є узагальнення теоретико-методичних засад механізму стягнення податку з доходів фізичних осіб та розробка пропозицій щодо його вдосконалення в напрямках посилення фіскального і регулюючого потенціалу в ринкових умовах.
 Реалізація мети дослідження передбачає постановку та вирішення наступних завдань:
 • розглянути теоретичні засади оподаткування доходів фізичних осіб;
 • розкрити суть механізму оподаткування доходів фізичних осіб та виділити його складові;
 • з’ясувати значення податків з особистих доходів фізичних осіб у формуванні доходної частини місцевих бюджетів;
 • оцінити стан податкового навантаження та регулюючий вплив оподаткування на доходи фізичних осіб;
 • запропонувати шляхи удосконалення оподаткування  доходів фізичних осіб.
 Об’єктом дослідження є процес оподаткування доходів фізичних осіб. 
 Предметом дослідження є доходи фізичних осіб та механізми справляння податків з них.
 Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання соціально-економічних явищ і процесів, фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених щодо використання податків як інструменту регулювання економічних відносин. Для  наукового вирішення поставлених у роботі завдань використовувалися: історичний метод, метод порівняльного аналізу, розрахунково-конструктивний метод та метод аналогії, статистико-економічні методи.
 Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти України з питань оподаткування, дані Державного Комітету статистики Україн.
 В І розділі було розкрито сутність ПДФО та його призначення, механізм справляння податку, його значення, як інструменту фінансового регулювання.
 В ІІ розділі проведена оцінка фіскальної та регулюючої ролі ПДФО.
 В ІІІ розділі описано світовий досвід стягнення ПДФО, а також проблеми і їх шляхи вирішення в Україні.


ЗМІСТ


Втуп
Розділ 1. Загальна характеристика податку на доходи фізичних осіб в Україні як інструменту фінансового регулювання
1.1. Сутність і призначення податку на доходи фізичних осіб
1.2. Механізм справляння податку на доходи фізичних осіб в Україні
1.3. Значення податку на доходи фізичних осіб як інструменту фінансового регулювання
Розділ 2. Оцінка фіскальної та регулюючої ролі податку на доходи фізичних осіб в Україні
2.1. Податок на доходи фізичних осіб у структурі доходів бюджету України
2.2. Оцінка регулюючого впливу податку на доходи фізичних осіб
Розділ 3. Проблеми стягнення податку на доходи фізичних осіб і напрями вдосконалення його регулюючого впливу
3.1. Світовий досвід оподаткування доходів громадян 
3.2. Проблеми стягнення податку на доходи фізичних осіб в Україні
3.3. Напрями реформування оподаткування доходів фізичних осіб в Україні
3.4. Прогнозований розмір податку на доходи з фізичних осіб на 2013 рік
Висновки
Список використаної літератури
Додатки


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   53
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   33 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Податкова система | Добавив: great_scientist (20.05.2014)
Переглядів: 1520 | Теги: податок на доходи фізичних осіб, оподаткування, Податок, податок з доходів фізичних осіб, ПзДФО
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 580

Статистика

Онлайн всього: 7
Гостей: 7
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru