Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Педагогічні дисципліни

Соціально-педагогічні технології у діяльності соціального педагога (2010)

Курсова робота: Соціально-педагогічні технології  у діяльності соціального педагога (2010)


  Однією з форм швидкого реагування на кризові ситуації, інструментом впровадження соціальної політики виступає професійна соціально-педагогічна діяльність. Змістом її є надання допомоги людям, що потрапили у складну життєву ситуацію, шляхом діагностування їхніх проблем, прогнозування, посередництва, інформаційно-консультативної діяльності, прямої педагогічної і психологічної підтримки, яка стимулює власні сили клієнтів.  Комплексність проблем соціально-педагогічної роботи, складність об’єктів і суб’єктів соціальних перетворень, необхідність при обмеженому об’ємі соціальних ресурсів одержання максимально значимого і ефективного результату – все це вимагає технологізації соціально-педагогічної роботи, а специфіка цього виду діяльності визначає характер тих технологій, які використовуються соціальними педагогами. 
 Беручи до уваги  основні аспекти соціальних технологій, вважаємо за доцільне навести деякі її визначення, що підтверджують нашу позицію щодо її розуміння як способу здійснення діяльності. 
 Соціальні технології – це спосіб реалізації конкретного складного процесу шляхом розчленовування його на систему послідовних взаємозалежних процедур і операцій, що виконуються однозначно; стандартний комплекс методично описаних і практично впроваджених дій і/чи процедур, які об'єднанні у певній послідовності або сполученні і дають вимірюваний або інший відчутний соціальний результат у соціальній сфері. 
 Щодо педагогічної технології, то слід зазначити, що сьогодні відсутнє єдине визначення цього поняття. Більше 300 формулювань поняття „педагогічна технологія" і його варіанти („технологія навчання ", „освітні технології ", „технології в навчанні ", „технології в освіті ") використовується в педагогічній літературі. Узагальнення позицій науковців дало змогу вичленувати положення, які, на наш погляд, розкривають специфіку педагогічної технології. 
 Педагогічна технологія – це система, у якій цілеспрямоване використання комплексно чи окремо способів навчання підвищує ефективність освітнього процесу. В ній здійснюється навчальний процес, що конструюється від заданих початкових установок (цілі та зміст навчання) і гарантує досягнення поставлених цілей. Цілі формулюються через результати навчання, виражені в діях суб'єктів научіння. Постійно проводиться оцінювання поточних результатів, оперативний зворотний зв'язок, корекція навчання, обов'язкове завершальне оцінювання отриманого результату. Реалізація педагогічних технологій базується на принципах, що є найбільш загальними правилами їх здійснення і слугують методологічною основою досягнення визначених результатів. 
 Наразі теорія соціально-педагогічної технології проходить етап свого становлення, тому поки що не існує єдиного визначення. 
 Об’єктом дослідження є:  технології соціальних проектів у діяльності соціального педагога.
 Предметом дослідження є: виявлення позитивних чинників впровадження технології соціальних проектів у діяльність соціального педагога загальноосвітньої школи.
 Мета полягає у залучення учнівської молоді до соціальних проектів для формування вмінь та навичок  адекватного  ставлення до соціальних проблем. 
 Для вирішення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
 Розкрити зміст, завдання,  специфіку та класифікувати технології соціально-педагогічної роботи.
 Розглянути технології розробки та впровадження соціальних проектів та впровадження проектних технологій у роботі соціального педагога.
 Проаналізувати соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здорового способу життя в учнівської молоді.
 Практично застосувати  технологію проектування у роботі соціального педагога.
 Теоретичне значення роботи визначається тим, що вона робить внесок у систему соціально-педагогічної роботи з дітьми у загальноосвітній школі.
Практичне значення роботи полягає у тому, що її результати можуть бути використані у процесі вивчення курсу «Соціальна педагогіка» та для практичного використання соціальними педагогами загальноосвітніх шкіл.
 Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел.
 У вступі розглядається питання актуальності теми роботи, формується мета та завдання, визначається об’єкт та предмет дослідження, з’ясовується теоретичне та практичне значення роботи.
 У першому розділі досліджуються зміст, завдання, специфіка та класифікація технологій соціально-педагогічної діяльності.
 У другому розділі висвітлюються технології соціального проектування в діяльності соціального педагога.
 У загальних висновках підсумовується результат роботи.
 Загальний обсяг роботи 30 сторінок


ЗМІСТ


ВСТУП
Розділ 1. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1.Зміст та завдання технологій соціально-педагогічної діяльності
1.2.Специфіка технологій соціально-педагогічної діяльності
1.3.Класифікація технологій соціально-педагогічної роботи
Висновки до першого розділу
Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕТУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
2.1.Технологія розробки та впровадження соціальних проектів
2.2.Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення  до здоров'я в учнівської молоді
2.3.Практичне застосування технології проектування у роботі соціального педагога у загальноосвітній школі  
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   30
  Рік захисту:   2010
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Педагогічні дисципліни | Добавив: great_scientist (24.04.2014)
Переглядів: 448 | Теги: соціально-педагогічна робота, діяльність педагога, соціальний проект, Соціально-педагогічні технології
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru