Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Менеджмент

Управління оборотними активами підприємства та шляхи їх оптимізації (2013)

Курсова робота: Управління оборотними активами підприємства та шляхи їх оптимізації (машинобудівне підприємство) (2013)


 Основою економічного розвитку суб’єктів господарювання є прибуткове використання активів, зокрема, оборотних. За останні роки на більшості машинобудівних підприємствах спостерігається зменшення можливостей фінансування оборотних активів за рахунок власного капіталу і збільшення потреби у залучених фінансових ресурсах. Така тенденція господарювання сприяє зниженню стійкості економічного зростання, розвитку кризових явиш на підприємствах.
 Однією з важливих проблем, з якою стикаються машинобудівні підприємства, є неефективне управління оборотними активами. Якщо не приділяти уваги короткостроковим операціям, то довгострокові фінансові стратегії не мають успіху. Нестачу оборотних активів, після рівня податків і низького платоспроможного попиту на продукцію, керівники підприємств відносять до найбільш важливого чинника, що стримує виробництво. Отже, питання управління оборотними активами є актуальним у сучасних умовах господарювання.
 В економічній літературі існує багато досліджень, присвячених дослідженню управління оборотними активами підприємства, які проводилися такими науковцями: Круш П. В., Клименко О. В., Подвігіна В. І., Гулевич В. О., Ковальчук І. В., Фролова Л. В., Бакунов А. А., Шаруга Л. В., Петрович І. М., Кіт А. Ф., Захарчін Г. М. 
 Метою роботи є дослідження основних теоретичних і практичних засад управління оборотними активами.
 Відповідно до поставленої мети сформульовано наступні завдання:
  поглибити теоретичні підходи до розуміння сутності оборотних активів;
  систематизувати підходи до класифікації оборотних активів підприємства;
  виявити особливості побудови системи управління оборотними активами на підприємстві;
  надати загальну характеристику ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» та  проаналізувати його фінансово-господарський та фінансовий стан;
  охарактеризувати склад, структуру та джерела формування оборотних активів   підприємства;
  проаналізувати ефективність використання оборотних активів ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе»;
  запропонувати основні шляхи удосконалення системи управління оборотними активами підприємства.
 Об’єктом дослідження є оборотні активи підприємства. Курсова робота виконана на матеріалах ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе».
 Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади організації процесу управління оборотними активами підприємства.
 Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: спостереження, порівняння, вимірювання, системного аналізу, причинно-наслідкового аналізу, порівняльного аналізу, прямого структурного аналізу. 
 Інформативною базою дослідження виступили праці вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі фінансового аналізу, фінансового менеджменту, матеріали спеціалізованої періодичної преси, мережа Інтернет, нормативно-правові матеріали та фінансова звітність ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» за період 2010-2012 рр.

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе» в даний час є одним з найбільших в Європі машинобудівних комплексів по випуску устаткування для нафтової, газової, атомної і хімічної промисловості. 


ЗМІСТ


ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Поняття та класифікація оборотних активів підприємства 
1.2. Система управління оборотними активами підприємства 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПАТ «СУМСЬКЕ НВО ІМ. М. В. ФРУНЗЕ» 
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарського стану ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» та аналіз його фінансового стану 
2.2. Аналіз складу, ефективності використання та визначення політики управління оборотними активами підприємства 
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
3.1. Напрями підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства 
3.2. Основні шляхи вдосконалення системи управління оборотними активами підприємства 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Визначення сутності оборотних активів в сучасній економічній літературі 
 • Джерела формування оборотних активів підприємства
 • Динаміка складу активів підприємства ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» за період 2010-2012 рр.
 • Вихідні дані для розрахунку оптимального обсягу дебіторської заборгованості
 • Дані для розрахунку підходів до управління активами підприємства за 2012 р.
 • Вихідні дані для проведення факторного аналізу валового прибутку за період 2011-2012 рр., тис. грн.
 • Основні показники фінансово-господарського стану  ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» за період 2010-2012 рр.
 • Стан та ефективність використання основних засобів ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» за період 2010-2012 рр.
 • Оцінка ліквідності підприємства за період 2010-2012 рр.
 • Оцінка рентабельності ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» за період 2010-2012 рр., %
 • Показники фінансової стійкості ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» за період 2010 – 2012 рр.
 • Оцінка ділової активності ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» за період 2010-2012 рр.
 • Динаміка складу та структура оборотних активів ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» за період 2010 – 2012 рр.
 • Показники ефективності використання оборотних активів ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» за період 2010-2012 рр.
 • Склад і структура джерел фінансування ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» за період 2010-2012 рр.
 • Баланс ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» за період 2010-2012 рр.
 • Звіт про фінансові результати ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» за період 2010-2012 рр.
 • Звіт про рух грошових коштів ПАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» за період 2010-2012рр.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   49
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Менеджмент | Добавив: great_scientist (10.06.2014)
Переглядів: 249 | Теги: управління активами, машинобудування, оборотні активи, оборотні кошти
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru