Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Менеджмент

Управління необоротними активами підприємства (лісового господарства) (2013)

Курсова робота: Управління необоротними активами підприємства (лісового господарства) (2013)


 На сьогодні економіка України ще й досі зазнає кризових явищ, що пов’язані зі світовою фінансовою кризою. Наслідки кризи вплинули на діяльність підприємств. Такі суб’єкти господарювання значною мірою потерпають через низьку конкурентоспроможність своєї продукції як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Основною є застаріла, енерго- та матеріаломістка технологія, а також дуже зношені виробничі потужності. Необоротні активи ( особливо основні засоби) не дають змоги вітчизняним підприємствам конкурувати зі світовими лідерами у відповідних галузях.
 Ступінь зношеності необоротних активів на підприємствах сільськогосподарської  галузі, хімічної, енергетичної та інших галузей давно перевищив нормативне значення. На сьогодні однією з головних проблем на таких підприємствах є якісне оновлення нематеріальних активів, яке б збільшило продуктивність діяльності таких підприємств. Отже, управління необоротними активами набуває особливо актуального значення.
 Фінансовий менеджмент на підприємстві має постійно аналізувати стан та використання необоротних активів, слідкувати за їхнім фізичним та моральним зносом, досліджувати їхній вплив на конкурентоспроможність підприємства. Якісне та ефективне управління необоротними активами на підприємстві, окрім підвищення конкуренто спроможності, дасть змогу створити потужну основу для діяльності підприємства та створити умови для ефективного розвитку в майбутньому.
 Метою роботи є дослідження основних аспектів управління необоротними активами.
 При виконанні роботи були поставленні наступні задачі:
 1) Визначити сутність та види необоротних активів;
 2) Визначити принципи та етапи прийняття управлінських рішень, щодо необоротних активів;
 3) Розглянути можливі форми оновлення необоротних  активів та відповідні їм джерела надходжень;
 4) Дослідити джерела фінансування необоротних активів на різних стадіях життєвого циклу підприємства;
 5) Використовуючи дані документів звітності проаналізувати фінансово-економічний стан підприємства;
 6) Проаналізувати стан, рух та використання нематеріальних активів, визначити рівень управління необоротними активами на підприємстві;
 7) Запропонувати можливі заходи, щодо ефективного фінансового менеджменту необоротних активів.
 Об’єктом дослідження визначено ДП «Кременчуцьке лісове господарство.
 Предметом дослідження є практичні та теоретичні аспекти управління необоротними активами на підприємстві.
 У процесі виконання курсової роботи планується використати ряд методів: розрахунковий, економічний, аналітичний, балансовий, метод середніх, відносних і абсолютних величин,  порівняльний і табличний методи.
 Теоретичною й методологічною основою даного дослідження є праці вітчизняних і закордонних учених, що висвітлюють питання розвитку сфери виробництва, фінансів, а також нормативно-правові акти України, результати досвіду по впровадженню методів управління необоротними активами великими господарюючими суб’єктами. 
 Таким чином, запровадження ефективного управління необоротними активами на вітчизняних підприємствах підвищить їхню конкурентоспроможність, що на сьогодні, в умовах світової фінансової кризи, є дуже важливим чинником розвитку національної економіки. А враховуючи значний ступінь зношеності та відсталості необоротних активів на українських підприємствах, з впевненістю можна зауважити, що тема курсової є актуальною на даний момент.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
1.1. Сутність, поняття та види необоротних активів, етапи управління ними 
1.2. Оновлення необоротних активів та управління ним
1.3. Управління фінансуванням необоротних активів 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ НА ДП «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
2.1. Загальна характеристика ДП «Кременчуцьке лісове господарство» та перспективи його розвитку
2.2. Загальна оцінка фінансово-господарської діяльності ДП «Кременчуцьке лісове господарство»
2.3. Аналіз необоротних активів підприємства та  рівня управління ними
РОЗДІЛ 3.  ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ НА ДП «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
3.1. Критерії визначення ефективної амортизаційної політики на ДП «Кременчуцьке лісове господарство» 
3.2. Визначення оптимальних джерел фінансування необоротних активів на ДП «Кременчуцьке лісове господарство»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Основні показники ДП «Кременчуцьке лісове господарство» за 2010-2012 рр. 
 • Динаміка зміни чистого прибутку ДП «Кременчуцьке лісове господарство» за 2010-2012 рр.
 • Аналіз майнового стану ДП «Кременчуцьке лісове господарство» за 2010-2012 рр.
 • Склад активів ДП «Кременчуцьке лісове господарство» за ступенем ліквідності за 2010-2012 рр., тис. грн.
 • Склад пасивів ДП «Кременчуцьке лісове господарство» за ступенем строковості за 2010-2012 рр., тис. грн.
 • Відношення активної та пасивної частини балансу ДП «Кременчуцьке лісове господарство» за ступенем ліквідності
 • Аналіз показників ліквідності ДП «Кременчуцьке лісове господарство» за 2010-2012 рр.
 • Аналіз фінансової стійкості ДП «Кременчуцьке лісове господарство» за 2010-2012 рр.
 • Аналіз ділової активності ДП «Кременчуцьке лісове господарство» за 2010-2012 рр.
 • Аналіз рентабельності підприємства ДП «Кременчуцьке лісове господарство»  за 2010-2012 рр.
 • Динаміка структури необоротних активів ДП «Кременчуцьке лісове господарство» з 2010 по 2012 рік
 • Показники стану та руху  основних засобів на ДП «Кременчуцьке лісове господарство» у 2012 році
 • Показники ефективності використання необоротних активів ДП «Кременчуцьке лісове господарство» у 2010 – 2012 роках
 • Розрахунок економії за податком на прибуток при нарахуванні амортизації на лінію виготовлення деревини
 • Порівняння грошових потоків та  їхньої теперішньої вартості при виборі підприємством різних джерел фінансування, млн. грн.
 • Економія від використання ДП «Кременчуцьке лісове господарство» різних джерел фінансових ресурсів для розширення виробничих потужностей, млн. грн.
 • Зміна коефіцієнта фінансової автономії при залученні коштів ДП «Кременчуцьке лісове господарство»
 • Структура ДП «Кременчуцьке лісове господарство»
 • Алгоритм розрахунку показників (коефіцієнтів) фінансового стану підприємства

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   58
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Менеджмент | Добавив: great_scientist (09.06.2014)
Переглядів: 516 | Теги: управління активами, лісове господарство, необоротні активи
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru