Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Менеджмент

Система планування персоналу на прикладі ТОВ «Аеро-Експрес» та шляхи вдосконалення (2014)

Курсова робота: Система планування персоналу на прикладі ТОВ «Аеро-Експрес» та шляхи вдосконалення (2014)


Теоретико-методичні засади та практичні аспекти організації ефективного планування персоналу підприємств сфери послуг (2014)


 Подальший розвиток економіки України та її інтеграція у світову економічну систему вимагають впровадження та активного використання вітчизняними суб’єктами господарювання системи управління персоналом. Особливо актуальним стає проблема застосування системи управління персоналом підприємств сфери послуг, що обумовлено передусім загостренням конкуренції як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках перевезень та зростанням вимог споживачів до якості кур’єрських послуг.
 Проблемами та особливостями  управління персоналом підприємств туристичної сфери послуг висвітлено в роботах учених Д. Б. Богині, Л. П.Дядечко, В. А. Квартального, Н. І. Кабушкіна, В. Н. Акішина, А. М. Колота, Ю. В. Прушинського, А. А. Крилова, Ф. І. Хміля, Г. В. Щокіна та ін. У своїх роботах автори досліджують сутність і зміст поняття управління персоналом, відображають особливості управління, що обумовлені впливом різних чинників і систем структурної організації підприємства, пропонують різні методичні підходи до оцінки ефективності використання персоналу в системі кадрового менеджменту.
 При цьому питання, пов'язані з розробкою методичного інструментарію організації ефективного управління персоналом підприємств сфери послуг, вимагають більш детального й глибокого дослідження. 
 Актуальність проблеми, недостатня наукова розробка окремих її аспектів і практична значимість визначили вибір мети й завдань курсової роботи.
 Метою курсової  роботи є розробка теоретичних, методичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення організації ефективного планування персоналу підприємств сфери послуг. Відповідно до поставленої мети було сформульовано й вирішено такі завдання, які визначили логіку і структуру курсової роботи:
- розглянуто особливості формування системи планування персоналу підприємств сфери послуг;
- здійснено характеристику учасників та функціональний розподіл обов’язків працівників у сфері планування персоналу сучасних підприємств сфери послуг;
-  проаналізовано персонал ТОВ «Аеро-Експрес» як об’єкт планування;
- оцінено діючу систему планування персоналу та функціональних обов’язків працівників ТОВ «Аеро-Експрес»;
- запропоновано сучасні методи оптимізації системи планування персоналу ТОВ «Аеро-Експрес» за рахунок покращення структури кадрової служби;
- запропоновано впровадження світового досвіду у питаннях формування системи планування персоналу у практичній діяльності ТОВ «Аеро-Експрес».
 Об'єктом дослідження є процеси планування персоналу ТОВ «Аеро-Експрес».
 Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні аспекти організації ефективного планування персоналу підприємств сфери послуг.
 У процесі проведення дослідження було використано методи аналізу й синтезу, структурно-функціональний метод, статистичні методи, метод експертних оцінок, формалізації. 
 Інформаційною базою роботи є теоретичні та науково-практичні дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців, законодавчі та нормативно-правові акти України щодо трудових ресурсів підприємства, статистична та бухгалтерська звітність  ТОВ «Аеро-Експрес».
 Структура і обсяг курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи 70 сторінок друкованого тексту. 


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність, цілі та задачі планування потреби в кадрах на підприємстві. 
1.2 Етапи планування персоналу
1.3 Організація професійного відбору і найму персоналу
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЕРСОНАЛУ ТОВ «АЕРО-ЕКСПРЕС» ЯК ОБ’ЄКТУ ПЛАНУВАННЯ
2.1. Відомості про ТОВ «Аеро-Експрес» та його персонал
2.2. Оцінка діючої системи планування персоналу ТОВ «Аеро-Експрес»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТОВ «АЕРО-ЕКСПРЕС»
3.1. Сучасні методи оптимізації системи планування персоналу ТОВ «Аеро-Експрес» 
3.2. Впровадження світового досвіду у питаннях формування системи планування персоналу ТОВ «Аеро-Експрес»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   62
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   33 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Менеджмент | Добавив: great_scientist (05.04.2014)
Переглядів: 578 | Теги: персонал, планування персоналу, система планування персоналу
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru