Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Геодезія, картографія, упоравління територіями

Методико-технологічні питання використання MapІnfo Vertical Mapper при розробці цифрових моделей рельєфу для цілей землеустрою (2012)

Курсова робота: Методико-технологічні питання використання MapІnfo Vertical Mapper при розробці цифрових моделей рельєфу для цілей землеустрою (2012)


 Актуальність теми : Володіння точною і достовірною інформацією є важливою умовою досягнення успіху, вже нікого не потрібно переконувати. Але ще більш важливо вміти працювати з наявною інформацією. Методи роботи з даними постійно удосконалюються, і зараз ми звикли бачити документи, таблиці, графіки, карти і зображення на екрані комп’ютера. З його допомогою ми створюємо, змінюємо, вилучаємо і аналізуємо дані. Одним із типів документів, якими ми оперуємо за допомогою комп’ютера, стала географічна карта. 
 Засоби сучасного ГІС-забезпечення уможливлюють створення Цифрових моделей рельєфу, що по суті є набором шарів топологічної інформації взаємопов’язаної з цифровою моделлю рельєфу. В землеустрої такі моделі використовуються головним чином для цифрового подання географічної інформації, визначення просторового положення точок, обчислення і візуалізації зон видимості для однієї або системи точок, розрахунків об’ємів певних об’єктів чи явищ щодо заданого висотного рівня, побудови профілів, виділення структурних ліній рельєфу, у тому числі ліній ерозійної мережі, вододілів, оконтурювання водозборів, створення похідних моделей (крутизни та експозиції схилів). Вся сукупність вирішуваних за допомогою ЦММ задач надає можливість швидкого та якісного аналізу проблемних ситуацій землеустрою та їх швидкого вирішення.Використання цифрових моделей рельєфу для цілей землеустрою є важливим питанням на сьогоднішній день. 
 Нами була обрана територія Сокирянського району для створення базової цифрової карти, що використовуватиметься для підтримки ведення землеустрою. Для цього на данній території попередньо було створена базова цифрова топографічна основа. Саме територія Сокирянського району має специфічний вид рельєфу, що потребує якісного дослідження з використанням цифрових моделей рельєфу.
 Об’єктом дослідження є система землеустрою Сокирянського району.
 Предметом дослідження є наукові і прикладні аспекти розробки та використання цифрових моделей рельєфу на основі MapInfo Vertical Mapper 3.0 для цілей землеустрою.
 Мета дослідження полягає у виявленні і обгрунтуванні перспектив застосування та розробці методики використання цифрових моделей рельєфу створених в середовищі GIS MapInfo Vertical Mapper у землеустрої території адміністративного району. 
 Дана мета визначила основні завдання, які було виконано в ході дослідження:  

  1. Означено наукові засади і коло цифрових моделей у загальній системі моделювання.
  2. Проаналізовано засоби MapInfo Vertical Mapper у порівнянні з подібними програмними пакетами стосовно  перспектив використання їх у землеустрої.
  3. Визначено перспективи і шляхи використання цифрових моделей в землеустрої.
  4. Охарактеризовано основні технологічні прийоми векторизації елементів рельєфу при створенні моделей.
  5. Виявлено географічні передумови землеустрою в Сокирянському районі з метою об’єктивізації цифрового моделювання.
  6. Розроблено базову цифрову модель рельєфу території Сокирянського району за допомогою GIS MapInfo Vertical Mapper 3.0.

 Методи : Для досягнення мети у роботі застосовано системний, статистичний, географічний та екологічний підходи; структурно-логічне та картографічне моделювання і використано загальнонаукові та специфічні методи: описовий (при  описі загальних аспектів використання цифрових моделей рельєфу), порівняльно-географічний (при порівнянні особливостей рельєфу території Сокирянського району), порівняльно-технічний (при порівнянні різних програмних продуктів для цифрового моделювання), інструментально-технічний (при створенні цифрової моделі рельєфу), літературних джерел та інші.
 У курсовій роботі враховані положення з проблем створення і використання цифрових моделей рельєфу для підтримки ведення землеустрою, які містяться в роботах Іванікова А. Д., Гальченко С. А.
 Наукова новизна дослідження полягає в постановці і методичному вирішенню проблеми підтримки ведення землеустрою в Сокирянському районі за допомогою цифрових моделей рельєфу створених в середовищі MapInfo Vertical Mapper.
 Можливе практичне значення результатів дослідження полягає в наступному : 

  • розробці методико-технологічних прийомів моделювання, їх застосуванні для розробки цифрової моделі рельєфу території адміністративного району.
  • створенні реальної цифрової моделі рельєфу території Сокирянського району, як геоінформаційного підґрунтя здійснення землеустрою.

 Робота складається зі Вступу (3 сторінки), 3-х розділів (53 сторінки), Висновків (2 сторінки) та Списку використаних джерел (20 найменувань, 2 сторінки). Загальний обсяг роботи становить 67 сторінок, що містять 24 рисунки.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЦИФРОВІ МОДЕЛІ, ЗМІСТОВНІ АСПЕКТИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В ЗЕМЛЕУСТРОЇ
1.1. Загальні підходи та принципи моделювання
1.2. Принципи побудови цифрових моделей рельєфу та методи інтерполяції поверхонь
1.3. Порівняльна характеристика властивостей та функціональних можливостей різних програмних продуктів для побудови цифрових моделей рельєфу
1.4. Перспективи використання цифрових моделей в землеустрої
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙОМІВ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ MAPINFO VERTICAL MAPPER
2.1. Понятійний апарат та елементи управління
2.2. Прийоми векторизації растрових елементів рельєфу в середовищі MapInfo Vertical Mapper
2.3. Особливості побудови цифрових моделей рельєфу
2.4. Прийоми аналізу цифрових моделей рельєфу
РОЗДІЛ 3. ЕКПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ MAPINFO VERTICAL MAPPER ДЛЯ ПОБУДОВИ ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ РЕЛЬЄФУ ТЕРИТОРІЇ СОКИРЯНСЬКОГО РАЙОНУ
3.1. Обґрунтування створення цифрової моделі рельєфу для цілей землеустрою території Сокирянського району
3.2. Методико-технологічні прийоми розробки цифрової моделі рельєфу території Сокирянського району засобами MapInfo Vertical Mapper
3.3. Рекомендації щодо використання похідних цифрових моделей рельєфу при здійсненні землеустрою 
3.4. Охорона праці при використанні технічних засобів для забезпечення діяльності при виконанні курсової роботи
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   66
  Рік захисту:   2012
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Геодезія, картографія, упоравління територіями | Добавив: great_scientist (19.04.2014)
Переглядів: 441 | Теги: при, Mapper, Питання, Методико-технологічні, використання, моделей, розробці, Vertical, цифрових, MapІnfo
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru