Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Фінансовий облік

Організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками в ПП «Зарічне» Бердичівського району Житомирської області (2011)

Курсова робота: Організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками в ПП «Зарічне» Бердичівського району Житомирської області (2011)


 Чітка організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками має велике значення, так як здійснює безпосередній вплив на швидкість обертання обігових коштів, а своєчасність надходження грошових коштів веде до зростання рівня платоспроможності та абсолютної ліквідності будь-якого господарюючого суб’єкта.
 Актуальність теми нашого дослідження можна розглянути з багатьох сторін, адже чітка організація розрахунків з покупцями має велике значення, так як здійснює безпосередній вплив на зменшення кредиторської заборгованості.
 Керівництву підприємства необхідно мати достовірну інформацію про стан розрахунків з покупцями та замовниками. Необхідною передумовою достовірності інформації є ведення обліку розрахунків згідно законодавства, здійснення своєчасного контролю і аналізу стану взаєморозрахунків і заборгованості.
 Облік розрахунків з покупцями та замовниками є достатньо важливим об'єктом у обліково-звітному процесі. Як ми знаємо підприємство не є замкнутим середовищем, воно постійно взаємодіє в своїй діяльності з контрагентами (постачальниками, кредиторами, покупцями тощо).
 Об'єктом дослідження є діяльність приватного підприємства "Зарічне".
 Предметом дослідження є організація і методика обліку на приватному підприємстві "Зарічне".
 Метою написання даної роботи є обгрунтування теоретичних і методологічних положень з обліку розрахунків з покупцями і замовниками, а також розробка практичних рекомендацій по удосконаленню організації обліку даних розрахунків.
 У відповідності з метою була поставлена сукупність наступних завдань:
 вивчення нормативно-правової бази по даній темі дослідження;
 визначення фінансового стану базового підприємства;
 визначення облікової політики підприємства, складу і функціональних обов’язків бухгалтерії;
 вивчення методологічних аспектів організації обліку розрахунків з покупцями і замовниками;
 дослідження ведення аналітичного і синтетичного обліку розрахунків з покупцями на підприємстві;
 формування  рекомендацій щодо покращення організації обліку розрахунків.
 В ході написання курсової роботи, було застосовано метод теоретико-емпіричного дослідження, який включає у себе аналіз і синтез, порівняння й узагальнення.
 Щодо практичного значення одержаних в процесі дослідження даної теми теми організації розрахунків, то їх можна застосувати в практичній діяльності ПП «Зарічне» і тим самим, налагодити розрахункову дисципліну на підприємстві.


ЗМІСТ


Вступ
Розділ 1. Теоретико-нормативні аспекти формування механізму розрахунків з покупцями та замовниками в процесі господарської діяльності
 1.1. Економічний зміст і роль розрахунків з покупцями і замовниками в господарській діяльності
 1.2. Науково-нормативне забезпечення обліку, контролю і аналізу розрахунків з покупцями і замовниками
 1.3. Механізм та інструменти управління розрахунками з покупцями і замовниками в сучасних  умовах господарювання
 1.4. Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації облікового процесу розрахунків з покупцями та замовниками 
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Побудова системи облікового забезпечення управління розрахунками з покупцями та замовниками в ПП «Зарічне» Бердичівського району Житомирської області
 2.1. Організаційна характеристика та оцінка економічного стану розвитку підприємства
 2.2. Оцінка стану облікового процесу розрахунків з покупцями та замовниками
 2.3. Суб’єкти, об’єкти і завдання облікового процесу розрахунків з покупцями та замовниками  на підприємстві
 2.4. Організація первинного обліку розрахунків з покупцями та замовниками
 2.5. Організація синтетичного і аналітичного обліку
 2.6. Податковий облік розрахунків з покупцями та замовниками
 2.7. Формування системи управлінського обліку розрахунків з покупцями і замовниками
 2.8. Формування і використання розрахунків з покупцями і замовниками в системі показників  фінансової, податкової і статистичної звітності
 2.9. Напрями удосконалення облікового процесу розрахунків з покупцями і замовниками
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Організація контрольної і аналітичної роботи на підприємстві
 3.1. Завдання, сутність, мета і суб’єкти аналітично-контрольної роботи в системі управління розрахунками з покупцями і замовниками на підприємстві
 3.2. Об’єкти, суб’єкти контролю розрахунків з покупцями і замовниками
 3.3. Аналіз розрахунків з покупцями і замовниками
 3.4. Оцінка резервів аналітично-контрольної роботи в системі управління розрахунками з покупцями і замовниками
Висновки до розділу 3
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури


Таблиця. Нормативні акти, що регулюють питання обліку розрахунків з покупцями та замовниками
Рис. Алгоритм управління дебіторською заборгованістю для забезпечення рівноцінних грошових потоків
Рис. Етапи управління дебіторською заборгованістю
Таблиця. Порівняльна характеристика рахунків, призначених для обліку розрахунків з покупцями та замовниками та резерву сумнівних боргів
Таблиця. Порівняльна характеристика обліку дебіторської заборгованості
Рис. Організаційно – управлінська структура ПП «Зарічне»
Рис. Місце ПП «Зарічне» в економічній системі регіону
Таблиця. Характеристика активів ПП «Зарічне»
Таблиця. Характеристика джерел формування активів ПП «Зарічне»
Таблиця. Кількість облікових працівників і розподіл облікових обов’язків
Рис. Схема обліку операцій за журнально-ордерною формою
Таблиця. Бухгалтерські проводки по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
Таблиця. Основні бухгалтерські проводки по рахунку 38 "Резерв сумнівних
боргів"
Рис. Управління розрахунками з покупцями та замовниками
Рис. Користувачі інформаційних ресурсів дебіторської заборгованості
Рис. Об’єкти контролю стану розрахунків з покупцями і замовниками


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   77
  Рік захисту:   2011
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Фінансовий облік | Добавив: great_scientist (31.05.2014)
Переглядів: 688 | Теги: розрахунки, облік розрахунків, обліковий процес, дебіторська заборгованість
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru