Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Фінансове право

Поняття та особливості здійснення права спільної власності (2014)

Курсова робота: Поняття та особливості здійснення права спільної власності (2014)


 Актуальність. Право власності - центральний і найважливіший інститут в системі речових прав, норми якого відображають і одночасно закріплюють існуючий у державі соціально-економічний лад і пануючі в ньому суспільні відносини. Проблематика власності завжди знаходиться в центрі політичних програм і завдань державних органів і громадських рухів і незмінно привертає увагу найбільших мислителів і філософів і, звичайно, економістів і юристів.
 Важливість і значимість відносин власності закріплені в Конституції України, яка встановлює ряд принципових положень про власність. Стаття 41 Конституції України говорить: в Україні визнаються і захищаються приватна, державна, муніципальна й інші форми власності. Також згідно ст. 41 Конституції України, право приватної власності охороняється законом  кожен має право мати майно у власності, володіти, користуватися і розпоряджатися ним, право успадкування гарантується.
 Спираючись на ці конституційні положення, Цивільний Кодекс України формулює систему норм про право власності, які доповнюються іншими федеральними законами та іншими правовими актами. У ЦК України чітко виражені два важливих початку права власності: по-перше, самостійність власника в здійсненні його права і, по-друге, обов'язок власника не суперечити у своїх діях вимогам законодавства і не порушувати права та охоронювані інтереси третіх осіб.
 Інститут права спільної власності або право спільної власності в об'єктивному сенсі є сукупність правових норм, що регулюють відносини кількох осіб (власників) щодо володіння, користування і розпорядження належним їм майном, що є єдиним об'єктом. Таке єдине майно необов'язково складається з неподільного предмета, будь то однокімнатна квартира, старовинний рояль або технологічний комплекс. Це може бути антикварний сервіз або колекція картин відомого художника, отримана, наприклад, у спадок громадянином і державним музеєм спільно. Раніше спільне здійснення права спільної власності громадян, соціалістичних організацій і держав було заборонено і протягом одного року припинялося шляхом відчуження державою (соціалістичної організацією) своєї частки або громадянином - своєю, а також іншими способами.
 Під суб'єктивним правом спільної власності розуміють забезпечену правовими засобами можливість декількох осіб за своїм розсудом володіти, користуватися і розпоряджатися майном, що є єдиним об'єктом.
 Розглянуті правовідносини відрізняються певною складністю. Відносини власників з третіми особами є зовнішніми, оскільки внутрішніми для них стають правовідносини у процесі взаємодії між ними.
 Необхідність врегулювання внутрішніх відносин між такими особами, які іменуються співвласниками, оскільки ці відносини виникають на одне і те ж майно, і викликало в першу чергу появу інституту загальної власності, тобто правових норм, розрахованих на узгодження волі власників при здійсненні належних їм правомочностей по володінню, користування і розпорядження спільним майном.
 З метою забезпечення координованості діяльності учасників спільної власності в ЦК України  сформульована сукупність правових норм, що регулюють спільну власність (книга ІІІ ЦК України).
 Теоретичну основу роботи складають чинне законодавство, праці вищих навчальних закладів, роботи вчених у галузі цивільного права. Проблеми права спільної власності в тій чи іншій мірі досліджувалися в роботах В.К. Андреева, Г.А. Аксененка, К.Н. Анненкова, Л.В.  Андреевой, М.В. Антокольской, В.В. Безбаха, С. Н. Братуся, А.В. Венедіктова, В. В. Витрянский, В.В. Ершова, О.С. Иоффе, В.П. Камишанского, А.В. Карасса, М.І. Козиря, С.М. Корнєєва, Р.П. Мананковой, Д. І. Мейер, Н.Н. Місніка, Н.Н. Пахомовой, К.П. Победоносцева, Б.І. Пугінского, Є. А. Суханова, А.А. Рубанова, В.А. Рибакова, В.І. Сінайского, Ю. К. Толстого, А.П. Фокова, Е.А. Чефрановой, Г. Ф. Шершеневича та ін..
 Об'єкт дослідження - теорія і практика правовідносин спільної власності (спільної і часткової ).
 Мета курсової роботи - вивчення поняття та правового регулювання права спільної власності .
 Завданнями курсової роботи є:
 вивчення загальної характеристики права спільної власності та його видів;
 вивчення поняття, видів та правового регулювання спільної часткової власності;
 вивчення поняття, видів та правового регулювання спільної сумісної власності;
 Методи дослідження. Інститут «права власності» досліджується в роботі з урахуванням його розвитку, починаючи з аналізу розкриття його основних понять у цивільному кодексі, і подальшому правовому оформлені у сімейному та господарському праві України.
 Аналіз відповідного законодавства України був проведений за допомогою загальнонаукових методів: системного, аналітичного, догматичного, та спеціально-юридичних методів: порівняльно-правового, історико-правового, формально-логічного та інших засобів наукового пізнання.
 Структура роботи складається з вступу, трьох розділів, розбитих на підрозділи, та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 39 сторінок.


ЗМІСТ


ВСТУП    
РОЗДІЛ І ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1.1 Загальна характеристика права власності    
1.2 Поняття та види права спільної власності    
1.3 Підстави виникнення права спільної власності    
РОЗДІЛ ІІ ПРАВО СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ВЛАСНОСТІ    
2.1. Визначення часток у праві спільної часткової власності     
2.2 Здійснення права спільної часткової власності     
2.3 Припинення права спільної часткової власності    
РОЗДІЛ ІІІ ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ     
3.1 Поняття і здійснення права спільної сумісної власності    
3.2 Загальна спільна власність подружжя     
3.3 Загальна спільна власність членів фермерського господарства     
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   39
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Фінансове право | Добавив: great_scientist (24.04.2014)
Переглядів: 568 | Теги: особливості, власності, здійснення, та, Поняття, права, Спільної, (2014)
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru