Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка підприємств

Стратегії формування міжнародної конкурентоспроможності підприємства на прикладі компанії «Конті» (2013)

Курсова робота: Стратегії формування міжнародної  конкурентоспроможності підприємства на прикладі компанії «Конті» (2013)


 В сучасних умовах поширення процесів глобалізації господарської діяльності спостерігається процес посилення конкуренції на світовому ринку. Характерною особливістю сучасної економічної діяльності є лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, що призвела до стирання національних кордонів та формування єдиного глобального ринку, що дає можливість його суб’єктам отримувати прибуток по всьому світу. Тому основою виживання переважної більшості суб’єктів господарювання стає обслуговування не національних та регіональних ринків, а єдиного глобального ринку. 
 Розвиток процесів глобалізації світової економіки призвів до виникнення глобальної конкуренції між суб’єктами, які оперують на світовому ринку. При цьому особливості глобальної конкуренції диктують специфічний підхід до ведення конкурентної боротьби та формування стратегії фірми.
 Передумовою успішного ведення господарської діяльності на світовому ринку є формування глобальної конкурентоспроможності, що являє собою здатність суб’єкта вести конкурентну боротьбу у глобальному масштабі. При цьому основою для формування та підвищення глобальної конкурентоспроможності фірми є використання специфічних для глобального економічного середовища конкурентних переваг, які дають змогу ефективно вести конкурентну боротьбу.
 З огляду на вищесказане, вважаємо актуальним дослідження сутності глобальної конкурентоспроможності та стратегій її формування.
 Метою даної курсової роботи є аналітичне дослідження процесів управління міжнародною конкурентоспроможністю Компанії  «Конті». Об’єктом дослідження виступили Компанія «Конті», а також її основні конкуренти. Предмет дослідження – міжнародна конкурентоспроможність Компанії «Конті».
 В ході дослідження нами було поставлено наступні завдання:
 проаналізувати сучасний стан, та дати загальну характеристику Компанії «Конті»;
 оцінити міжнародну конкурентоспроможність продукції компанії;
 дати характеристику конкурентного середовища компанії;
 оцінити рівень міжнародної конкурентоспроможності компанії;
 дослідити конкурентні стратегії компанії
 дослідити систему управління міжнародною конкурентоспроможністю компанії 
 розробити рекомендації щодо перспективних шляхів розвитку компанії для подальшого підвищення її конкурентних позицій.
 Інформаційною базою роботи стали праці російських та українських вчених, інформація з галузевих вісників, річна звітність компаній та їх офіційні веб-сайти.
 Курсова робота складається з 70 сторінок, на яких розміщено 13 таблиць та 14 рисунків. Список використаних джерел налічує 29 джерел.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
1.1. Сутність глобальної конкурентоспроможності
1.2. Конкурентні переваги як основа формування глобальної конкурентоспроможності    
1.3. Характеристика процесу формування глобальної стратегії фірми
РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ КОМПАНІЇ «КОНТІ»
2.1. Загальна характеристика Компанії «Конті»
2.2. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності продукції Компанії «Конті»
2.3. Характеристика конкурентного середовища підприємства
2.4. Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства
2.5. Характеристика конкурентних стратегій підприємства    
2.6. Характеристика системи управління міжнародною конкурентоспроможність Компанії «Конті»
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УСУНЕННЯ СЛАБКИХ МІСЦЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ КОМПАНІЇ «КОНТІ»
3.1. Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності Компанії «Конті»
3.2. Поширення присутності на зарубіжних ринках як захід підвищення міжнародної конкурентоспроможності Компанії «Конті»
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел    
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Чинники міжнародної конкуренції
 • Основні джерела міжнародної конкурентної переваги 
 • Стратегії виходу фірми на світовий ринок
 • Виробнича структура Групи «Конті»
 • Організаційна структура управління АТ «ВО «Конті» 
 • Динаміка чистих продаж та чистого прибутку Компанії «Конті» за 2004-2011 рр.
 • ографічна структура експорту Компанії «Конті» за 2011 р., %
 • Структура виробництва Компанії «Конті» за товарними групами за 2011 р., %
 • Асортимент та інноваційність продукції Компанії «Конті» 
 • Багатокутники конкурентоспроможності продукції Компанії «Конті» та її конкурентів
 • Обсяг ринку кондитерських виробів України за 2001-2011 рр., млрд. дол.
 • Розподіл ринку кондитерських виробів України за основними виробниками  у 2011 р.
 • Cтруктура виробництва кондитерських виробів в Україні за товарними групами у 2011 р., %
 • Дослідження сильних та слабких сторін компанії Компанії «Конті» та її основних конкурентів 
 • Оцінка конкурентного середовища діяльності компанії «Конті»
 • Розрахунок показників інтенсивності конкуренції
 • Показники оцінки конкурентного середовища для побудови конкурентної карти ринку
 • Конкурентна карта ринку кондитерських виробів
 • Факторний аналіз динаміки ринкової частки фірм (Корпорація «Roshen», Компанія «Конті», Компанія «АВК», ПАТ «Бісквіт-Шоколад», ПАТ «Полтавакондитер», ЗАТ «Житомирські ласощі», ПАТ «Крафт Фунз Україна», Львівська КФ «Світоч» (Nestlé))
 • Карта стратегічних груп кондитерської галузі
 • Склад стратегічних груп кондитерської галузі України
 • Конкурентні переваги Компанії «Конті» та її конкурентів
 • Зведена таблиця початкових даних для побудову багатокутників конкурентоспроможності
 • Багатокутники конкурентоспроможності Компанії «Конті» та її конкурентів
 • Матриця SWOT-аналізу Компанії «Конті»
 • Дистрибютори, з якими співпрацює Коипанія «Конті»
 • Порівняння напрямків можливого розширення присутності Компанії «Конті» на зарубіжних ринках
 • Факторний аналіз конкурентоспроможності товару
 • Оцінка рівня конкурентоспроможності Компанії «Конті» та її конкурентів станом на 2011 рік

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   70
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка підприємств | Добавив: great_scientist (13.06.2014)
Переглядів: 436 | Теги: ринкова позиція, конкурентна перевага, конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентна стратегія
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru