Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка підприємств

Основні форми фінансування підприємств та їх характеристика (ПАТ «Кременчуцький колісний завод») (2013)

Курсова робота: Основні форми фінансування підприємств та їх характеристика (ПАТ «Кременчуцький колісний завод») (2013)


 Однією  з найважливіших проблем, що  стоять перед підприємством, незалежно від  його  форми  власності,  є  проблема  формування фінансового  капіталу  підприємства.  Перед керівництвом  підприємства  постає   низка  завдань, першочерговим  з  яких  є  побудова  оптимальної структури  джерел фінансування. Для цього, на нашу думку,  необхідно  детально  вивчити  ефективність управління  джерелами  фінансування,  зокрема особливу увагу звернути на пошук шляхів збільшення власного  капіталу  та  залучення позикового  капіталу. 
 Дана  проблема  набуває  надзвичайної  актуальності  в період  пост  кризового  стану  вітчизняної  економіки. Тому  для  забезпечення  ефективної  діяльності підприємства,  необхідно  детально  проаналізувати способи та джерела формування фінансового капіталу з  метою  пошуку  способів   вдосконалення  та оптимізації його структури. 
 Метою  дослідження  є  класифікація  джерел формування  капіталу,  дослідження засад формування структури джерел фінансування діяльності підприємства та визначення шляхів її вдосконалення.
 Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі організації фінансування підприємства.
 Предметом є організація процесів внутрішнього і зовнішнього фінансування підприємства.
 Основні поставлені задачі: 
 визначити сутність, склад та структуру джерел фінансування підприємства;
 розглянути методику оцінки ефективності формування структури джерел фінансування;
 проаналізувати економічні показники діяльності підприємства та залежність їх змін від рівня ефективності фінансової діяльності підприємства;
 дослідити динаміку і структуру джерел фінансування підприємства;
 проаналізувати ефективність використання власних та позикових коштів підприємства;
 розглянути шляхи вдосконалення структури джерел фінансування підприємства.
 При виконанні роботи використовувались статистичні методи вивчення економічних об’єктів, динамічний, структурний, факторний, коефіцієнтний аналіз. Методи фінансового планування та прогнозування. 
 При дослідженні проблеми використовувались законодавчі та нормативні акти, монографії, статті видань періодичного друку та фінансова звітність ПАТ «Кременчуцький колiсний завод»
 Питання щодо  джерел  формування  капіталу  підприємства досліджували  у  своїх працях такі вітчизняні вчені як О.Г. Біла,  І.О. Бланк,  О.С. Бородкін,  Є.Ф. Брігхем, П.Ю. Буряк,  В.М. Івахненко,  М.В. Кужельний, С.В. Мних,  Л.В. Нападовська,  А.М. Поддєрьогін, В.В. Сопко,  Г.А. Стасюк  та  інші. 
 Проте,  потребують поглибленого  вивчення  також  питання   структури внутрішніх джерел формування фінансового капіталу підприємства  та  їх  застосування,  пошуку  шляхів залучення ресурсів для фінансування підприємства та ефективного  управління  формуванням  фінансового капіталу з метою збереження фінансової стабільності.


ЗМІСТ


ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Загальна характеристика форм фінансування підприємств
1.2. Характеристика внутрішніх джерел фінансування
1.3. Зовнішні джерела фінансування діяльності підприємства 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД» 
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кременчуцький колісний завод»
2.2. Оцінка структури джерел фінансування діяльності підприємства
РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


  • Джерел  фінансування  підприємств
  • Внутрішні джерела фінансування
  • Зовнішні джерела створення позикового капіталу
  • Основні фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «Кременчуцький колiсний завод» за 2010-2012 рр., тис. грн.
  • Аналіз складу, структури і динаміки джерел фінансування ПАТ «Кременчуцький колiсний завод» за 2010-2012 рр.
  • Аналіз показників структури джерел фінансування ПАТ«Кременчуцький колiсний завод» за 2010-2012 рр.
  • Склад, структура і динаміка власного капіталу ПАТ «Кременчуцький колiсний завод» за 2010-2012 рр.
  • Склад, структура і динаміка позикового капіталу ПАТ «Кременчуцький колiсний завод» за 2010-2012 рр.
  • Баланс ПАТ «Кременчуцький колісний завод» за 2010-2012 рр.
  • Звіт про фінансові результати ПАТ «Кременчуцький колісний завод» за 2010-2012 рр.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   59
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка підприємств | Добавив: great_scientist (13.06.2014)
Переглядів: 203 | Теги: фінансування підприємства, форми фінансування, джерела фінансування
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru