Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка підприємств

Оцінка кредитоспроможності позичальника банку на прикладі ПрАТ «Лебединська швейна фабрика» (2013)

Курсова робота: Оцінка кредитоспроможності позичальника банку на прикладі ПрАТ «Лебединська швейна фабрика» (2013)


 Надання кредитів є одним з найбільш прибуткових банківських активів і формує, зазвичай, найбільшу частину доходів банку. Але висока дохідність неодмінно супроводжується підвищеним ризиком. Але надто ризиковані кредитні операції, в свою чергу, можуть нести таку основну загрозу економічній безпеці банку, як банкрутство.
 Актуальність проблеми полягає в тому, що під час надання кредитів перед будь-яким банком виникає необхідність оцінювання кредитоспроможності позичальників. Результатом систематично неправильно здійснюваного оцінювання кредитоспроможності позичальників може слугувати погіршення якості кредитного портфеля банку, яке, до того ж, спричинює ще й необхідність зайвого резервування. 
 Таким чином, основою для прийняття рішення про кредитування потенційного клієнта є рішення банку про фінансовий стан та кредитоспроможність позичальника, саме тому при розгляді рішення доцільності надання кредиту особливу увагу необхідно приділити оцінці кредитоспроможності позичальника.
 Проблеми оцінювання кредитоспроможності позичальника банку досліджували такі науковці як: І. Ададуров, О. Бандурка, Ю. Бугель, Н. Бунге, В. Вітлінський, О. Дзюблюк, Н. Клебанова, А. Лабецька, А. Мороз, Я. Чайковський та ін.. Також значна кількість наукових робіт у сфері методики оцінювання кредитоспроможності належить російським авторам: О. Герасимову, В. Єдронову, О. Неволилу.
 Об’єктом дослідження у курсовій роботі виступає кредитоспроможність позичальника-юридичної особи банку. 
 Предметом дослідження є оцінка кредитоспроможності позичальника-юридичної особи банку.
 Метою даної курсової роботи є дослідження теоретичних та прикладних питань оцінки кредитоспроможності позичальників банку, а також визначення основних напрямів його вдосконалення.
 Для вирішення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
 вивчити сутність кредитоспроможності позичальника банку;
 дослідити проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників банків;
 провести порівняльний аналіз методик оцінки кредитоспроможності позичальника банку;
 дослідити зарубіжну практику оцінки кредитоспроможності позичальника банку;
 проаналізувати проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників банку-юридичних осіб та запропонувати шляхи їх вирішення;
 розглянути на прикладі аналіз кредитоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання.
 У процесі виконання курсової роботи методологічну основу дослідження складали прийняті у вітчизняній науці способи і форми наукового пізнання, застосовувалися такі методи дослідження: структурно-логічний аналіз (при аналізі характерних рис кредитоспроможності позичальника), метод економічного аналізу (при аналізі діяльності підприємства з позиції його кредитоспроможності), статистичні методи, зокрема, порівняння (при порівнянні понять платоспроможності та кредитоспроможності), а також загальнонаукові, такі як oпpaцювaння стaтистичнoї інформації (при розрахунку коефіцієнтів) тa iншi.
 Інформаційною базою курсової роботи є дані офіційної фінансової звітності, загальнодоступні статистичні дані, нормативно-правові документи: положення, інструкції, технологічні карти, інформаційні джерела в мережі Internet: матеріали офіційного сайту ПрАТ «Лебединська швейна фабрика» та бухгалтерська звітність суб'єкта господарювання.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКУ
1.1. Сутність кредитоспроможності позичальників банку
1.2. Кредитний рейтинг позичальника, як основа його кредитоспроможності
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКУ
2.1. Зарубіжна практика оцінки кредитоспроможності позичальника банку
2.2. Порівняльний аналіз методик оцінки кредитоспроможності позичальника банку
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СТАНУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКІВ В УКРАЇНІ
3.1. Аналіз проблем оцінки кредитоспроможності позичальників банку-юридичних осіб та шляхи їх вирішення
3.2. Аналіз кредитоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання на прикладі ПрАТ «Лебединська швейна фабрика»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Відмінності понять «кредитоспроможність» і «платоспроможність» 
 • Характерні риси кредитоспроможності позичальника 
 • Розшифрування методик PARSER та CAMPARI 
 • Класифікація підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників банку
 • Основні фінансові коефіцієнти, що найчастіше використовуються у методиках аналізу фінансового стану позичальників 
 • Показники майнового стану ПрАТ «Лебединська швейна фабрика» протягом 2010-2012 рр. 
 • Аналіз показників ліквідності ПрАТ «Лебединська швейна фабрика» протягом 2010-2012 рр. 
 • Аналіз відносних показників фінансової стійкості ПрАТ «Лебединська швейна фабрика» протягом 2010-2012 рр. 
 • Аналіз показників ділової активності ПрАТ «Лебединська швейна фабрика» за 2010-2012 рр. 
 • Аналіз показників рентабельності ПрАТ «Лебединська швейна фабрика» протягом 2010-2012 рр.
 • Планування чистого прибутку на 2013 рік, тис. грн. 
 • Балансові дані ПрАТ «Лебединська швейна фабрика» за 2010-2012 рр., тис. грн., 
 • Звіт про фінансові результати ПрАТ «Лебединська швейна фабрика» за 2010-2012 рр., тис. грн.
 • Звіт про рух грошових коштів ПрАТ «Лебединська швейна фабрика» за 2011-2012 рр., тис. грн.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   61
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка підприємств | Добавив: great_scientist (13.06.2014)
Переглядів: 205 | Теги: позика, кредитоспроможність позичальника, позичальник
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 7
Гостей: 7
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru