Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка підприємств

Формування та реалізація дивідендної політики ПАТ «Мотор Січ» (2014)

Курсова робота: Формування та реалізація дивідендної політики ПАТ «Мотор Січ» (2014)


 Розвиток акціонерної форми власності в Україні в умовах світових інтеграційних процесів потребує вдосконалення теоретичної бази регулювання та оптимізації корпоративних відносин. Важливим індикатором прозорості та ефективності функціонування акціонерних товариств виступає їх дивідендна політика, що характеризує розподіл прибутку підприємства.  Формування ефективної дивідендної політики акціонерного товариства передбачає встановлення розміру дивідендних виплат на рівні, що, з одного боку, задовольняє права акціонерів на частину прибутку акціонерного товариства, а з іншого – дозволяє залишити власні інвестиційні ресурси для подальшого розвитку підприємства.
 Актуальність обраної теми дослідження зумовлена тим, що формування дивідендної політики підприємства є одним із найбільш складних завдань фінансового менеджменту в сучасних умовах. Необхідність його вирішення пов’язана із задоволенням вимог фінансової стратегії щодо підвищення ринкової вартості підприємства, інвестиційної політики, політики формування власних фінансових ресурсів та деяких інших аспектів фінансової діяльності підприємства. 
 Широке коло питань, пов’язаних із дослідженнями у сфері формування та реалізації дивідендної політики підприємства, висвітлено в роботах зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів: Бланка І.О., Василика О.Д., Москаленка В.П., Поддєрьогіна А.М., Савлука М.І., Балабанова І.Т., Ю. Брігхема, Дж. Ван Хорна, М. Гордона, Д. Дюрана, М. Дональда, Дж. Лінтнера, С. Майєрса, М. Міллера, Ф. Модільяні, Дж. Стігліца та ін.
 Метою курсової роботи є вивчення теоретичних і практичних засад формування та реалізації дивідендної політики акціонерного товариства і розробка рекомендацій щодо їх удосконалення.
 Об’єктом дослідження у роботі є дивідендна політика акціонерного товариства. Курсова робота виконана на матеріалах ПАТ «Мотор Січ».
 Предметом роботи є теоретичні і практичні засади формування та реалізації дивідендної політики акціонерного товариства.
 Відповідно до зазначеної мети були поставлені наступні завдання:
 визначити сутність поняття «дивідендна політика», її роль та значення для акціонерного товариства;
 охарактеризувати теорії та типи дивідендної політики акціонерного товариства;
 виявити фактори впливу та описати етапи формування дивідендної політики; 
 дати фінансово-господарську характеристику діяльності ПАТ «Мотор Січ»;
 проаналізувати процес формування та розподілу прибутку ПАТ «Мотор Січ»;
 оцінити ефективність дивідендної політики ПАТ «Мотор Січ»;
 здійснити прогноз прибутковості та ринкової активності ПАТ «Мотор Січ»;
 запропонувати та обґрунтувати методику забезпечення формування ефективної дивідендної політики акціонерного товариства.
 При написанні курсової роботи використовувалися наступні методи: аналізу та синтезу, порівняння, табличний, систематизації та узагальнення, статистичний (екстраполяція).
 Інформаційною базою для даної курсової роботи слугували підручники таких авторів як Бланк І.О., Брігхем Є., Дж. Ван Хорн, навчально-методичні посібники, законодавча база, періодичні видання, статті з бібліотеки ім. В.І. Вернадського та річна фінансова звітність ПАТ «Мотор Січ».


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
1.1. Сутність, роль та значення дивідендної політики акціонерного товариства
1.2. Характеристика теорій та типів дивідендної політики акціонерного товариства
1.3. Фактори впливу та етапи формування дивідендної політики акціонерного товариства
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПАТ «МОТОР СІЧ»
2.1. Загальна характеристика фінансово-господарського стану ПАТ «Мотор Січ»
2.2. Аналіз процесу формування та розподілу прибутку ПАТ «Мотор Січ»
2.3. Оцінка дивідендної політики ПАТ «Мотор Січ»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
3.1. Прогноз прибутковості та ринкової активності ПАТ «Мотор Січ»
3.2. Методика забезпечення формування ефективної дивідендної політики акціонерного товариства
ВИСНОВКИ
СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунок – Визначення «дивіденду» та його сутнісні характеристики
Таблиця – Сутність поняття «дивідендна політика»
Таблиця – Основні типи дивідендної політики підприємства
Рисунок – Етапи формування дивідендної політики
Рисунок – Підходи до формування дивідендної політики
Таблиця – Попередня оцінка фінансового стану ПАТ «Мотор Січ» за період 2010-2012 рр.
Таблиця – Показники стану та руху основних засобів ПАТ «Мотор Січ», 2010-2012 рр. 
Таблиця – Показники поточної платоспроможності і ліквідності активів ПАТ «Мотор Січ», 2010-2012 рр.
Таблиця – Відносні показники фінансової стійкості ПАТ «Мотор Січ», 2010-2012 рр.
Таблиця – Динаміка прибутку ПАТ «Мотор Січ» за період 2010-2012 рр., тис. грн.
Таблиця – Розподіл чистого прибутку на ПАТ «Мотор Січ» за період 2010-2012 рр.
Таблиця – Показники прибутковості акцій ПАТ «Мотор Січ» за період 2010-2012 рр.
Таблиця – Ринкова активність ПАТ «Мотор Січ» за період 2010-2012 рр.
Таблиця – Прогнозні значення показників ПАТ «Мотор Січ» на 2013-2014 рр.
Таблиця – Прогнозні показники ринкової активності ПАТ «Мотор Січ»
Рисунок – Алгоритм прийняття рішення про виплату дивідендів
Рисунок – Узагальнення теоретичних підходів до обґрунтування дивідендної політики закордонних вчених
Таблиця – Чинники формування дивідендної політики акціонерного товариства
Таблиця – Баланс ПАТ «Мотор Січ» станом на 2010-2012 рік
Таблиця - Звіт про фінансові результати ПАТ «Мотор Січ» за 2010-2012 рік
Таблиця – Ліквідність балансу ПАТ «Мотор Січ» за період 2010-2012 років
Таблиця – Показники ділової активності ПАТ «Мотор Січ», 2010-2012 рр.
Рисунок – Формування ефективної дивідендної політики на основі взаємодії всіх учасників корпоративних відносин


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   72
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка підприємств | Добавив: great_scientist (03.06.2014)
Переглядів: 345 | Теги: аналіз підприємства, ліквідність підприємства, дивідентна політика
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru