Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка підприємств

Аналіз персоналу, його підготовка, організація , управління з ціллю ефективності його використання на машиннобудівному заводі (2014)

Курсова робота: Аналіз персоналу, його підготовка, організація , управління з ціллю ефективності його використання на ПАТ «Бердичівський машиннобудівний завод « Прогрес» (2014)


 Вирішальним фактором ефективності національної економіки будь-якої країни є продуктивні сили, основною складовою яких становлять люди, кадри, трудові ресурси, персонал. Від рівня їхньої підготовки , досвіду , майстерності , підготовки і найважливіше освіти залежить розвиток економіки, а в свою чергу добробут народу і його життєвий рівень. 
 Важливим фактором у напрямку розвитку економіки є ефективне використання трудових ресурсів із згаданими властивостями , їх досконала організація і постійна робота з ними в напрямку найбільшого ефекту. На це має бути спрямована кадрова політика будь-якого підприємства . Така політика реалізовується і загальнодержавною політикою у закладах освіти, відділами підготовки кадрів, відділами кадрів. 
 Отже, персонал є важливою складовою ресурсного забезпечення діяльності підприємства, основною рушійною силою виробництва. В основу існуючої кваліфікації персоналу підприємства покладений принцип участі працівників у виробничій діяльності, тобто функціональний критерій.                
 Важливими класифікаційними ознаками персоналу є також професія, спеціальність, кваліфікація, вік, стать і багато інших. Потреба в персоналі на підприємстві визначається за окремими категоріями, а категорії робітників – за професіями, спеціальностями, кваліфікаціями.                        
 Основою для розрахунку необхідної чисельності працюючих є обсяг виробленої продукції, рівень продуктивності праці, ціни на підприємстві, трудові норми: трудомісткість продукції, норми часу і виробіток, норми обслуговування, норми використання робочого часу і інше. Для ефективного використання персоналу розроблені системи управління персоналом. Вони включають розгалужену низку функціональних систем, покликані вирішувати широке коло завдань з формування трудового колективу, його розвитку, вдосконалення трудових відносин, стимулювання праці, вироблення стратегії управління персоналом, забезпечення сприятливих умов для досягнення високих виробничих результатів.  
 Спеціалістів різних спеціальностей готують вищі навчальні заклади. Для підвищення кваліфікації створена мережа навчальних закладів: для робітників – школа з вивчення передових методів і прийомів роботи, виробничо-технічні курси, курси з оволодіння суміжними спеціальностями, курси цільового призначення, курси економічних знань.  Для спеціалістів – курси та факультети підвищення кваліфікації, перепідготовки, семінари, навчальні центри.        
 Крім того, підготовка кваліфікованих робітників для підприємства здійснюється як в системі навчальних закладів так і безпосередньо на підприємстві у формі індивідуального, бригадного курсового навчання.
 Отже, питання персоналу завжди буде актуальним у підприємницькій діяльності любого типу власності. Питання персоналу завжди буде залишатися у фокусі виробництва, в поглибленому науковому аналізі сучасного стану персоналу з подальшою оптимізацією якісних і кількісних його показників.    
 Актуальність даної теми визначається тією роллю, яку відіграє персонал у загальному розвитку економіки країни, особливо з ринковою формою господарювання та конкуренцією.    
 Предметом дослідження курсової роботи є всебічний аналіз персоналу, його підготовка, організація , управління з ціллю ефективності його використання.        
 Метою даної роботи є висвітлення теоретичних засад формування та використання персоналу, оцінка фактичного стану його використання на ПАТ «Бердичівський машиннобудівний завод « Прогрес», розробка пропозицій щодо підвищення продуктивності праці, використання робочого часу, соціального захисту тощо.
 Об'єкт курсової роботи – персонал підприємства, закони і закономірності в функціонуванні трудових ресурсів.
 Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена на 44 сторінках, ілюстрована 5 таблицями, 1 рисунком та 1 додатком. Список використаних джерел включає 33 найменування.


ЗМІСТ


ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Персонал підприємства: поняття, класифікація і структура
1.2 Формування персоналу та його роль у забезпеченні ефективної діяльності підприємства
1.3 Організаційно-правова  база  регулювання  кадрової політики  в  Україні
2. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»
2.1 Оцінка персоналу як найважливіший елемент системи управління  трудовим коллективом
2.2 Загальна характеристика ПАТ «Бердичівський  машинобудівнийзавод «Прогрес»
2.3 Аналіз складу, структури та ефективності використання трудових ресурсів ПАТ «Бердичівський  машинобудівнийзавод «Прогрес»
3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»
3.1 Методи стимулювання персоналу сучасних підприємств України
3.2 Шляхи підвищення ефективності формування та використання персоналу на ПАТ «Бердичівському машинобудівному заводі «Прогрес»
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТОК А


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   41
  Рік захисту:   2014
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка підприємств | Добавив: great_scientist (17.04.2014)
Переглядів: 374 | Теги: ефективності, управління, АНАЛІЗ, ціллю, використання, персоналу, підготовка, його, організація
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 580

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru