Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка підприємств

Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів на прикладі ВАТ «Славутич» (2007)

Курсова робота: Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів на прикладі ВАТ «Славутич» (2007)


 Виробництво в економічному розумінні – це спосіб поєднання виробничих ресурсів: землі, праці, капіталу (будов, устаткування, обладнання) – та їх узгодженого, цілеспрямованого використання, а також поєднання різних сфер, галузей, видів виробництва, що ґрунтується на суспільному поділі праці. 
 За останні роки опубліковано достатньо робіт, присвячених проблемам аналізу оцінки ефективності підприємств в нових умовах.Розвитку теорії та практики економічного аналізу діяльності підприємства, забезпеченню його інформаційної бази сприяли праці таких зарубіжних вчених-аналітиків, як: А.Ф.Аксененка, С.Б.Барнгольц, Л.А.Бернстайн, М.В.Козлова, Ж.Рішара, Н.А.Русака, В.І.Стражева, А.Д.Шеремета та інших. Серед вітчизняних учених ця проблема знайшла відображення в працях  В.П.Завгороднього, І.І.Каракоза, Б.М.Литвина, Є.В.Мниха, П.Я.Поповича, І.Д.Фаріона, Р.В.Федоровича, М.Г.Чумаченка, С.І.Шкарабана та інших.
 Однак наукових робіт, присвячених комплексному дослідженню проблем теорії та практики економічного аналізу з урахуванням забезпечення вимог корисності та підвищення рівня його функціональних якостей, недостатньо. 
 В економічному плані виробничі ресурси – це природні, людські і створені людиною чинники виробництва життєвих благ. Вони включають безліч об'єктів: обладнання і інструменти, машини і механізми, будівлі і споруди виробничого призначення, сировину і матеріали, паливо і енергію, засоби транспорту і зв'язку, землю і дороги, трубопроводи і лінії електропередач, нарешті, незліченні види праці та інше, словом, все, що застосовується у виробництві. Науковий аналіз ресурсів виробництва, виходячи із їх незліченності, вимагає класифікації цих чинників.
 Передусім виробничі ресурси можна поділити на дві категорії: 
 1) матеріальні ресурси (природні та інші матеріальні об'єкти, що застосо¬вуються у виробництві); 
 2) людські ресурси (чинники виробництва, пов'язані із властивостями людини).
 Матеріальні ресурси включають землю, або природні ресурси, і капітал, а людські ресурси – працю і підприємницькі здібності людини. Отже, можна виділити чотири види виробничих ресурсів: земля (приро¬дні ресурси), капітал, праця і підприємницькі здібності.
 Земля в економічній теорії об'єднує усю сукупність природних ре¬сурсів. Це і корисні копалини, і багатство ґрунтів, вод, атмосфери і клімату, і власне земельні ділянки, на яких розташовується виробництво, їх можна згрупувати таким чином: земля, сировинні матеріали, паливо і ене¬ргія.
 Капітал, або інвестиційні ресурси – це матеріальні чинники ви-робництва, створені людиною, тобто інструменти і обладнання, машини і механізми, виробничі будівлі і споруди, транспорт і комунікації тощо. Про¬цес виробництва нагромадження названих чинників називають інвесту-ванням.
 Варто наголосити, що капітал у грошовій формі не є виробничим ре-сурсом. Гроші, як такі, нічого не виробляють, вони стають реальним ка-піталом – інструментами, устаткуванням, технікою та іншим – лише коли інвестуються у виробництво.
 Виробничі ресурси (земля, праця людей, обладнання, устаткування) у кожний конкретний момент часу обмежені за кількістю, а також за виробничими потужностями. Ба¬жання ж людей задовольняти свої потреби якомога повніше необмежені. Проте як би ми не бажали забезпечити вищий рівень споживання, це наше бажання наштовхується на межу наявних ресурсів.
 Отже, вищенаведене розкриває актуальність обраної теми курсової роботи, яка має назву “Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів”.
 Метою курсової роботи є аналіз показників ефективності використання виробничих ресурсів та виявлення найраціональніших шляхів підвищення ефективності їх використання.
 Отже, основними завданнями даної курсової роботи є:
1) обґрунтування системи показників для аналізу ефективності використання виробничих ресурсів з урахуванням сучасних потреб управління;
2)з'ясування методики аналізу показників ефективностівикористання виробничих ресурсів;
3) визначення шляхів підвищення ефективності використання виробничих ресурсів;
4) проаналізувати ефективність використання виробничих ресурсів на – ВАТ „Славутич”
 Відповідно до завдань курсової роботи побудована її структура, яка складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.
 Таким чином, з’ясувавши актуальність теми курсової роботи, визначивши її мету, охарактеризувавши завдання курсової роботи, її структуру, перейдемо до розгляду основних частин курсової роботи.


ЗМІСТ


Розділ 1. Теоретичні основи та проблеми аналізу ефективності використання виробничих ресурсів.
1.1.Показники ефективності використання виробничих ресурсів як обєкт аналізу
1.2. Проблеми аналізу ефективності ефективності використання виробничих ресурсів.
1.3. Характеристика діяльності ВАТ „Славутич” за 2004-2006 роки.
Розділ 2. Методика аналізу ефективності використання виробничих ресурсів
2.1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу
2.2. Напрямки аналізу виробничих ресурсів підприємства
2.3.Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
2.4.Аналіз впливу ефективності використання на діяльність підприємства.
2.5.Аналіз  стану, структури та ефективності використання основних фондів підприємства
2.6. Аналіз впливу ефективності використанняосновних фондів на обсяг випуску продукції
2.7. Аналіз  матеріальних ресурсів та ефективності їх використання
2.8. Аналіз впливу ефективності використанняматеріальних ресурсів на обсяг випуску продукції
Розділ 3.Шляхи та резерви підвищення ефективності використання виробничих ресурсів
3.1.Резервизбільшення використання виробничих ресурсів
3.2. Шляхи та напрямки підвищення ефективності використанняппппппп виробничих ресурсів
Висновки.
Література.
Додатки.


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   71
  Рік захисту:   2007
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка підприємств | Добавив: great_scientist (24.04.2014)
Переглядів: 370 | Теги: аналіз ефективності, ВАТ Славутич, ефективність використання, виробничі ресурси
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru