Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка

Видатки місцевих бюджетів: основи формування та напрямки використання (2013)

Курсова робота: Видатки місцевих бюджетів: основи формування та напрямки використання (2013)


 Однією з вирішальних умов створення високорозвинутої ринкової економіки є ефективне функціонування суспільного сектора, у тому числі його складової частини - місцевого самоврядування. Кожен орган влади повинен володіти власними фінансовими джерелами, достатніми для своєї діяльності та організації управління. Тому саме місцевим бюджетам як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування належить особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Децентралізація управління у сфері місцевих фінансів пов’язується переважно з фінансовою автономією місцевого самоврядування, зміцненням доходної бази місцевих бюджетів. Однак, на наш погляд, проблема підвищення ефективності функціонування бюджетної системи лежить насамперед у площині раціональності здійснюваних видатків з бюджетів усіх рівнів. Чим раціональніше використовуються бюджетні кошти, тим менша відносна потреба в їх залученні. Отже, збільшення фінансової спроможності місцевого самоврядування визначається значною мірою напрямами та ефективністю використання уже наявних ресурсів. Саме це і визначає актуальність обраної теми.
 Особливості організації бюджетної системи і специфіку побудови та функціонування місцевих бюджетів досліджували у своїх працях такі вчені як: М. Артус, В. Булавинець, О. Бойко-Слобожан, О. Василик, Л. Воронова, М. Гапонюк, Д. Гризоглазов, А. Загородній, С. Запрльский, О. Кириленко,    І. Легкоступ, Л. Кондусова, Ю. Пасічник, С. Юрій та інші. Однак, попри наявність досліджень у цьому напрямі, окремі аспекти та особливості формування видатків і їх зв'язок з економічним розвитком регіонів не знайшли свого наукового відображення. Особливо потребує більш ґрунтовних досліджень питання впливу бюджету ............. області на соціально-економічний розвиток регіону .
 Мета даної курсової роботи – дослідження теоретичних та практичних аспектів формування та використання видаткової частини бюджетів органів місцевого самоврядування та обґрунтування можливих шляхів оптимізації видатків місцевих бюджетів, як основи фінансування громадських послуг.
 Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання:
 1) дослідити сутність та склад видатків місцевих бюджетів;
 2) охарактеризувати класифікацію видатків  місцевих бюджетів;
 3) охарактеризувати соціально-економічний розвиток ............області;
 4) проаналізувати видаткову частину обласного бюджету ..........області за економічною класифікацією;
 5) проаналізувати видаткову частину обласного бюджету ...........області за функціональною класифікацією;
 6) обґрунтувати шляхи вдосконалення видатків місцевих бюджетів.
 Об’єктом дослідження є економічні відносини з приводу ресурсів місцевого бюджету.
 Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти управління видатками місцевих бюджетів.
 В процесі написання курсової роботи та виконання вищевказаних завдань, використовувалися наступні методи: спостереження в процесі дослідження сутності поняття «видатки місцевих бюджетів» та визначення складу і класифікації видатків місцевих бюджетів; дедукція  та аналіз при дослідженні видатків обласного бюджету .........області; метод коефіцієнтів при оцінюванні ефективності використання видатків місцевих бюджетів. 
 Інформаційною базою написання курсової роботи є:
 1) праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів.
 2) підручники та навчальні посібники.
 3) періодичні видання.
 4) статистичні дані.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
1.1. Видатки місцевих бюджетів, їх сутність та значення у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону
1.2. Класифікація видатків місцевих бюджетів 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИДАТКІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА ПРИКЛАДІ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ....... ОБЛАСТІ
2.1. Загальна характеристика соціально-економічного розвитку ........області
2.2. Аналіз видатків обласного бюджету .........області за функціональною класифікацією
2.3. Аналіз видатків обласного бюджету .........області за програмно-цільовою класифікацією
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Методичні підходи до визначення поняття «видатки місцевих бюджетів»
 • Класифікація видатків місцевих бюджетів
 • Склад і структура видатків ............обласного бюджету у 2008-2012 рр. (за функціональною класифікацією)*
 • Структура та динаміка видатків ...........обласного бюджету у 2008-2012 рр. 
 • Склад і структура видатків бюджету ............області за статтями соціального спрямування в розрізі загального та спеціального фонду за 2012 р.*
 • Структура і динаміка видатків сумського обласного бюджету у розрізі загального і спеціального фондів за програмно-цільових методом 2008-2012 рр.
 • Структура регіональних і державних програм за основними напрямками їх реалізації у 2008-2012 рр.*
 • Показники та коефіцієнти ефективності ..........обласного бюджету 2008-2012 рр.
 • Динаміка частки  видатків ...........обласного бюджету на охорону здоров’я у загальній структурі видатків 2008-2012 рр.
 • Динаміка видатків на охорону здоров’я у розрізі загального і спеціального фондів сумського обласного бюджету 2008-2012 рр.
 • Статистичні дані та показники стану забруднення атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів України та .........області за останні 5 років*   
 • Розрахунок екологічного коефіцієнта для .........області
 • Склад видатків бюджету ...........області за програмно-цільовим методом за 2008-2012 рр. (гривень)

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   54
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка | Добавив: great_scientist (12.06.2014)
Переглядів: 366 | Теги: видатки бюджету, видатки місцевого бюджету, Місцевий бюджет
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru