Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка

Оплата праці у вітчизняній економіці: динаміка, проблеми, диспропорції (2012)

Курсова робота: Оплата праці у вітчизняній економіці: динаміка, проблеми, диспропорції (2012)


 Актуальність теми. Досліджуване питання є актуальним для України,як і для багатьох інших економічно розвинутих країн світу, оскільки в зв’язку з переходом до ринкових відносин в економіці з’являються нові процеси, які викликають об’єктивну необхідність реформи оплати праці. Ця реформа повинна бути спрямована на формування ефективної системи матеріального стимулювання працівників, основними принципами якої має бути винагорода за розміром еквівалента особистому трудовому внеску працівників, і надання підприємствам та організаціям різних форм власності максимальної самостійності у питаннях плати праці. Праця є матеріальною базою вирішення всіх соціально-економічних проблем, оскільки не має жодної сфери людської діяльності, в якій можливо було б досягти суттєвих результатів без праці. Заробітна плата, будучи традиційним  стимулом мотивації праці, впливає на продуктивність. Організація не може втримати робочу силу, якщо вона не виплачує винагороду по конкурентоздатних ставках і не має шкали оплати, що стимулює людей до роботи.
 Найбільшу питому вагу у структурі грошових доходів населення становить оплата праці. Заробітна плата як соціально-економічна категорія є основним джерелом грошових доходів працівників і разом з тим є головним рушієм соціально-економічного розвитку держави. Вона забезпечує не лише відтворення суспільного виробництва та виступає основним регулятором праці. 
 Заробітна плата є важливим якісним показником економічного господарювання. Як показник вона залежить безпосередньо від ефективності виробництва, продуктивності праці, конкурентоспроможності продукції. Заробітна плата не лише визначає загальний життєвий рівень працівників, а й від її стану та форм реалізації, а також частки у валовому національному продукті багато в чому залежать також можливості розвитку економіки взагалі. В умовах сучасного ринкового механізму через формування сукупного попиту заробітна плата стає дедалі вагомішим чинником відтворення суспільного виробництва. 
 В Україні існує ряд проблем в системі організації заробітної плати: розміри зарплати практично відірвані від кінцевих результатів праці працівників і підприємств; недосконала диференціація оплати праці; не визначена роль мінімальної зарплати. Питання реформування оплати праці в Україні є одним з головних напрямків подальших перетворень національної економіки. Таке реформування передбачає перегляд основних підходів до формування заробітної плати, а також інструментів впливу держави на сферу оплати праці.
 Значний вклад в теорію та методологію обліку і аналізу розрахунків з оплати праці внесли українські вчені Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Горєлкін В.Г., Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Голов С.Ф., Завгородній В.П., Зубілевич С.Я. ,Е. Лібанова, Д.Богиня, А.Колот, О.Павловська.
Метою роботи :
 Розкриття сутності оплати праці шляхом дослідження трактування заробітної плати, розкриття основних функцій та форм оплати праці. 
 Завдання:
- визначення економічної суті заробітної плати, форми та системи оплати праці;
- аналіз динаміки оплати праці в Україні;
- визначити шляхи удосконалення регулювання оплати праці в Україні.
 Об’єкт дослідження. Види оплати праці, форми заробітної плати, динаміка оплати праці.
 Предмет дослідження. Організація оплати праці та шляхи її вдосконалення у вітчизняній економіці.
 Виходячи з мети і завдання роботи визначається структура роботи: як складається з вступу, трьох основних розділів, висновків і списку використаних джерел.


ЗМІСТ


Вступ
1. Економічна сутність заробітної плати. Форми і системи оплати праці.
2. Тенденції розвитку оплати праці в вітчизняній економіці.
3. Шляхи вдосконалення оплати праці в Україні.
Висновки
Список використаних джерел


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   40
  Рік захисту:   2012
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка | Добавив: great_scientist (16.05.2014)
Переглядів: 512 | Теги: диспропорції, праці, оплата, економіці:, вітчизняній, (2012), проблеми, динаміка
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 580

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru