Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка

Міжнародний рух капіталів в умовах інтернаціоналізації господарських відносин як системна категорія світової економіки (2015)

Курсова робота: Міжнародний рух капіталів в умовах інтернаціоналізації господарських відносин як системна категорія  світової  економіки (2015)


 Тісне переплетення окремих складових світового господарства та його чітко визначена однорідність приводять до злиття національних економічних систем і створення їх аналога на міжнародному рівні. Отже, в межах світової економічної системи, яку формують взаємозв'язки між національними ринками ресурсів і продуктів, сімейними господарствами і фірмами, державними інституціями і фінансовими ринками, відбуваються різноманітні виробничі, торговельні, кредитні, валютні, науково-технічні, політичні, культурні та інші відносини. На їх ґрунті розвивається, зокрема, міжнародна інвестиційна діяльність, що пов'язана з вивозом капіталу (однобічне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою отримання прибутку чи підприємницької вигоди). 
 Актуальність теми. Характерною рисою сучасних світових економічних відносин стає інтенсивний розвиток фінансової глобалізації із залученням національних економік до світового ринку капіталу, посилення їх взаємозалежності. Відображенням цих процесів стало виникнення єдиного інформаційного простору, інтернаціоналізація та швидке зростання ринків капіталу. Інтенсифікація міжнародного обміну товарами, послугами та капіталом призводить до появи нових тенденцій у сфері фінансових відносин. Оскільки на сьогоднішній день взаємозв’язок між країнами є досить значним, а імпорт та експорт різноманітних товарів, послуг та інших видів капіталу має велике значення для визначення економіки держави, тема даної курсової роботи є актуальною і її дослідженням займаються багато вчених-економістів усіх країн світу. 
 Сучасний етап розвитку України відбувається в умовах потужних процесів інтернаціоналізації. Минуле десятиріччя внесло істотні корективи до міжнародних відносин, зокрема до темпів зростання обсягів міжнародного  руху капіталу (МРК).
 Метою  дослідження  є  аналіз  зародження,  розвитку  та  сучасного  стану  міжнародного  руху  капіталів  в  світі  та  перспектив  інтеграції  України  в  потоки  МРК  з  урахуванням  вже  здійснених  досліджень,  вимог  сучасних  інтернаціоналізаційних  процесів  та  реалій  України. 
 Дослідження  поставленої  мети  вимагає   вирішення  наступних завдань  науково-теоретичного,  методичного  та  практичного  характеру:
- дослідити сутність і форми  процесу міжнародного руху капіталів та їх загальна характеристика;
- оцінити міжнародний рух капіталу в сучасних умовах;
- проаналізувати потоки іноземних інвестицій у вітчизняну економіку;
- оцінити особливості сучасного стану розвитку ринку капіталу України з метою посилення інтеграційної взаємодії в умовах фінансової глобалізації;
- дослідити місце України в процесі міжнародного руху капіталу, основні проблеми та перспективи розвитку.
 Об'єктом  дослідження  обрано  міжнародний  рух  капіталів  в умовах інтернаціоналізації господарських відносин як системну  категорію  світової  економіки. 
 Предметом  дослідження  є  сучасні  тенденції  міжнародного  руху  капіталів  в  світі, економічні  та  організаційно-фінансові  засади  участі України   в  процесах  МРК.
 Методологічну основу роботи становить діалектичний метод наукового пізнання, загальнонаукові методи пізнання (аналіз і синтез, порівняльний, економіко-математичний метод, метод узагальнення даних, системний підхід).
 Дослідження побудоване на методологічних засадах економічної теорії,  теорії  світової  економіки  тощо. 
 Дану роботу присвячено вивченню сучасних умов функціонування міжнародного руху капіталу. Слід зазначити, що  ця проблема широко дискутується в наукових  працях провідних учених України та світу. Серед вітчизняних заслуговують  на  увагу  дослідження : С. Боринця, О. Гаврилюка, Герасимчука М.С., О. Киреєва, Л. Красавіної, Д. Михайлова, Ю. Макогона, Ю. Пахомова, О. Рогача, М. Савлука, Макогона Ю.В., А. Філіпенка, Федоренка В.Г., А. Іващенка. Варто також вказати  на  значний теоретичний  внесок в дослідження  питань МРК іноземних вчених-економістів: Д. Блейка, Л. Вальраса, Дж. К. Ван Хорна, Д. Едмістера, Л. Ерхарда, Дж. Кейнса, М. Портера, С. Фішера, У. Шарпа, Р.Холта, Д.Бейлі, М.Портера, Л. Гітмана, М. Джонка, Дж.Майєра, І. Бланка та інших дослідників. 
 Дана курсова робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаної літератури із 44 найменувань і 6 додатків. Перший розділ складається з трьох підпунктів, а другий включає два підпункти. Зміст курсової роботи викладено на 42 сторінках друкованого тексту, включаючи 3 таблиці та 2 рисунки.


ЗМІСТ


Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти міжнародного руху капіталів та інтернаціоналізації господарських відносин
1.1. Сутність процесу міжнародного руху капіталів
1.2. Форми міжнародного руху капіталів та їх загальна характеристика
1.3. Сутність інтернаціоналізації господарських відносин
Розділ 2. Аналіз міжнародного руху капіталів в умовах інтернаціоналізації господарських відносин
2.1. Оцінка міжнародних потоків капіталу в сучасних умовах
2.2. Аналіз потоку іноземних інвестицій у вітчизняну економіку
Розділ 3. Місце України в процесі міжнародного руху капіталу, основні проблеми та перспективи розвитку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   47
  Рік захисту:   2015
  Ціна роботи:   45 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка | Добавив: great_scientist (16.02.2016)
Переглядів: 493 | Теги: інтернаціоналізація, світова економіка, рух капітулів
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru