Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка

Кредит, його функції та роль у ринковій економіці (2011)

Курсова робота: Кредит, його функції та роль у ринковій економіці (2011)


 Кредит – це суспільні відносини, що виникають між економічними суб'єктами у зв'язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності.
 Кредит (від лат. сreditum - позика, борг) є однією з найскладніших економічних категорій.  Передумовою його історичного генезису було майнове розшарування суспільства в період розкладу первісно-общинного ладу. Але характеру об'єктивної необхідності він набув лише за умов становлення і розвитку товарно-грошових відносин. Ця необхідність була зумовлена особливими взаємовідносинами між товаровиробниками: коли продавцю потрібно було продавати товар, а в покупця не було грошей, щоб його купити, виникала потреба у передачі продавцем покупцеві товару з відстрочкою платежу, в кредит. Ще більшою мірою, чим функціонуючим виробникам, кредит був необхідним тим, хто тільки прагнув організувати виробництво, але не мав для цього власних коштів.  
 Таким чином, кредит виник і розвинувся на основі функції грошей як засобу обігу. З його виникненням гроші, окрім функції міри вартості і засобу обігу, стали виконувати й функцію засобу платежу, однією з ознак якої є розрив у часі між передачею товару і грошей із рук у руки. Отже, кредит полегшував реалізацію товарів. Саме в цьому й полягає найбільш поширена причина необхідності кредиту. Але пізніше кредит розвивався, і необхідність у ньому стала обумовлюватися не тільки потребами сфери обміну, а й інших сфер суспільного відтворення – виробництва, споживання.
 В сучасних умовах переходу до ринкової економіки по-новому слід підходити до висвітлення суті кредиту, зародження та розвитку його форм і функцій, напрямків розвитку, особливостей  побудови кредитної системи, ролі кредиту в ринковій економіці. 
 Рівень розвитку кредитних відносин в Україні в сучасних умовах містить в собі значну кількість протиріч і недосконалостей, що виявляється у нецілеспрямованому русі кредитних ресурсів в країні, а також в нерозвиненості деяких форм кредиту внаслідок заборони їх застосування в колишньому СРСР. Кризові явища в економіці ще більше ускладнюють ситуацію. Ринкова трансформація національної економіки відкрила новий етап у розвитку кредитної справи. У зв'язку з цим гостро постала проблема наукового осмислення нових явищ у сфері кредитування, розуміння їх змісту, природи і сутності, розробки ефективних схем і технологій кредитного процесу та їх використання на практиці.
 Теоретичне значення роботи полягає у визначенні теоретичних основ виникнення, сутності, форм та видів, функцій, ролі кредиту у ринковій економіці.
 Практичне значення роботи – аналіз показників, тенденцій та інших особливостей функціонування кредиту та кредитної системи в Україні на сучасному етапі, застосовуючи теоретичну базу.
 Мета роботи: виявлення сутності, ролі та призначення кредиту в ринковій економіці.
 Відповідно до мети в курсовій роботі було поставлено та вирішено наступні завдання:
 Проаналізована економічна природа кредиту, формування наукової теорії кредиту;
 а) оцінено сучасний стан кредитної системи в Україні;
 б) визначені проблеми кредитної системи країни;
 в) проаналізований стан кредитних систем країн Європейського Союзу;
 г) визначені ефективні заходи держави щодо забезпечення ефективного функціонування кредитної системи в Україні та напрями розвитку кредиту, використовуючи досвід країн Європейського Союзу.
 Мета та завдання курсової роботи визначили її структуру. Структурно робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків. 


ЗМІСТ


Вступ 
Розділ 1. Економічна природа кредиту 
 1.1 Теорії кредиту
 1.2 Суть та необхідність кредиту
 1.3 Функції та роль кредиту
 1.4 Форми та види кредиту
Розділ 2. Кредитна система України 
 2.1 Значення кредиту в ринковій економіці
 2.2 Характеристика кредитної системі України
 2.3 Проблеми кредитної системи України
Розділ 3. Шляхи розвитку кредиту в Україні з урахуванням досвіду країн Європейського союзу 
 3.1 Кредитні системи країн Європейського союзу
 3.2 Шляхи та напрями розвитку кредиту в Україні
Висновок
Список використаної літератури
Додатки


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   55
  Рік захисту:   2011
  Ціна роботи:   29 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка | Добавив: great_scientist (30.05.2014)
Переглядів: 1324 | Теги: кредит, кредит в Україні
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 580

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru