Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Економіка

Характеристики виробничого потенціалу та методи їх оцінювання (2013)

Курсова робота: Характеристики виробничого потенціалу та методи їх оцінювання (2013)


 Проблематика, пов’язана з дослідженням питань з’ясування суті, економічного змісту, оцінки виробничого потенціалу  та його розвитку в сучасних умовах займає чільне місце у теоретичних дослідженнях економічної науки і практичній діяльності. Процес формування стратегії розвитку виробничого потенціалу України є одним з найбільш складних та недостатньо вивчених у теорії й практиці. Найважливішим його компонентом є розвиток ефективно функціонуючого виробничого потенціалу України. Виробничий потенціал України формується під впливом різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів.
 Основні питання, пов’язані з фундаментальними концепціями управління потенціалом підприємства висвітлені у працях зарубіжних вчених-економістів І. Ансоффа, Б. Карлоффа, Дж. Б. Куїна, А. Мескона, М. Хедоурі, Ф. Альберта, А. А. Томпсона, А. Дж. Стрікленда, Д. Хасбі, А. Чандлера та інших. Питанням визначення суті потенціалу підприємства, його розвитку та оцінки присвячені праці російських вчених О. І. Анчишкіна, М. І. Баканова, Т. Б. Берднікової, А. В. Винокурова, Е. П. Горбунова, Б. І. Майданчика, В. Д. Маркова, Б. М. Мочалова, А. І. Ноткіна, Р. С. Сайфуліна, Е. Б. Фігурнова, А. Д. Шеремета та українських вчених О. В. Ареф’євої, В. М. Гавви, Л. Є. Довгань, Н. С. Краснокутської, В. Д. Нємцова, О. С. Федоніна, І. М. Рєпіної, С. В. Оборської, З. Є. Шершньової та інших. Дослідженням функціонування лісової галузі присвячені праці вітчизняних науковців А. М. Бобка, С. І. Дорогунцова, О. В. Врублевської, Я. Я. Дяченка, Я. В. Коваля, Є. В. Мішеніна, М. В. Римара, І. М. Синякевича, Ю. Ю. Туниці, А. М. Федорищевої, О. І. Фурдичка та інших.   Однак практично неопрацьованими залишилися питання адекватної оцінки стратегічного розвитку виробничого потенціалу підприємств, методологічних основ управління ним.
 Процеси глобалізації та міжнародної інтеграції, залучення суб’єктів господарювання у систему економічних зв’язків та конкурентної боротьби вимагають удосконалення механізмів управління підприємствами та забезпечення стратегічного розвитку їх виробничого потенціалу. У той же час низка проблемних питань, що стосуються економічної суті, організації управління і оцінки розвитку виробничого потенціалу, залишаються не вирішеними, а у багатьох випадках навіть не сформульованими. До положень, що потребують подальшого дослідження, відносяться проблеми розробки конкретних методів і методик оцінки стратегічного розвитку виробничого потенціалу підприємства та рекомендацій з їх використання в організаційному механізмі управління сучасним підприємством. Іншим аспектом удосконалення управління стратегічним розвитком виробничого потенціалу є адаптація напрацювань, що застосовуються у практиці розвинених країн, до умов вітчизняної економіки. Крім того, винятково важливим напрямом дослідження організаційно-методичних особливостей оцінки та управління стратегічним розвитком виробничого потенціалу підприємств є врахування галузевої специфіки, що актуальне саме для лісогосподарських підприємств, які мають низку технологічних та організаційних відмінностей від інших галузей матеріального виробництва.
 Недостатня опрацьованість окремих положень дослідження і оцінки стратегічного розвитку виробничого потенціалу підприємств лісового господарства, необхідність удосконалення системи управління стратегічним розвитком виробничого потенціалу для приведення її у відповідність з сучасними потребами лісогосподарських підприємств зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його структуру, завдання і напрями.
 Разом з тим, слід зазначити, що питання розробки методичних підходів до формування економічної оцінки виробничого потенціалу ще неповністю вирішені або залишаються дискусійними. Особливої уваги заслуговує проблема формування показників його економічної оцінки. Фактично вивчення проблематики оцінки виробничого потенціалу підприємства здійснюється в розрізі окремих його складових (кадри, основні та оборотні фонди, інноваційна складова та ін.) при недостатності комплексної оцінки виробничого потенціалу як складної системи, що функціонує, розвивається та має оцінюватися з урахуванням синергетичного ефекту. 
 Недостатність чітких науково обґрунтованих методичних підходів до формування комплексної економічної оцінки виробничого потенціалу машинобудівних підприємств з точки зору забезпечення ефективності їх функціонування в поточному періоді та в перспективі, створення умов реалізації стратегії розвитку, практична значущість економічного оцінювання виробничого потенціалу підприємства та розроблення рекомендацій з поліпшення його  використання зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.
 Тому об’єктом  дослідження даної курсової роботи є: виробничий потенціал України.
 Предмет дослідження складають характеристики виробничого потенціалу та методи їх оцінювання.
 Мета роботи: визначити методи та моделі оцінювання виробничого потенціалу України.
 Для досягнення мети потрібно виконати наступні задачі:

  • проаналізувати визначення поняття виробничого потенціалу;
  • проаналізувати стан виробничого потенціалу України;
  • зробити огляд існуючих методів та моделей оцінювання виробничого потенціалу;
  • побудувати структурну модель виробничого потенціалу України

ЗМІСТ


Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи моделювання виробничого потенціалу України.
1.1. Поняття виробничого потенціалу та його характеристики.
1.2. Аналіз сучасного стану виробничого потенціалу України.
1.3. Засоби розвитку виробничого потенціалу.
Розділ 2. Методи та моделі оцінювання виробничого потенціалу.
2.1. Методичні підходи до аналізу і оцінки виробничого потенціалу підприємства.
2.2. Комплексна оцінка якості виробничого потенціалу
2.3. Метод SWOT-аналізу.
Розділ 3. Застосування економіко математичних моделей для оцінювання виробничого потенціалу України.
3.1. Модель структури виробничого потенціалу України.
3.2. SWOT-аналіз виробничого потенціалу України.
3.3. Шляхи нарощування виробничого потенціалу України.
Висновки
Список використаних джерел


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   44
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   22 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Економіка | Добавив: great_scientist (19.04.2014)
Переглядів: 655 | Теги: методи, характеристики, (2013), оцінювання, виробничого, їх, та, потенціалу
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru