Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Застава як форма забезпечення повернення позики суб'єктами господарювання (2013)

Курсова робота: Застава як форма забезпечення повернення позики суб'єктами господарювання (2013)


 Поверненість кредитів є одним з ключових принципів, що забезпечують ефективну діяльність банківської системи. Основним фінансовим джерелом погашення кредиту та оплати процентів за ним є дохід позичальника. Негативні зміни в економічному середовищі, що суттєво вплинули на кредитоспроможність позичальників, та неврегульованість правових питань захисту інтересів кредиторів призвели до підвищеного рівня кредитного ризику банків  України. Дані обставини визначають особливу важливість і актуальність дослідження проблем підвищення ефективності управління кредитним ризиком задля мінімізації проблемної заборгованості та активізації кредитного процесу.
 Одним із напрямів вирішення даної проблеми є активне використання банками забезпечення.  Як показує практика, майже 90 % кредитів банків видається під забезпечення, із яких 87-90 % – із заставою. Однак зростання проблемної заборгованості вказує на доцільність вивчення причин, чому не спрацював механізм застави і банки не змогли відшкодувати належним чином проблемні кредити за рахунок їїпродажу. Тому теоретичне вивчення і обґрунтування практичних аспектів дослідження   забезпеченості кредитів малого та середнього бізнесу заставою як інструмента управління кредитним ризиком та основи для відшкодування збитків від кредитних операцій є на сьогодні надзвичайно актуальним напрямом дослідження. 
 Метою курсової роботи є розкриття теоретичних аспектів забезпеченості банківських кредитів малого та середнього бізнесу заставою та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення використання застави при кредитуванні суб’єктів малого та середнього бізнесу. Необхідність досягнення поставленої мети зумовила потребу вирішення таких завдань:
- уточнити сутність та види застави при кредитуванні в банку;
- розкрити фактори, що впливають на вибір застави  банком;
- охарактеризувати механізм використання застави при кредитуванні суб’єктів малого (середнього) бізнесу;
- дослідити методи оцінки застави при кредитуванні суб’єктів малого (середнього) бізнесу;
- розробити методичний підхід для визначення достатності заставного майна при прийнятті рішення про кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу.
 Об’єктом дослідження є забезпеченість банківських кредитів малого та середнього бізнесу.
 Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають при використанні застави в якості забезпечення при кредитуванні суб’єктів малого та середнього бізнесу.
 Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи: аналізу, синтезу (для розкриття економічного змісту поняття застави  банківського кредиту); класифікації та типології (для визначення критеріїв класифікації та групування предметів застави; визначення факторів, що впливають на вибір банком об’єкту забезпечення; систематизації методів оцінювання застави при кредитуванні малого та середнього бізнесу); системного підходу (для розробцімеханізму використання застави при кредитуванні суб’єктів малого (середнього) бізнесу). 
 При написанні курсової роботи використані законодавчі акти та нормативні акти, що регулюють питання застави як забезпечення за банківськими кредитами; наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних науковців.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСТАВИ ПРИ БАНКІВСЬКОМУ КРЕДИТУВАННІ
1.1. Сутність та види застави при кредитуванні в банку 
1.2. Фактори, що впливають на вибір застави  банком 
РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСТАВИ БАНКАМИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО (СЕРЕДНЬОГО) БІЗНЕСУ
2.1. Механізм використання застави при кредитуванні суб’єктів малого (середнього) бізнесу 
2.2. Методи оцінки застави при кредитуванні суб’єктів малого (середнього) бізнесу 
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСТАВИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
3.1. Визначення достатності заставного майна при прийнятті рішення про кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу 
3.2. Рейтингова модель оцінки якості застави при кредитуванні малого та середнього бізнесу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Комплексний підхід до визначення поняття «застава»
 • Функції застави банку
 • Фактори впливу на вибір банком застави
 • Механізм  використання застави при кредитуванні суб’єктів малого (середнього) бізнесу
 • Схема визначення оптимального співвідношення «кредит –застава» 
 • Структура забезпечення та коефіцієнти покриття кредиту при кредитуванні оборотного капіталу для підприємств середнього бізнесу
 • Структура забезпечення та коефіцієнти покриття кредиту  при кредитуванні основного капіталу для підприємств середнього бізнесу
 • Структура забезпечення та коефіцієнти покриття кредиту  при кредитуванні малого бізнесу
 • Рейтингова модель оцінки якості забезпечення
 • Макет матриці значень коефіцієнту, що характеризує ступінь невизначеності результату оцінки вартості об’єкту застави або величину ймовірності помилки в оцінці
 • Макет визначення коефіцієнту, що характеризує ризик втрати об’єкту застави в силу впливу факторів стихійних лих або протиправних дій третіх осіб
 • Матриця визначення якості застави
 • Умови кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу в ПАТ «Фідокомбанк»

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   60
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   30 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (13.06.2014)
Переглядів: 124 | Теги: кредитна застава, застава
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 581

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru