Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Теоретичні положення та практичні засади забезпечення фінансової безпеки банку та вплив на нього дестабілізуючих факторів (2011)

Курсова робота: Теоретико-методичні положення та практичні засади забезпечення фінансової безпеки банку при його функціонуванні в умовах впливу дестабілізуючих факторів (2011)


 Актуальність теми. Сучасна економічна ситуація на ринку банківських послуг в Україні характеризується посиленням міжбанківської конкуренції, розширенням сфери діяльності банківських установ та збільшенням кількості банківських послуг. За таких умов банки повинні постійно відстежувати наявність загроз, можливість та шляхи їх реалізації і вживати всіх заходів протидії їм, локалізації та нейтралізації їх наслідків. Світова економічна криза та процеси побудови в Україні ринкової економіки розвиненого типу посилили вимоги до забезпечення фінансової безпеки банків. В умовах глобалізації характеру грошових потоків, характеру відносин власності та  клієнтської бази перед банками постають завдання підтримки власної фінансової безпеки що, в свою чергу, вимагає необхідного теоретичного і методичного забезпечення.
 Однак, незважаючи на створений теоретико-методологічний фундамент фінансової безпеки на макрорівні – на рівні держави та банківської системи в цілому, на рівні окремого банку питання фінансової безпеки залишається недостатньо дослідженим. Зокрема це стосується процесу проведення діагностики та оцінки стану фінансової безпеки банку, застосування фінансового інструментарію для подолання негативних явищ та ін. Існуючі методики в основному розроблені для кожного окремого банку з урахуванням його специфіки, та не дозволяють всім учасникам ринку на основі відкритої інформації з достатнім ступенем адаптованості до спеціалізації, змінних умов і специфіки функціонування виробити відповідний механізм забезпечення фінансової безпеки та адекватні критерії оцінки її стану для кожного банку та банківської системи в цілому. Тому особливої актуальності набувають дослідження теоретичних і методичних підходів до фінансової безпеки банку з позицій відкритого інформаційного простору. 
 Мета і задачі дослідження. Метою даної курсової роботи є узагальнення і розвиток науково-методичних засад, розробка інструментарію та практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму  формування системи фінансової безпеки банку. 
 Відповідно  до мети в курсовій  роботі поставлено і вирішено такі  задачі:

  • узагальнити існуючі теоретичні підходи вітчизняних і зарубіжних вчених щодо банківської та фінансової безпеки, розвинути основні визначення і класифікації;
  • виділити критерії фінансової безпеки і дослідити напрями її забезпечення;
  • провести дослідження існуючої практики та запропонувати методичний підхід щодо оцінки результатів діяльності банку з урахуванням їх впливу на фінансову безпеку;
  • теоретично обґрунтувати і реалізувати у вигляді основ методичного інструментарію підхід до моделювання системи фінансової безпеки банку; 
  • запропонувати методичні підходи щодо проведення фінансово-економічного аналізу стану банку з урахуванням вимог системи фінансової безпеки банку та її реакції на результати аналізу.

 Об’єктом дослідження є процес забезпечення фінансової безпеки банку. 
 Предметом дослідження є теоретико-методичні положення та практичні засади забезпечення фінансової безпеки банку при його функціонуванні в умовах впливу дестабілізуючих факторів.
 Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи є теоретичні положення та емпіричні дані, що містяться у наукових роботах вітчизняних і зарубіжних вчених, періодичних економічних виданнях, галузевих інформаційно-аналітичних бюлетенях, мережі Інтернет, матеріалах Національного банку України, Державного комітету статистики, Асоціації українських банків, нормативних документах державних органів влади України та інших країн, публічній фінансовій звітності комерційних банків України.
 Обсяг і структура роботи. Курсова робота викладена складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Основна частина містить 55 сторінок, в тому числі 5 таблиць, 8 рисунків. Список використаних джерел містить55 найменувань.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ
1.1. Фінансова безпека в системі безпеки банку
1.2. Врахування критеріїв фінансової безпеки у методах оцінки результатів банківської діяльності
1.3. Забезпеченні фінансової безпеки банку
РОЗДІЛ 2  РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ
2.1. Система фінансової безпеки головна складова  фінансового стану банку
2.2. Особливості механізму формування системи фінансової безпеки банку
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ
3.1. Показники фінансової безпеки банку для оцінки ефективності результатів діяльності  банку
3.2. Використання результатів моделювання системи фінансової безпеки для визначення рівня фінансової безпеки банку
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   61
  Рік захисту:   2011
  Ціна роботи:   20 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (17.04.2014)
Переглядів: 205 | Теги: засади, положення, банку, фінансової, та, безпеки, Теоретичні, Практичні, забезпечення
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 577

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru