Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Теоретичні основи здійснення банківського іпотечного кредитування в Україні (2013)

Курсова робота: Теоретичні основи здійснення банківського іпотечного кредитування в Україні (2013)


 Іпотечний ринок займає одне з найважливіших місць серед фінансових механізмів економічного стимулювання і стабільного розвитку економіки. Застосування іпотеки дає значний соціально-економічний ефект. За допомогою іпотечних фінансових інструментів значно збільшуються активи різних суб'єктів ринку - від окремого громадянина і сім'ї до держави в цілому. За рахунок іпотеки здійснюється інвестування реального сектора економіки та збільшення його капіталу і внаслідок цього забезпечується стабільне зростання доходів у різних галузях економіки, що і є актуальним на сьогоднішній день. 
 Високоорганізована ринкова економіка неможлива без широкого використання іпотеки, зокрема застави земельних ділянок та іншого нерухомого майна з метою забезпечення зобов'язань боржників. Іпотечні відносини міцно пов'язані з інвестиціями і відіграють особливо велику роль у будівництві та сільському господарстві. Отже, іпотека - це довгостроковий кредит, що видається фізичній особі під певний відсоток банком або кредитною спілкою для  будівництва або купівлі житла. 
 Іпотечне кредитування в сучасних умовах розвитку економічних відносин в Україні є одним з найбільш мобільним сегментів фінансового ринку. На сьогодні на довгострокові фінансові ресурси спостерігається значний попит. 
 Проблеми розвитку системи іпотечного кредитування через об'єктивні історичні обставини вивчено недостатньо. Вагомий внесок в розробку проблем іпотечного кредитування внесли такі зарубіжні економісти, як Г. Асхауер, Д. Джонсон, Лівінгстон Г. Дуглас, Шнайдерман, Р. Страйк, Дж. Фрідман. Окремі аспекти досліджено в працях відомих українських вчених Борисової В.А, Дація О.І., Євтуха О.Т., Іванова Т., Калінчика М.В., Кашенко О.Л., Кравченко В., Кручка С.І., Лагутіна В.Д., Макаренка П.М, Міщенко В.І., Савича В.І., Семчика В.І., Федорова М.М., С. Кручка, В. Кудрявцева, Н. Косарєвої. та інших. 
 Метою роботи є проаналізувати сучасний стан, тенденції і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні та узагальнити досвід регулювання іпотечних відносин в країнах з ринковою економікою, обґрунтувати перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні.  
 Реалізація поставленої мети обумовила визначення наступних завдань: 
- дослідити сутність іпотечного кредитування ; 
- визначити перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні; - проаналізувати проблеми, що пов'язані з розвитком іпотеки та іпотечних цінних паперів в Україні; 
- виявити ризики іпотечного кредитування та особливості їх прояву в Україні. 
 Предметом дослідження є механізм іпотечного кредитування в ринковій економіці. 
 Об'єктом дослідження є іпотечне кредитування у системі кредитних відносин. 
 У курсовій роботі використано загальнотеоретичні методи наукового пізнання, зокрема діалектичний метод, фундаментальні положення загальної економічної теорії та дослідження в галузі фінансів, кредиту. Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі основні методи: монографічний (висвітлення поглядів вчених на досліджувані в роботі проблеми), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків), порівняння (порівняння фактичних та розрахункових показників), графічний, загальноприйняті статистичні методи. 
 Інформаційною базою дослідження послужили відповідні закони та нормативні акти України, офіційні дані Державного комітету статистики України, спеціальна та періодична література та інші джерела. 


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ ІПОТЕКИ ТА БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
1.1. Становлення та розвиток банківського іпотечного кредитування
1.2. Нормативно – правове регулювання банківського іпотечногокредитування в Україні
1.3. Забезпечення організаціїіпотечного банківського кредитування
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ ІПОТЕЧНОГО БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
2.1. Сучасний стан і розвиток іотечного кредитування в Україні
2.2. Зaгaльний меxaнiзм бaнкiвcькoгo iпoтечнoгo кpедитувaння
2.3. Ризики банківського іпотечного кредитування
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
3.1. Аналіз факторів, що впливають на організацію банківського іпотечного кредитування
3.2. Aнaлiз iпoтечниx кpедитiв в зaгaльнoму oбcязi кpедитнoгo пopтфелю бaнкiв Укpaїни
3.3. Аналіз іпотечних кредитних продуктів банків України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


 • Клacифiкaцiя iпотeки зa видaми 
 • Динaмiкa умoв iпoтечнoгo кpедитувaння в Укpaїнi нa втopиннoму pинку cтaнoм нa 01.01.2012 p.
 • Етaпи нaдaння iпoтечнoгo кpедиту 
 • Aнaлoгoвий пiдxiд пpи oцiнцi бaнкoм зaбезпечення
 • Метoдичнi пpийoми aнaлoгoвoгo метoду 
 • Динaмiкa oбcягiв зaбopгoвaнocтi зa iпoтечними кpедитaми бaнкiв Укpaїни, млн. гpн. 2008-2012 рр.
 • Cтpуктуpa зaгaльнoгo iпoтечнoгo пopтфеля бaнкiв Укpaїни в poзpiзi вaлют, % 2006-2012 рр.
 • Cтpуктуpa iпoтечниx кpедитiв бaнкiв Укpaїни зa цiлями кpедитувaння, % 2007-2012 рр.
 • Cеpеднi iпoтечнi cтaвки бaнкiв Укpaїни пpи купiвлi житлa cтaнoм нa 01.01.2012 p., % 
 • Oгляд iпoтечниx пpoгpaм бaнкiв Укpaїни зi cтpoкoм кpедитувaння 15 poкiв cтaнoм нa 01.12.2012 p. 
 • Oгляд пiльгoвиx кpедитiв нa втopинну неpуxoмicть зa пpoгpaмoю Деpжaвнoї Iпoтечнoї Уcтaнoви  cтaнoм нa 01.12.2012 p.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   68
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   29 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (13.06.2014)
Переглядів: 142 | Теги: іпотека, Іпотечний кредит, іпотечне кредитування
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Що Вас привело на наш сайт?
Всього голосували: 576

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru