Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Сутність та значення банків в економіці країни (2013)

Курсова робота: Сутність та значення банків в економіці країни (2013)


 Світова економічна криза 2009-2011 років причинила істотні зміни в банківській системі України та в діяльності банків зокрема. За періодом активного розширення діяльності і нарощування обсягів кредитних портфелів настав час практично припинення кредитування, спричинений зниженням ліквідності банків та погіршенням фінансового стану позичальника. До існуючих проблем в банківській системі додалися нові, які тільки погіршили становище вітчизняних банків. Саме тому виникає необхідність аналізу ролі банків в економіці країні,  розгляд головних проблем та пошук можливостей їх вирішення.
 На сучасному етапі розвитку ринкової економіки банки займають одне із найголовніших місць серед суб’єктів господарювання. Сьогодні банк – це не лише посередник у фінансово-економічних відносинах між різними учасниками грошового ринку. Банк став фінансовою установою, яка надає досить великий спектр як банківських, так і фінансових послуг.
 Метою даної роботи є визначення ролі та місця банку у функціонуванні ринкової економіки, аналіз сучасних проблем функціонування банківської економіки та пошук шляхів удосконалення їх діяльності.
 Досягнення представленої мети можливе через вирішення наступних завдань:
 визначення сутності поняття «банк»;
 визначення основних етапів становлення банківської діяльності;
 характеристика взаємозв’язку банків з іншими суб’єктами економічних відносин;
 аналіз сучасного стану банківської системи;
 дослідження основних проблем діяльності банків та аналіз перспектив їх розвитку.
 Об’єктом дослідження роби є банківська система як невід’ємна складова ринкової економіки
 Предметом дослідження є засоби впливу банків на функціонування економіки країни.
 У процесі дослідження були використані наступні методи:
 табличний метод, що вбачає у собі формування даних в таблиці, та формування зведених таблиць на основі вже існуючих;
 графічний метод – графічна інтерпретація досліджуваної проблеми та подання інформації у вигляді графіків, діаграм, рисунків, схем тощо;
 методи дедукції та індукції – висування гіпотез щодо реального стану банківської системи України;
 комплексний аналіз нормативно-правої бази України;
 контент-аналіз зарубіжних джерел масової інформації та правової бази.
 Проблему визначення місця та ролі банку у функціонуванні ринкової економіки досліджували велика кількість як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Серед них варто виділити: Дзюблюк О., Єпіфанов А. О., Мороз А. М., Савлук М. Ф., Пуховкіна М. Д., Олексієнко Т. П., Івасів І. Б., Арбузов Ю. В., Колобов В. І., Міщенко Р. О., Наумова С. В., Кьоба В. Л., Примостка Л. О. та інші.
 Але варто зауважити, що зашився ряд питань у сфері взаємодії банків з іншими суб’єктами економіки, а також визначення ролі банків у процесі формування ринкових відносин в економіці країни, які потребують втрішення.


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ
1.1. Історичні аспекти становлення банків
1.2. Поняття «банк» та його сутність
1.3. Класифікація банків та їх функція в ринковій економіці 
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ 
2.1. Аналіз діяльності банків України протягом 2009-2012 рр.
2.2. Взаємодія банку з іншими суб’єктами економіки 
2.3. Проблеми та перспективи діяльності банків в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


 • Основні етапи розвитку банків
 • Основні операції комерційних банків
 • Основні функції банків
 • Кількість банків України за Реєстром станом на 01.01.2008 – 01.01.2013
 • Кількість банків в Україні з участю іноземного капіталу станом на 01.01.2008 – 01.01.2013 
 • Розподіл банків України за регіонами 
 • Розподіл власного капіталу в банківській системі України станом на 01.01.2013 
 • Обсяг статутного капіталу протягом 2007-2012 рр.
 • Зобов’язання банків України з 01.01.2008 по 01.01.2013 
 • Структура депозитів за строками та видами валюти станом на 01.01.2013
 • Кошти залучені від фізичних та юридичних осіб протягом 2009- 2012 рр. 
 • Обсяг активів банків України станом на 01.01.2008 – 01.01.2013 
 • Фінансовий результат діяльності банків України протягм 2009-2012 рр.
 • Модель взаємозв’язку фінансово-кредитної взаємодії банку та підприємства
 • Темпи зростання кредитів наданих фізичним особам в Україні протягом 1999 – 2012 рр.
 • Мікроекономічна модель інфляційних процесів при скороченні виробництва

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   51
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (14.06.2014)
Переглядів: 182 | Теги: банківські продукти, історія банків, банківські послуги, банк
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru