Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Сутність та роль банків в економіці (2013)

Курсова робота: Сутність та роль банків в економіці (2013)


 Банки мають велику роль в економіці будь-якої розвинутої країни, вони є основною ланкою кредитної системи від якої залежить усе кредитно-фінансове обслуговування економічних суб’єктів та виступають значним фактором економічного розвитку країни. В даній роботі  буде проаналізовано, як теоретичні, так і практичні надбання науки та сучасну економічну дійсність. Визначення основних теоретичних засад функціонування банків в економіці з подальшим ґрунтовним аналізом на прикладах національної та світових економік є вкрай необхідним, особливо для України. Сьогодні ми знаходимося на складному післякризовому етапі, що охопив і банківську систему, тому саме час визначити подальші дії для контрольованого руху до загального покращення банківської системи, оскільки без сильних банків з їх інвестиційною та кредитною підтримкою  годі й мріяти про сильну дієздатну економіку. 
 Мета роботи – аналіз становлення банків, визначення ролі банків в національній економіці через аналіз операцій банків, а також основних шляхів та перспектив розвитку банків в Україні.
 Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання:
а) дослідити історію виникнення та розвитку банків;
б) проаналізувати основні функції та принципи діяльності банків;
в) розглянути класифікацію банків;
г) з’ясувати основні кількісні характеристики діяльності банків;
ґ) розкрити роль державних банків в економіці країни;
д) здійснити аналіз розвитку кредитного та депозитного ринків в Україні;
е) визначити проблеми та перспективи розвитку банків в Україні та світі.
 Викладені вище завдання логічно обумовили структуру курсової роботи, котра складається із вступу, двох розділів, розділених на підпункти, висновків до розділів та загального висновку, списку використаної літератури. 
 Об’єктом курсової роботи є визначення ролі банків в економіці на прикладі української економіки. 
 Предмет – економічні відносини, які складаються в процесі функціонування банків.
 У даній курсові використовуються наступні методи:
а) аналізу та синтезу (при розгляді функцій та принципів діяльності банків, ролі банків в економіці, розгляді кількісних характеристик діяльності банків, характеристиці кредитного та депозитного ринків);
б) індукції (при розгляді ролі державних банків в економіці);
в) історичний метод ( при аналізі походження банків у першому розділі);
г) порівняння (застосовувався при зіставленні України та США стосовно регіональної та кількісної структури банків);
ґ) статистичні методи (при дослідженні показників кредитного та депозитного ринків України);
д) графічні та табличні методи (при відображенні даних у 2 розділі).
 Теоретико - статистичну інформацію для дослідження було взято з праць як з вітчизняних так і зарубіжних вчених. Великий внесок в розробку питань функціонування банків внесли такі вітчизняні економісти зокрема: О.Вовчак [1], Т.Косова [3], П. Мельник [4], П. Юхименко [6], О. Колодізєв [15]. Серед наукових доробок зарубіжних вчених можна виділити праці: Й. Шумпетера, А. Пігу, М. Фрідмена, Дж. М. Кейнса. Аналіз досліджень та публікацій з даної теми показав, що питання ролі банків в економіці країни не є новим явищем у наукових дискусіях.  Проте зважаючи на різний рівень розвитку банків у різних країнах і різні вчені тлумачать по-різному роль банків в економіці країни.
 Розвиток банків не є сталим, банківська справа постійно модернізується та адаптується до навколишніх змін. Банки мають своє місце у народному господарстві через свою здатність до саморегулювання. Реагуючи на зміни ринкових потреб, сучасні банки мають пристосовуватися, враховуючи нові явища в економіці та політиці. Банки мають використовуватися у конкретних економічних ситуаціях, як на етапах підйому так і спаду, за стабільних та динамічних умов.
 Особливої актуальності в умовах переходу до нового якісного етапу в розвитку національних банків набувають питання перспектив діяльності банків та інших грошово-кредитних установ з подальшою практичною їх реалізацією.


ЗМІСТ


ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ В ЕКОНОМІЦІ
1.1. Історія походження  банків
1.2. Принципи та функції діяльності банків
1.3. Роль банків в економіці країни
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
2.1. Кількісні характеристики банківського сектору економіки в Україні та світі
2.2. Аналіз діяльності державних банків
2.3. Загальна характеристика розвитку кредитного та депозитного ринку в Україні
2.4. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в Україні та світі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Рисунки та таблиці:


  • Схема надання банківських позик суб’єктам економіки 
  • Динаміка зміни кількості банків в Україні за 2008-2013 роки
  • Перша група банків за розміром активів в Україні станом на 01.01.2013 року
  • Рейтинг найбільших банків світу журналу «The Banker» за 2012 рік
  • Динаміка доходів, витрат і результатів діяльності банківського сектору України за 2010-2012 роки
  • Концентрація доходів, витрат та результатів діяльності банків України по групам за 2011-2012 роки
  • Історія існування державних банків у світі  
  • Основні показники розвитку кредитного ринку в Україні за 2011-2012 роки
  • Основні показники розвитку депозитного ринку в Україні за 2011 - 2012 роки 

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   48
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (14.06.2014)
Переглядів: 348 | Теги: банківські продукти, історія банків, банківські послуги, банк
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru