Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Сутність, механіз здійснення та сучасний стан міжбанківського кредитування в Україні (2013)

Курсова робота: Сутність, механіз здійснення та сучасний стан міжбанківського кредитування в Україні (2013)


 У сучасних умовах трансформації української економіки особливої актуальності  набуває дослідження умов і закономірностей розвитку фінансово-кредитної системи, зокрема міжбанківських відносин. На сьогодні міжбанківський кредитний ринок посідає особливе місце серед елементів грошового ринку. За умов ускладнення залучення банками строкових депозитів клієнтів внаслідок високих темпів інфляції та дефіциту вільних грошових коштів підприємств міжбанківське кредитування є одним із найбільш ефективних способів перерозподілу грошових коштів і відіграє важливу роль у підтримці ліквідності банківської системи України, а також у забезпеченні ресурсами банків для забезпечення їх безперебійної діяльності. Проблема міжбанківського кредитування цікавить багатьох економістів, що зумовлює велику кількість різноманітних поглядів на це явище.
 При провадженні банками своєї основної активної діяльності, коли вони надають кредити своїм клієнтам за рахунок залучених від вкладників коштів, вони виступають посередниками.  За таких умов очевидним є те, що існує значна різниця у термінах, на які кошти залучаються та розміщуються. Це спричиняє втрату ліквідності. 
 Поряд з розширенням масштабів діяльності банків та зростанням потреб клієнтів у кредитних ресурсах це сприяє активізації ринку міжбанківського кредитування як вагомого джерела ресурсів багатьох вітчизняних банків. Міжбанківський ринок дає можливість швидко залучити кошти від інших банків у вигляді міжбанківського кредиту. 
 Метою написання курсової роботи є дослідження проблем функціонування міжбанківського кредитного ринку, а також залучення та використання ресурсів міжбанківського кредитного ринку для здійснення банківської діяльності.
 Для виконання поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
­ дослідити сутність міжбанківського кредитування, 
­ визначити його переваги та недоліки;
­ розглянути види міжбанківського кредитування;
­ вивчити механізм надання міжбанківських кредитів, у тому числі за участю Національного банку України;
­ проаналізувати Український ринок міжбанківського кредитування.
 Об’єктом дослідження виступають ресурси, залучені  банком на міжбанківському кредитному ринку, а предметом – процес фopмувaння зaлучених pеcуpciв кoмеpцiйнoгo бaнку.  Методологічною основою виконання курсової роботи є наукова література, статті та публікації з питань, пов’язаних з діяльністю банків на міжбанківському ринку та використанням ресурсів міжбанківського кредитного ринку у їх діяльності. Інформаційною базою слугувала статистична інформація Національного банку України, інформація АУБ та нормативно-правові акти.
 У пpoцеci дocлiдження зacтocoвувaлиcя тaкi метoди дocлiдження: метoд гpупувaнь (пpи poзpoбцi клacифiкaцiї міжбанківських кредитів); piзнoмaнiтнi пpийoми cтaтиcтичних метoдiв  – пpи пoбудoвi пopiвняльних тaблиць тa дiaгpaм щoдo дiяльнocтi бaнкiв Укpaїни на міжбанківському ринку зa piзнi пеpioди; метoди aнaлiзу (для проведення аналізу участі Національного банку України в операціях з надання міжбанківських кредитів та загального дослідження показників стану ринку міжбанківських кредитів) тa cинтезу (для встановлення взаємозв’язку між основними показниками стану міжбанківського кредитного ринку).  


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
1.1. Банківські ресурси.  Особливість їх використання для здійснення банківських операцій
1.2. Сутність міжбанківського кредитування, його переваги та недоліки
1.3. Види міжбанківських кредитів . Порядок формування резервів за міжбанківськими кредитами
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ НАДАННЯ МІЖБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ
2.1. Загальний механізм міжбанківського кредитування                     
2.2. Механізм проведення операцій Національним банком України з підтримки ліквідності банків
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РИНКУ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
3.1. Аналіз показників стану міжбанківського кредитного ринку
3.2. Аналіз участі Національного банку України в операціях з надання кредитів комерційним банкам
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Визначення стану обслуговування боргу банком-боржником/виконання банком-кореспондентом вимог (розрахункових документів) банку 
 • Класифікація кредиту, наданого банку-боржнику, за категоріями якості
 • Визначення показника ризику кредиту, наданого банку-боржнику 
 • Динаміка показників використання ресурсів міжбанківського кредитного ринку банками України за період з 01.01.2009  по 01.01.2013 року 
 • Динаміка темпу приросту частки міжбанківських кредитів у структурі зобов’язань банківської системи за період з 01.01.2009  по 01.01.2013 року, % 
 • Частка ресурсів міжбанківського кредитного ринку у структурі зобов’язань банків України станом на 01.20.2013
 • Обсяг та частка міжбанківських кредитів у структурі зобов’язань банківської системи у розрізі груп банків України станом на 01.10.2013 року
 • Основні показники стану міжбанківського кредитного ринку за період з 01.01.2009 року по 01.01.2013 року
 • Динаміка структури кредитів, наданих на міжбанківському ринку України у розрізі строків за період з 2008 року по 2012 рік, %
 • Динаміка структури депозитів, залучених на міжбанківському ринку України у розрізі строків за період з 2008 року по 2012 рік, %
 • Результати проведення операцій Національного банку України з регулювання ліквідності банків за період з 01.01.2009 року по 01.01.2013 року.
 • Темпи приросту обсягів наданих Національним банком кредитних коштів за період з 01.01.2010 по 01.01.2013 роки, %
 • Динаміка середньозважених процентних ставок в річному обчисленні за кредитами рефінансування, що надавалися Національним банком України комерційним банкам за період з 2008 року по 2012 рік, % 
 • Динаміка середньозважених процентних ставок в річному обчисленні за кредитами рефінансування в іноземній валюті, що надавалися Національним банком України комерційним банкам за період з 2008 року по 2012 рік, % 
 • Аналіз структури міжбанківських кредитів та депозитів за період з 2011 по 2012 рік, % 
 • Приклад генеральної угоди між банками про здійснення міжбанківських операцій
 • Види забезпечення, які приймає НБУ у забезпечення кредитів рефінансування
 • Перелік документів, які банк має  подати до Національного банку для отримання стабілізаційного кредиту 

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   63
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   28 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (13.06.2014)
Переглядів: 155 | Теги: кредитування банку, міжбанківське кредитування, міжбанківський кредит
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 938

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru