Головна » Навчальні матеріали » Курсові роботи » Банківська діяльність

Суть, значення та роль державного кредиту в Україні (2013)

Курсова робота: Суть, значення та роль державного кредиту в Україні (2013)


 Із появою державних інститутів та розвитком правових відносин кредитні відносини отримали суттєво новий рівень розвитку. Об'єктивна необхідність формування кредитних відносин за участю держави виникла за умови перевищення державних видатків над доходами, у такій ситуації державний кредит виокремлюється як специфічна ланка державних фінансів, яка випливає із існування невідповідності між розміром витрат і можливістю держави фінансувати їх за рахунок надходжень до бюджету.
 На сьогоднішній день в Україні сфера державного кредитування набуває все більш важливого значення. З кожним роком зростають обсяги кредитних операцій за участю держави, відбувається стрімкий розвиток кредитних відносин, з’являються нові форми залучення кредитних ресурсів. Економіка України потребує здійснення ефективних економічних реформ та стабільного економічного зростання. Вирішення завдань економічної політики неможливе без значних капіталовкладень, мобілізація яких на сучасному етапі потребує внутрішніх та зовнішніх запозичень. Тому сучасна фінансова політика держави об’єктивно визначає необхідність використання державних запозичень. Саме це і обумовлює актуальність даної теми.
 Мета курсової роботи – дослідження теоретичних та практичних аспектів виникнення державного кредиту та обґрунтування можливих шляхів удосконалення формування державного кредиту.
 Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання: 
- дослідити економічну природу та сутність державного кредиту;
- охарактеризувати функції державного кредиту;
- визначити місце державного кредиту у системі фінансових відносин та його роль у забезпеченні стабільного економічного розвитку;
- виявити тенденції розвитку державного кредиту в Україні;
- проаналізувати динаміку показників державного кредитування;
- обґрунтувати необхідність удосконалення використання державного кредиту в Україні.
 Об’єктом дослідження є сукупність економічних відносин, що виникають в процесі функціонування державного кредиту.
 Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади використання державного кредиту в Україні.
 У процесі написання курсової роботи використовувалися наступні методи дослідження:
- аналізу та синтезу – при визначенні методичних підходів щодо трактування сутності категорії «державний кредит», формуванні структури управління державним боргом;
- поєднання історичного та логічного – при аналізі етапів розвитку державного кредитування в Україні;
- середньозважених величин – при визначенні співвідношення державного та гарантованого державою боргу до валового внутрішнього продукту;
- кореляційний та факторний аналіз – для оцінки стану та структури державного боргу України;
- економіко-математичний – для розробки моделі множинної лінійної регресії державного боргу.
 Інформаційною базою написання курсової роботи послугували праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, підручники, навчальні посібники, періодичні видання, статистичні дані щодо розвитку державного кредиту в Україні. 


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ
1.1. Економічна сутність та функції державного кредиту
1.2. Класифікація державного кредиту
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ УКРАЇНИ
2.1. Аналіз етапів розвитку державного кредитування в Україні
2.2. Оцінка стану та структура державного боргу України за 2008-2012рр.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


Рисунки та таблиці:


 • Методичні підходи щодо трактування сутності категорії «державний кредит»
 • Форми державного кредиту 
 • Співвідношення державного та гарантованого державою боргу України до валового внутрішнього продукту (на кінець відповідних років)
 • Державний та гарантований державою борг України за останні п’ять років, млрд. грн. 2008-2013 рр.
 • Динаміка державного та гарантованого державою боргу 2007-2012 рр.
 • Структура державного та гарантованого державою боргу в Україні 2007-2012 рр.
 • Динаміка структури зовнішнього державного боргу за позичальниками 2007-2012 рр.
 • Поелементна структура фінансово-економічного механізму управління державним боргом
 • Динаміка розміру державного боргу та основних показників, що здійснюють на нього вплив 2007-2012 рр.
 • Динаміка розміру державного боргу та основних показників, що здійснюють на нього вплив 2007-2012 рр.
 • Результати розрахунків стандартизованих коефіцієнтів регресії 2007-2012 рр.
 • Класифікація державного кредиту за Карліним М. І.
 • Класифікація державних позик за Кириленко О. П.
 • Основні відмінності між облігаціями та казначейськими векселями
 • Державний та гарантований державою борг України за 2007-2012 роки, млрд. грн.

  Тип роботи:   курсова робота
  Кількість сторінок:   43
  Рік захисту:   2013
  Ціна роботи:   25 грн.
  Автор роботи:   Андрій VK
  Телефон:   (099) 28 72 185
  Email   botanchikeu@gmail.com

 


Подібні роботи


Категорія: Банківська діяльність | Добавив: great_scientist (11.06.2014)
Переглядів: 383 | Теги: державний кредит, державний борг, Кредитування
Форма входа
Що шукаємо?
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Геодезія, картографія, упоравління територіями
Гроші та кредит
Економіка
Економіка підприємств
Зовнішньо-економічна діяльність
Маркетинг
Менеджмент
Митна справа
Педагогічні дисципліни
Податкова система
Психологія і педагогіка
Страхування
Управління проектами
Фінансове право
Фінансовий облік
Математика
Фінанси
Фінансовий аналіз
Право
Групи в соц.мережі
Оцініть сайт
Оцініть сайт
Всього голосували: 940

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачі: 0Рейтинг@Mail.ru